Kiểm tra, chấn chỉnh trang thông tin electronic tập hợp

Thời gian qua vẫn còn hiện hữu một số trang số liệu electronic tập hợp có các hành vi xâm phạm luật định như: thao tác chưa đúng quy định tại giấy phép đã được cấp…

Thủy Diệu

Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin electronic (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có văn bản gửi các sở số liệu và truyền thông, các tổ chức và công ty, trong đó yêu cầu bổ sung rà soát, kiểm định, chấn chỉnh các trang số liệu electronic tập hợp, bổ sung theo giõi đối với số liệu tập hợp từ các nguồn tin.

Cục nói rằng, song song các thao tác khả quan, thời lượng qua vẫn còn hiện hữu một số trang số liệu electronic tập hợp có các hành vi xâm phạm luật định, như: thao tác chưa đúng quy định tại giấy phép đã được cấp, chưa thích hợp với quy định về trang số liệu electronic tập hợp, cá biệt có một số trang đã tập hợp, cung cấp số liệu xâm phạm điều cấm gây tác động xấu đến cộng đồng, tác động tới quyền và lợi ích đúng luật định của tổ chức, cá nhân khác.

Vì thế, Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin electronic yêu cầu các tổ chức, công ty cài đặt trang số liệu electronic tập hợp cần có cơ chế giám sát khắt khe nguồn tin, đảm bảo chỉ bình chọn số liệu từ các nguồn tin có nội dung thích hợp với lợi ích đất nước, lợi ích của cộng đồng, lợi ích đúng luật định của tổ chức, cá nhân; bổ sung theo giõi đối với số liệu tập hợp từ các nguồn tin hay để diễn ra sai trái.

Rà soát, trọn vẹn quy trình giám sát số liệu công cộng trong đó bổ sung áp dụng các giải pháp công nghệ công nghệ và sắp đặt lực lượng nhân sự giám sát số liệu có trình độ, giá trị, trải nghiệm thích hợp với quy mô thao tác, phạm vi số liệu cung cấp.

Bảo đảm có giá trị bình chọn, kiểm định nội dung tin bài trước lúc đề cập, tự động khám phá và bỏ đi ngay số liệu không còn hiện hữu ở nguồn tin, các số liệu công cộng có nội dung xâm phạm quy định tại khoản 1 điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

Trang số liệu electronic tập hợp của các tổ chức thông tấn xã chỉ cung cấp số liệu theo đúng tôn chỉ mục tiêu của tổ chức thông tấn xã và theo đúng quy định của giấy phép đã được cấp, không được tự ý chế tạo tin bài như các báo electronic, tạp chí electronic.

Cục cũng yêu cầu các sở số liệu và truyền thông chủ động cài đặt thêm các kênh ghi nhận số liệu ý kiến về giám sát, cung cấp và áp dụng số liệu electronic trên, như dế yêu, thư electronic, ghi nhận bằng cách cổng số liệu electronic, mạng cộng đồng.

Tăng cường kiểm định, theo giõi, chấn chỉnh thao tác của các tổ chức, công ty cài đặt trang số liệu electronic tập hợp có trụ sở thao tác tại địa phương; giải quyết nghiêm các hành vi xâm phạm, đặc điểm khác biệt là các hành vi thao tác không đúng nội dung trong giấy phép đã được cấp, hành vi chuộc lợi trang số liệu electronic tập hợp để thao tác như báo electronic, tạp chí electronic, hành vi giả mạo trang số liệu electronic của các tổ chức thông tấn xã, các tổ chức, cá nhân khác để trục lợi, hành vi cung cấp nội dung số liệu không thích hợp…