bài tập tính diện tích hình thoi lớp 4

Diện tích hình thoi lớp 4 là kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng giúp đỡ bạn học tập lịch trình toán hình học tập đơn giản và dễ dàng rộng lớn. Cùng học tập phương pháp tính diện tích S hình thoi và những dạng bài bác luyện nằm trong Phụ huynh technology qua loa nội dung bài viết tại đây.

Kiến thức nên nhớ về diện tích S hình thoi lớp 4

Định nghĩa

diện tích hình thoi lớp 4

Bạn đang xem: bài tập tính diện tích hình thoi lớp 4

Hình thoi là kể từ giác nhị cặp cạnh tuy vậy song và tứ cạnh đều nhau.

Tính hóa học & tín hiệu nhận biết

Tính chất

 • Các góc đối nhau đều nhau.
 • Hai đàng chéo cánh vuông góc cùng nhau và rời nhau bên trên trung điểm của từng đàng.
 • Hai đàng chéo cánh là những đàng phân giác của những góc của hình thoi.
 • Hình thoi sở hữu toàn bộ đặc điểm của hình bình hành.

Dấu hiệu nhận biết

Hình tứ giác quánh biệt

 • Tứ giác sở hữu tứ cạnh đều nhau là hình thoi.
 • Tứ giác sở hữu 2 đàng chéo cánh là đàng trung trực của nhau là hình thoi.
 • Tứ giác sở hữu 2 đàng chéo cánh là đàng phân giác của tất cả tứ góc là hình thoi.

Hình bình hành quánh biệt

 • Hình thoi là 1 trong dạng quan trọng của một hình bình hành vì thế nó sở hữu vừa đủ đặc điểm của hình bình hành và còn tồn tại một trong những đặc điểm khác:
 • Hình bình hành sở hữu nhị cạnh mặt mày đều nhau là hình thoi.
 • Hình bình hành sở hữu hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.
 • Hình bình hành sở hữu một đàng chéo cánh là đàng phân giác của một góc là hình thoi.

>>Xem thêm: Top 5 ứng dụng học tập giờ đồng hồ Anh tiếp xúc tận nơi mang lại trẻ con tiết kiệm ngân sách và chi phí nhất

Cách tính diện tích S hình thoi toán lớp 4

Công thức tính diện tích S hình thoi nhờ vào chừng nhiều năm hai tuyến phố chéo

Diện tích hình thoi vị tích của chừng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh phân tách mang lại 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Công thức:

Trong đó: 

 • S: diện tích S hình thoi
 • a, b: chừng nhiều năm 2 đàng chéo

Ví dụ: Cho hình thoi có tính nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh là 3cm và 6cm. Hỏi diện tích S của hình thoi đang được mang lại vị bao nhiêu?

Áp dụng công thức tính diện tích S hình thoi, tao có: 

S = (3 x 6) : 2 = 9 (cm2 )

Đáp án: S = 9 cm2

Công thức tính diện tích S hình thoi nhờ vào đàng cao, cạnh bên

Diện tích hình thoi vị tích của đàng cao và chừng nhiều năm cạnh mặt mày.

Công thức:

Trong đó:

 • S: diện tích S hình thoi
 • a: chừng nhiều năm cạnh bên
 • h: đàng cao

Ví dụ: Tính diện tích S của hình thoi biết chừng nhiều năm một cạnh là 10 centimet và độ cao là 8 centimet.

Công thức tính diện tích S hình thoi lúc biết độ cao và cạnh lòng là: 

S = 8 x 10 = 80 (cm2)

Đáp án: S = 80 cm2

Một số dạng bài bác thói quen diện tích S hình thoi lớp 4

Dạng 1: Tính diện tích S hình thoi nhờ vào chừng nhiều năm hai tuyến phố chéo

Bài luyện 1:

Cho hình thoi đo có tính nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh theo thứ tự là 7 centimet và 9 centimet. Hỏi diện tích S của hình thoi tê liệt vị bao nhiêu?

Theo công thức tính diện tích S hình thoi, tao có: 

S = (7 x 9) : 2 = 31,5 (cm2)

Đáp án: S = 31,5 cm2

Bài luyện 2:

Tính diện tích S hình thoi có tính nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh theo thứ tự là 9 centimet và 8 centimet.

Áp dụng công thức tính diện tích S hình thoi Khi có tính nhiều năm 2 đàng chéo: 

S = (9 x 8) : 2 = 36 (cm2)

Đáp án: S = 36 cm2

Bài luyện 3:

Tính diện tích S hình thoi biết chừng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh là 5 m và đôi mươi dm.

Đổi: 5 m = 50 dm.

Áp dụng công thức tính diện tích S hình thoi, tao có:

S = một nửa x 50 x đôi mươi = 500 (dm2).

Đáp án: S = 500 dm2.

Bài luyện 4:

Một miếng kính hình thoi sở hữu diện tích S 150 cm2 và chừng nhiều năm đàng chéo cánh vị 15cm. Hỏi chừng nhiều năm đàng chéo cánh sót lại của hình thoi vị bao nhiêu?

Xem thêm: Tổng hợp 9 shop bán giày Sneaker ở Hà Nội đẹp và uy tín

Độ nhiều năm đàng chéo cánh sót lại của hình thoi là:

150 x 2 : 15 = đôi mươi (cm)

Đáp án: a = 20cm

Bài luyện 5:

Một hình thoi sở hữu diện tích S 360 cm2, chừng nhiều năm đàng chéo cánh là 24 centimet. Tính chừng nhiều năm đàng chéo cánh loại nhị.

Độ nhiều năm đàng chéo cánh loại nhị là: 360 × 2 : 24 = 30 (cm)

Đáp số: 30 cm

>> Xem thêm: 

Lộ trình học tập giờ đồng hồ Anh qua loa phầm mềm học tập giờ đồng hồ Anh cho những người thất lạc gốc hiệu quả

Công thức tính chu vi hình tam giác lớp 4 vừa đủ và dễ dàng nắm bắt nhất

Dạng 2: Tính diện tích S hình thoi nhờ vào đàng cao, cạnh bên

Bài luyện 1:

Cho hình thoi ABCD, sở hữu cạnh AB = BC = CD = DA = 4 centimet, độ cao hình thoi vị 3cm. Tính diện tích S hình thoi.

Áp dụng theo dõi công thức diện tích S hình thoi, tao sở hữu h = 3cm, a = 4cm. Ta thay cho vô công thức và sở hữu thành phẩm như sau:

S = a x h = 3 x 4 = 12 (cm2)

Đáp án: S = 12 cm2

Bài luyện 2:

Tính diện tích S của hình thoi sở hữu chu vi vị 16dm và độ cao là 3dm.

Hình thoi sở hữu tứ cạnh đều nhau nên chừng nhiều năm cạnh lòng của hình thoi vị chu vi phân tách mang lại 4.

Cạnh lòng của hình thoi là: 16 : 4 = 4 (cm).

Diện tích của hình thoi là: 3 x 4 = 12 (cm2)

Đáp án: 12 cm2

Bài luyện 3:

Tính diện tích S của hình thoi biết cạnh lòng của chính nó là 10 centimet và độ cao là 7 centimet. 

Ta sở hữu cạnh lòng a = 10 centimet, Chiều cao h = 7 cm 

Diện tích hình thoi là: S = a.h = 10 x 7 = 70 (cm2)

Đáp án: S = 70 cm2

Bài luyện 4:

Hình thoi ABCD sở hữu AB = 10 dm, AC = 16 dm. Tính diện tích S hình thoi này.

Gọi E là gửi gắm điểm hai tuyến phố chéo cánh AC và BD => EC = AC : 2 = 16 : 2 = 8 (dm)

Tam giác vuông BEC có: BE2 = BC2 – EC2 = 102 – 82 = 36

⇒  BE = 6 (dm)

Tính chừng nhiều năm BD: BD = 2.BE = 2. 6 = 12 (dm)

Diện tích ABCD là: SABCD = 1⁄2 .AC.BD = 1⁄2. 12. 16 = 96 (dm2)

Đáp án: S = 96 dm2

Bài luyện 5:

Cho Hình thoi MNPQ, biết: MP= 7 cm; NQ = 4cm. Tính diện tích

bài thói quen diện tích S hình thoi lớp 4

Diện tích hình thoi MNPQ là: S = MP x NQ = (7 x 4) : 2 = 14 (cm2 )
Đáp án: S = 14 cm2

Tổng kết 

Diện tích hình thoi lớp 4 là kiến thức và kỹ năng không thật khó khăn. Chỉ cần thiết chúng ta thực hiện bài bác luyện thông thường xuyên tiếp tục đơn giản và dễ dàng lưu giữ được công thức. Phụ huynh technology hy vọng đang được mang tới những kiến thức và kỹ năng có lợi cho mình. Chúc chúng ta học viên học hành thiệt tốt!

Xem thêm: cah2po42 caoh2