Nếu người Mỹ tỉnh dậy và hốt hoảng ngộ ra Tổng thống của họ là Trump…

Theo Đức Huy

Trí Thức Trẻ/Soha