c hno3 đặc

Bạn đang được cần thiết cân đối phương trình C + Hno3 hãy coi cụ thể phản xạ thân thuộc cacbon và axit nitric với ĐK sức nóng chừng tớ tiếp tục nhận được thành phầm như sau:

  • No2 đi ra hno3
  • Hno3 đi ra H3po4

Bạn đang xem: c hno3 đặc

c-hno3

C + Hno3 cân đối phương trình

Cacbon + Axit Nitric = Cacbon Đioxit + Nitơ Điôxít + Nước

C + 4HNO3 2H2O + 4NO2 + CO2
cacbon axit nitric nước nitơ dioxit Cacbon dioxit
(rắn) (dd đậm đặc) (lỏng) (khí) (khí)
(đen) (không màu) (nâu đỏ) (không màu)

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

Điều khiếu nại nhằm C + hno3

Điều khiếu nại là sức nóng độ

Thực hiện tại phản ứng

Ta mang đến cacbon thuộc tính với hỗn hợp HNO3

Hiện tượng khi c thuộc tính với hno3

Phản ứng xẩy ra hóa học rắn black color C tan dần dần và xuất hiện tại khí nâu đỏ au Nito dioxit NO2 thực hiện sủi lớp bọt do khí tạo ra.

Bài luyện liên quan

Cho cacbon thuộc tính với cùng 1 lượng HNO3 đặc rét vừa phải đầy đủ. Sản phẩm là lếu thích hợp khí X (gồm CO2 và NO2). Tỉ khối khá của X đối với H2 là bào nhiêu:

Lời giải

Ví dụ 1: C+ 4HNO3 đặc nóng→ CO2+ 4NO2+ 2H2O

Đặt số mol CO2 là x mol → nNO2= 4x mol

Xem thêm: na2co3+ba(oh)2

→mhh= mCO2+ mNO2= 44x+ 46.4x=228 x mol

Và nhh= nCO2+ nNO2= x+ 4x= 5x mol

→MX¯=mhhnhh=228x5x=45,6 → dX/H2=45,6/2=22,8

Ví dụ 2 : Cacbon hoàn toàn có thể phản xạ với toàn bộ sản phẩm Hóa chất này sau đây

A. O2, CuO, Cl2, HNO3

B. O2, ZnO, HNO3, CO2

C. O2, Al, H2SO4 đặc, CO2

D. O2, ZnO, H2SO4 đặc, Al

Lời giải

Chọn đáp án D

Xem thêm: co2 + naalo2 + h2o

Rate this post