c17h31cooh

Mời những em nằm trong theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm thời điểm hôm nay với chi đề
(C17H31COO)3C3H5 rời khỏi C17H31COOH | (C17H31COO)3C3H5 rời khỏi C3H5(OH)3 | Trilinolein + H2O | (C17H31COO)3C3H5 + 3H2O ⇋ 3C17H31COOH + C3H5(OH)3

Bạn đang xem: c17h31cooh

Thầy cô http://hoisinhvatcanh.org.vn/ van nài reviews phương trình (C17H31COO)3C3H5 + 3H2O ⇋ 3C17H31COOH + C3H5(OH)3 gồm ĐK phản xạ, cơ hội triển khai, hiện tượng lạ phản xạ và một trong những bài bác tập luyện tương quan gom những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác tập luyện về phương trình phản xạ chất hóa học. Mời những em theo đuổi dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình (C17H31COO)3C3H5 + 3H2O ⇋ 3C17H31COOH + C3H5(OH)3

1. Phản ứng hóa học:

    (C17H31COO)3C3H5 + 3H2O CH<sub>3</sub>COOC<sub>4</sub>H<sub>9</sub> + HOH ⇋ CH<sub>3</sub>COOH + C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>OH | (C17H31COO)3C3H5 rời khỏi C17H31COOH | (C17H31COO)3C3H5 rời khỏi C3H5(OH)3″><span> </span>3C<sub style=17H31COOH + C3H5(OH)3

2. Điều khiếu nại phản ứng

– Đun sôi nhẹ nhàng nhập môi trường thiên nhiên axit.

3. Cách triển khai phản ứng

– Cho 2ml trilinolein nhập ống thử, tiếp sau đó mang lại tiếp hỗn hợp 1 ml H2SO4 20%. Lắc đều ống thử rồi đun cơ hội thủy nhập 5 phút.

4. Hiện tượng phân biệt phản ứng

– Sản phẩm sinh hòa tan Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lá cây đặc thù.

5. Tính hóa học hóa học

5.1. Tính hóa chất của (C17H31COO)3C3H5

a. Phản ứng thủy phân trong những ngôi trường axit

   (C17H31COO)3C3H5 + 3H2O Tính hóa chất của Trilinolein (C17H31COO)3C3H5 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha trộn, ứng dụng3C17H31COOH + C3H5(OH)3

b. Phản ứng thủy phân trong những ngôi trường kiềm (xà chống hóa)

   (C17H31COO)3C3H5 + 3NaOHTính hóa chất của Trilinolein (C17H31COO)3C3H5 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha trộn, ứng dụng 3C17H31COONa + C3H5(OH)3

c. Phản ứng nằm trong H2

   (C17H31COO)3C3H5 + 6H2 Tính hóa chất của Trilinolein (C17H31COO)3C3H5 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha trộn, ứng dụng (C17H35COO)3C3H5

d. Phản ứng oxi hóa

Nối song C=C ở gốc axit ko no bị lão hóa lờ đờ vày oxi nhập bầu không khí tạo nên thxnhf peoxit, hóa học này phân diệt trở thành những hóa học đem mùi hương không dễ chịu.

5.2. Tính hóa chất của H2O

a. Nước tính năng với kim loại

Nước tính năng được với một trong những sắt kẽm kim loại ở nhiệt độ phỏng thông thường như: Li, Na, K, Ca.. tạo nên trở thành bazo và khí H2.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 ↑

2K + 2H2O → 2KOH + H2 ↑

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 ↑

b. Nước tính năng với oxit bazo

Nước tính năng với oxit bazo tạo nên trở thành bazo ứng. Dung dịc bazo thực hiện quỳ tím hóa xanh rớt.

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH)2

c. Nước tính năng với oxit axit

Nước tính năng với oxit axit tạo nên trở thành axit ứng. Dung dịch axit thực hiện quỳ tím hóa đỏ ối.

SO2 + H2O → H2SO3

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Xem thêm: Đỗ Hùng Dũng sinh năm bao nhiêu? Đời tư và sự nghiệp sân cỏ

6. quý khách đem biết

– Phản ứng bên trên gọi là phản xạ thủy phân este nhập môi trường thiên nhiên axit.

– Các este không giống cũng đều có phản xạ thủy phân nhập môi trường thiên nhiên axit tương tự động trilinolein.

7. Bài tập luyện liên quan

Ví dụ 1: Khi thủy phân trilinolein nhập môi trường thiên nhiên axit nhận được một thành phầm là

 A. Axit nhiều chức.

 C. Phenol.

 B. Ancol nhiều chức.

 D. Andehit.

Hướng dẫn:

  (C17H31COO)3C3H5 + 3H2O CH<sub>3</sub>COOC<sub>4</sub>H<sub>9</sub> + HOH ⇋ CH<sub>3</sub>COOH + C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>OH | (C17H31COO)3C3H5 rời khỏi C17H31COOH | (C17H31COO)3C3H5 rời khỏi C3H5(OH)3″><span> </span>3C<sub style=17H31COOH + C3H5(OH)3

C3H5(OH)3: ancol nhiều chức

Đáp án B.

Ví dụ 2: Nhận biết C3H5(OH)3 có nhập thành phầm nhận được sau phản xạ vày cách

 A. Sử dụng Ca(OH)2

 B. Sử dụng hỗn hợp brom.

 C. Sử dụng bột Fe.

 D. Sử dụng Cu(OH)2

Hướng dẫn:

C3H5(OH)3 tác dụng với đồng hidroxit tạo nên phức màu xanh lá cây đặc trưng

Đáp án D.

Ví dụ 3: Khi thủy phân trilinolein nhập môi trường thiên nhiên axit, hóa học sau phản xạ ko có

 A. Ancol nhiều chức.

 B. Axit đơn chức.

 C. Este trilinolein.

 D. Axit oleic.

Hướng dẫn: Sau phản xạ ko nhận được axit oleic.

Đáp án D.

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Este và thích hợp chất:

  • (C17H31COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H31COONa + C3H5(OH)3
  • (C17H31COO)3C3H5 + 6H2 → (C17H35COO)3C3H5
  • (C17H33COO)3C3H5 + 3H2O ⇋ 3C17H33COOH + C3H5(OH)3
  • (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H33COONa + C3H5(OH)3
  • (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 → (C17H35COO)3C3H5
  • (C17H35COO)3C3H5 + 3H2O ⇋ 3C17H35COOH + C3H5(OH)3
  • (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài bác học
(C17H31COO)3C3H5 rời khỏi C17H31COOH | (C17H31COO)3C3H5 rời khỏi C3H5(OH)3 | Trilinolein + H2O | (C17H31COO)3C3H5 + 3H2O ⇋ 3C17H31COOH + C3H5(OH)3
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích gom những em hoàn thiện chất lượng bài bác tập luyện của tôi.

Đăng bởi: http://hoisinhvatcanh.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: al(oh)3 >