Chiếu theo Luật nghĩa vụ quân sự 2015, Thông tư 140/2015/TT-BQP và Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP, những hoàn cảnh dưới đây sẽ không phải đi nghĩa vụ quân sự:

Trường hợp 1: Đạt chuẩn mực khỏe mạnh loại 4, 5, 6

Muốn biết khỏe mạnh của bản thân đạt loại nào thì cần phải xét những nhân tố thể lực (cân nặng, chiều cao), mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, nội khoa, tâm thần kinh, ngoại khoa và da liễu.

Có nhữngh định vị chuẩn mực khỏe mạnh theo chuẩn nhất quyết.

– Khám tuyển sơ bộ:

Phát hiện hoàn cảnh không đủ khỏe mạnh về thể lực, dị tật, dị dạng và bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự; tiền sử bệnh tật bản thân và người thân quen.

– Khám nghĩa vụ:

Khám thể lực; khám lâm sàng những chuyên khoa: Mắt, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Nội khoa, Tâm thần kinh, Ngoại khoa và Da liễu.

Trường hợp khám mà có một trong những chuyên khoa bị xếp điểm 5 hoặc điểm 6 thì người khám chuyên khóa phải thông tin với Chủ tịch Hội đồng khám khỏe mạnh cân nhắc, định đoạt có không ngừng khám những chuyên khoa khác hay không. Trường hợp cấp thiết, có giá trị xét nghiệm HIV/AIDS.

Thời gian khám khỏe mạnh nghĩa vụ quân sự 2016: Từ ngày 01/11/2016 – 31/12/2016

Trường hợp 2: Cận thị từ 1.5 độ trở lên và/hoặc viễn thị

Trường hợp 3: Nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS

Trường hợp 4: Đang đi học ở trường cấp 3, Đại học, Cao đẳng chính quy

Không sử dụng đối với hoàn cảnh học liên thông hoặc học lại do nợ môn.

Lưu ý: Để không phải đi nghĩa vụ quân sự trong hoàn cảnh này, bạn phải làm Đơn xin tạm hoãn.

Trường hợp 5: Đang làm việc để nuôi người thân (có người chịu ảnh hưởng)

Phải chắc hẳn chắc rằng là thỏa mãn đủ 2 điều cần phải có sau:

– Là lao động độc quyền.

– Trực tiếp nuôi người thân.

– Người thân phải không còn giá trị lao động hoặc chưa đến tuổi lao động hoặc trong người thân quen bị rủi ro nặng về người và tài sản do sự cố, thiên tai, dịch bệnh gian nguy gây ra.

Trường hợp này, bạn phải làm đơn xin thừa nhận gửi đến ủy ban nhân dân cấp xã.

Trường hợp 6: Tiền sử người thân quen

– Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam bị suy giảm giá trị lao động từ 61% đến 80%

– Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang chăm sóc tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND.

– Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 01. Một anh hoặc em của liệt sĩ.

– Một con của thương binh hạng hai, một con của bệnh binh suy giảm giá trị lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm giá trị lao động từ 81% trở lên.

Trường hợp 7: Thuộc hoàn cảnh di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến những xã đặc điểm khác biệt áp lực theo dự án cải tiến kinh tế cộng đồng của Nhà nước do ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên định đoạt.

Trường hợp 8: Là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công vụ, làm việc ở vùng có điều cần phải có kinh tế cộng đồng đặc điểm khác biệt áp lực từ 24 tháng trở lên.

Trường hợp 9: Người làm công vụ cơ yếu không phải là quân nhân, cảnh sát dân chúng.

Trường hợp 10: Độ tuổi

Các hoàn cảnh tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ:

– Công dân dưới 18 và trên 25 tuổi

– Công dân được huấn luyện trình độ cao đẳng, đại học: dưới 18 và trên 27 tuổi.

Lưu ý: Từ năm 2016, trốn nghĩa vụ quân sự có giá trị bị giải quyết hình sự:

– Không được giới thiệu đúng thời lượng, chỗ kiểm định khám khỏe mạnh ghi trong giấy gọi kiểm định, khám khỏe mạnh NVQS mà không có lý do chính đáng bị phạt tiền từ 800.000 – 1.200.000 đồng.

– Người khám khỏe mạnh làm sai lệch kết quả sau cùng chia ra nhằm trốn tránh NVQS, hối lộ tiền hay lợi ích vật chất khác để làm sai lệch kết quả sau cùng chia ra khỏe mạnh NVQS, cán bộ, công nhân y tế làm sai lệch nhân tố về khỏe mạnh bị phạt tiền từ 2 – 4 triệu đồng.

– Không được giới thiệu đúng thời lượng, chỗ hội tụ ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng bị phạt tiền từ 1.5 – 2.5 triệu đồng.

Đã bị phạt tiền mà còn tái phạm, đối với người dân xâm phạm sẽ bị ngồi tù 3 tháng đến 5 năm tùy từng tình trạng xâm phạm.

Đối với cán bộ nếu đã bị phạt tiền mà còn tái phạm thì bị ngồi tù từ 6 tháng đến 7 năm tùy từng tình trạng xâm phạm.

Từ năm 2016, trốn nghĩa vụ quân sự có giá trị bị giải quyết hình sự

Mỹ Lan

Theo Trí Thức Trẻ