Yêu cầu tổ chức báo chí quản chặt trang Page Facebook trên Facebook

Theo Cục Báo chí, thời lượng vừa qua, đa dạng tổ chức truyền thông trong nước mở Page Facebook (diễn đàn trên Facebook) để đề cập bài viết từ báo electronic, bổng nhiên, một số tổ chức truyền thông chưa có cơ chế kiểm định khắt khe những phản ánh comments.

Thủy Diệu

Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có công văn số 779/CBC-TTPC gửi những tổ chức truyền thông về việc bổ sung giám sát nội dung số liệu trên trang Page Facebook Facebook.

Theo Cục Báo chí, thời lượng vừa qua, đa dạng tổ chức truyền thông trong nước mở Page Facebook (diễn đàn trên Facebook) để đề cập bài viết từ báo electronic. Qua kiểm định, follow và giải quyết xâm phạm cho thấy, một số tổ chức truyền thông mở Page Facebook Facebook tuy nhiên chưa có cơ chế kiểm định khắt khe những phản ánh comments để một số những loại chuộc lợi phát tán, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chiến lược, luật định của Nhà nước, bôi nhọ đáng tin cậy, danh dự lãnh đạo cao cấp, gây bình luận của công chúng xấu trên khoảng không mạng.

Vì thế, để bảo đảm thao tác cung cấp nội dung số liệu trên những trang Page Facebook của tổ chức truyền thông chấp hành theo đúng quy định của luật định hiện hành, Cục Báo chí đề nghị những tổ chức truyền thông chủ động rà soát 100% thao tác cung cấp nội dung số liệu trên Page Facebook official của tổ chức bản thân, không để những những loại xấu chuộc lợi comments, phát tán xuyên tạc, gây bình luận của công chúng xấu.

Đồng thời Cục cũng đề nghị tăng cường thái độ của người dẫn đầu tổ chức truyền thông và những cá nhân được giao trực tiếp quản trị, điều hành Page Facebook, thi hành đề nghị bảo đảm yên ổn, không nguy hiểm số liệu, giám sát khắt khe nội dung, chấp hành nghiêm những quy định hiện hành.

Cục Báo chí cho hay, thời lượng tới, những tổ chức tiện ích của Bộ sẽ không ngừng bổ sung công vụ thanh tra, kiểm định và giải quyết nghiêm đối với những hoàn cảnh cung cấp nội dung xâm phạm trên môi trường mạng.