c + hno3 đặc nóng

Bạn đang được cần thiết cân đối phương trình C + Hno3 hãy coi cụ thể phản xạ thân thuộc cacbon và axit nitric với ĐK nhiệt độ chừng tao tiếp tục nhận được thành phầm như sau:

  • No2 rời khỏi hno3
  • Hno3 rời khỏi H3po4

Bạn đang xem: c + hno3 đặc nóng

c-hno3

C + Hno3 cân đối phương trình

Cacbon + Axit Nitric = Cacbon Đioxit + Nitơ Điôxít + Nước

C + 4HNO3 2H2O + 4NO2 + CO2
cacbon axit nitric nước nitơ dioxit Cacbon dioxit
(rắn) (dd đậm đặc) (lỏng) (khí) (khí)
(đen) (không màu) (nâu đỏ) (không màu)

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

Điều khiếu nại nhằm C + hno3

Điều khiếu nại là nhiệt độ độ

Thực hiện tại phản ứng

Ta mang lại cacbon tính năng với hỗn hợp HNO3

Hiện tượng khi c tính năng với hno3

Phản ứng xẩy ra hóa học rắn black color C tan dần dần và xuất hiện tại khí nâu đỏ loét Nito dioxit NO2 thực hiện sủi lớp bọt do khí tạo ra.

Bài luyện liên quan

Cho cacbon tính năng với cùng một lượng HNO3 quánh lạnh lẽo một vừa hai phải đầy đủ. Sản phẩm là láo phù hợp khí X (gồm CO2 và NO2). Tỉ khối khá của X đối với H2 là bào nhiêu:

Lời giải

Ví dụ 1: C+ 4HNO3 quánh nóng→ CO2+ 4NO2+ 2H2O

Đặt số mol CO2 là x mol → nNO2= 4x mol

Xem thêm: mg hno3 ra n2o

→mhh= mCO2+ mNO2= 44x+ 46.4x=228 x mol

Và nhh= nCO2+ nNO2= x+ 4x= 5x mol

→MX¯=mhhnhh=228x5x=45,6 → dX/H2=45,6/2=22,8

Ví dụ 2 : Cacbon rất có thể phản xạ với toàn bộ mặt hàng Hóa chất này sau đây

A. O2, CuO, Cl2, HNO3

B. O2, ZnO, HNO3, CO2

C. O2, Al, H2SO4 quánh, CO2

D. O2, ZnO, H2SO4 quánh, Al

Lời giải

Chọn đáp án D

Xem thêm: ca(h2po4)2 ra cahpo4

Rate this post