bài 10 ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Trong video này, chúng ta sẽ cùng Thầy Nguyễn Thành Công (giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống Giáo dục HOCMAI) tìm hiểu bài “Ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài đến quá trình quang hợp”.

I. Cường độ ánh sáng.

Bạn đang xem: bài 10 ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Ánh sáng cung cấp năng lượng cho pha sáng nên cần có ánh sáng cho quá trình quang hợp. Cường độ quá thấp không đủ năng lượng cho quang hợp xảy ra.

+ Bắt đầu ở một giá trị cường độ sáng nhất định thì quang hợp xảy ra. -> sản xuất chất hữu cơ vừa đủ cho hô hấp.

Cường độ sáng tối thiểu gọi là điểm bù sáng.

II. Quang phổ ánh sáng.

+ Quang phổ: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.

+ Cây xanh không hấp thụ màu lục -> phản xạ trở lại.

+ Hấp thụ mạnh:

  • Màu đỏ: Thực vật tổng hợp đường.
  • Màu tím: Thực vật tổng hợp protein, axit amin, v.v.

+ Theo độ sâu của mặt nước, tuỳ theo bước sóng và năng lượng ánh sáng xuyên qua khác nhau ảnh hưởng đến sự phân bố của các sinh vật quang hợp trong nước.

Thực vật ở tầng rừng cần: sắc tố phụ để hấp thụ tối đa ánh sáng có bước sóng ngắn.

III. CO2 và quang hợp.

  • CO2 là cơ chất/nguyên liệu cho quang hợp, nồng độ CO2 ảnh hưởng đến quang hợp.
  • Khi CO2 tăng lên, quá trình quang hợp tăng đến giới hạn.

IV. Ảnh hưởng của nước đến quang hợp.

* Vai trò: Chất nền và là môi trường xảy ra phản ứng.

Xem thêm: na2co3+ba(oh)2

* Thiếu nước cây sẽ thiếu nguyên liệu quang hợp, làm thay đổi nồng độ các chất, làm lá bị héo và giảm khả năng hấp thụ ánh sáng.

=> Hậu quả nghiêm trọng.

V. Nhiệt độ.

*Bản chất của quang hợp là một chuỗi các phản ứng sinh địa hoá nên nó chịu tác động của nhiệt độ trong giới hạn nhất định.

* Nhiệt độ quang hợp có cực trên và cực dưới.

  • Cực dưới là nhiệt độ thấp nhất mà ở đó có thể quang hợp được.
  • Cực trên là nhiệt độ cao nhất mà quá trình quang hợp có thể đạt được.

BỞI VÌ. Dinh dưỡng khoáng.

  • Nguyên tố vĩ mô: WO
  • Nguyên tố vi lượng: Cu, Co,...

-> Tổng hợp các chất sinh vật và bộ máy quang hợp.

VII. Ứng dụng trồng cây trong ánh sáng nhân tạo.

Ánh sáng nhân tạo tích cực được cung cấp cho:

  • Trồng nơi thiếu ánh sáng.
  • Điều hòa chu kỳ ra hoa, đậu quả.

Xem thêm: kmno4 cl2

Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập môn Sinh học lớp 11 của mình.