ag + h2so4 đặc nóng

Mời những em nằm trong bám theo dõi bài học kinh nghiệm ngày hôm nay với chi tiêu đề
Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O | Ag đi ra Ag2SO4

Bạn đang xem: ag + h2so4 đặc nóng

Thầy cô http://hoisinhvatcanh.org.vn/ van trình làng phương trình 2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O bao gồm ĐK phản xạ, cơ hội tiến hành, hiện tượng kỳ lạ phản xạ và một vài bài xích tập dượt tương quan chung những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài xích tập dượt về phương trình phản xạ chất hóa học của Bội Bạc. Mời những em bám theo dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình 2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

1. Phương trình phản xạ hóa học:

    2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

2. Hiện tượng nhận thấy phản ứng

– Kim loại tan dần dần tạo ra trở thành hỗn hợp ko màu sắc và khí ko màu sắc hương thơm hắc bay đi ra.

3. Điều khiếu nại phản ứng

– Dung dịch H2SO4 đặc nóng

4. Tính hóa học hoá học

a. Tính hóa học hoá học tập của Ag

– Bội Bạc xoàng hoạt động và sinh hoạt. Ag → Ag+ + 1e

Tác dụng với phi kim

– Bội Bạc không xẩy ra lão hóa nhập không gian cho dù ở sức nóng chừng cao.

Tác dụng với ozon

2Ag + O3 → Ag2O + O2

Tác dụng với axit

– Bội Bạc ko ứng dụng với HCl và H2SO4 loãng, tuy nhiên ứng dụng với những axit sở hữu tính lão hóa mạnh, như HNO3hoặc H2SO4 đặc, rét.

3Ag + 4HNO3 (loãng) → 3AgNO3 + NO + 2H2O

2Ag + 2H2SO4 (đặc, nóng) → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

Tác dụng với những hóa học khác

– Bội Bạc có màu sắc đen giòn Khi xúc tiếp với không gian hoặc nước xuất hiện hidro sunfua:

4Ag + 2H2S + O2 (kk) → 2Ag2S + 2H2O

– Bội Bạc ứng dụng được với axit HF Khi xuất hiện của oxi già:

2Ag + 2HF (đặc) + H2O2 → 2AgF + 2H2O

2Ag + 4KCN (đặc) + H2O2 → 2K[Ag(CN)2] + 2KOH

b. Tính hóa học hoá học tập của H2SO4

Axit sunfuric loãng

– Axit sunfuric là 1 axit mạnh, hóa hóa học này còn có không hề thiếu những đặc thù chất hóa học cộng đồng của axit như:

– Axit sunfuric H2SO4 thực hiện chuyển màu sắc quỳ tím trở thành đỏ gay. 

– Tác dụng với sắt kẽm kim loại đứng trước H (trừ Pb)

                    Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

– Tác dụng với oxit bazo  

                    FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

– Tác dụng với bazo

                    H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

                    H2SO4­ + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

– Tác dụng với muối 

                    Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

                    H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

Axit sunfuric đặc

– Axit sunfuric đặc sở hữu tính axit mạnh, lão hóa mạnh với đặc thù chất hóa học nổi trội như:

– Tác dụng với kim loại: 

                        Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

– Tác dụng với phi kim 

                        C + 2H2SO4 → CO2 + 2H2O + 2SO2 (nhiệt độ)

                        2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O

– Tác dụng với những hóa học khử không giống.

                        2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

– H2SO4 còn tồn tại tính háo nước đặc trưng 

                       C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4.11H2O

Xem thêm: kmno4 phân hủy

5. Cách tiến hành phản ứng

– Cho sắt kẽm kim loại bạc ứng dụng với hỗn hợp axit sunfric đặc nóng

6. Quý khách hàng sở hữu biết

– Ag là sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử yếu đuối nên những lúc phản xạ với H2SO4 đặc chỉ rất có thể sinh đi ra thành phầm khử là SO2

7. Bài tập dượt liên quan

Ví dụ 1: Cho phương trình chất hóa học sau:

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

Tổng thông số tối giản của phương trình trên:

A. 6    

B. 7

C. 8    

D. 9

Hướng dẫn:

Phương trình phản ứng: 2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

Đáp án: C

Ví dụ 2: Cho những hóa học sau: Fe, Mg; FeSO4; Al; Ag; BaCl2 tác dụng với H2SO4 đặc nguội. Số phản xạ xẩy ra là:

A. 1    

B. 2

C. 3    

D. 4

Hướng dẫn:

Fe, Al thụ động nhập H2SO4 đặc nguội.

Phương trình phản ứng:

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

BaCl2 + 2H2SO4 → BaSO4 + HCl

Đáp án: D

Ví dụ 3: Cho 21,6 g Ag ứng dụng với hỗn hợp axit sunfuric đặc rét chiếm được V lít khí SO2 điều khiếu nại chi tiêu chuẩn chỉnh. Giá trị của V là:

A. 2,24 lít    

B. 4,48 lít

C. 1,12 lít    

D. 5,6 lít

Hướng dẫn:

Ta có: nAg = 21,6/108 = 0,2 mol

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

Theo phương trình: nSO2 = 50%.nAg = 50%. 0,2 = 0,1 mol → VSO2(đktc) = 0,1.22,4 = 2,24 l

Đáp án: A

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Bội Bạc (Ag) và ăn ý chất:

4Ag + 2H2S + O2(không khí) → 2Ag2S + 2H2O

2Ag + 2HF(đặc) + H2O2 → 2AgF + 2H2O

2AgNO3 + Fe → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

2AgNO+ FeCl2 → Fe(NO3)2 + 2AgCl↓

AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓

AgNO3 + NH4Cl → NH4NO3 + AgCl↓

Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài xích học
Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O | Ag đi ra Ag2SO4
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích chung những em triển khai xong đảm bảo chất lượng bài xích tập dượt của tôi.

Đăng bởi: http://hoisinhvatcanh.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: cu hno3 ra no2