c2h2+agno3

C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên viết lách và thăng bằng phương trình phản xạ C2H2 tính năng AgNO3 nhập NH3. Mời chúng ta tìm hiểu thêm nội dung cụ thể phương trình bên dưới.

1. Phương trình phản xạ Axetilen nhập AgNO3 nhập NH3

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra

Bạn đang xem: c2h2+agno3

Nhiệt phỏng thường

3. Hiện tượng khi mang lại C2H2 tính năng AgNO3 nhập NH3

Sục axetilen nhập AgNO3 nhập NH3 thấy hiện tượng lạ kết tảu gold color nhạt

4. Tính Hóa chất của Axetilen

4.1. Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong halogen (phản ứng halogen hóa)

  • Cộng brom

CH ≡ CH + Br – Br → Br-CH = CH – Br

Sản phẩm sinh đi ra với link song nhập phân tử nên rất có thể nằm trong tiếp với môt phân tử brom nữa:

Br-CH = CH – Br + Br – Br → Br2CH-CH-Br2

  • Cộng clo

C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2

  • Phản ứng nằm trong hiđro (phản ứng hiđro hóa)

C2H2 + H2 → C2H6

Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra C2H2 và H2: Nhiệt phỏng, xúc tác Niken

Lưu ý: Hình như khi mang lại C2H2 tính năng với H2 ở ĐK sức nóng phỏng hóa học xúc tác không giống nhau mang lại thành phầm không giống nhau

C2H2 + H2 → C2H4

  • Phản ứng nằm trong axit

C2H2 + HCl → C2H3Cl (Nhiệt phỏng và xúc tác HgCl2)

  • Phản ứng nằm trong nước (phản ứng hiđrat hóa

C2H2 + H2O → CH3CHO (Nhiệt độ: 80 phỏng C Xúc tác: Hg2+ Dung môi: H2SO4)

4.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa

Hai phân tử axetilen rất có thể nằm trong phù hợp với nhau tạo nên trở thành vinylaxetilen

Đime hóa:

2CH≡CH → CH2=CH−C≡CH (Nhiệt phỏng xúc tác)

(Vinyl axetilen)

Trime hóa:

3CH≡CH → C6H6

4.3. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa

Axetilen là hiđrocacbon, nên là khi nhen nhóm, axetilen tiếp tục cháy đưa đến cacbon Đioxit và nước, tương tự động metan và etilen.

Axetilen cháy nhập bầu không khí với ngọn lửa sáng sủa, lan nhiều sức nóng.

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O

5. Bài luyện áp dụng tương quan

Câu 1. Sục khí axetilen nhập hỗn hợp AgNO3 nhập NH3 thấy xuất hiện

A. kết tủa vàng nhạt nhẽo.

B. kết tủa white color xanh

C. kết tủa đỏ ửng nâu

D. hỗn hợp màu sắc lam.

Câu 2. Cho 1,12 lít axetilen (đktc) tính năng với AgNO3 dư nhập hỗn hợp NH3, sau phản xạ trọn vẹn, chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 13,3.

B. 12.

C. 24,0.

D. 21,6.

Xem thêm: cu hno3 ra no2

Câu 3. Để phân biệt 2 khí tổn thất nhãn C2H2 và C2H4 đựng nhập lọ riêng lẻ tớ dùng hóa hóa học này tại đây.

A. hỗn hợp AgNO3/NH3

B. hỗn hợp Brom

C. Cu(OH)2

D. Khí H2

Câu 4. Tính hóa học vật lý cơ của axetilen là

A. hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nặng trĩu rộng lớn bầu không khí.

B. hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, không nhiều tan nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn bầu không khí.

C. hóa học khí ko màu sắc, ko hương thơm, tan chất lượng nội địa, nhẹ nhõm rộng lớn bầu không khí .

D. hóa học khí ko màu sắc, hương thơm hắc, không nhiều tan nội địa, nặng trĩu rộng lớn bầu không khí.

Câu 5. Khí axetilen không tồn tại đặc điểm chất hóa học này sau đây?

A. Phản ứng cùng theo với hỗn hợp brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cùng theo với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài độ sáng.

Câu 6. Dãy những hóa học này tại đây đều làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom?

A. CH4; C6H6.

B. C2H4; C2H6.

C. CH4; C2H4

D. C2H4; C2H2.

Câu 7. Phương pháp tân tiến nhằm pha trộn axetilen lúc bấy giờ là

A. sức nóng phân etilen ở sức nóng phỏng cao.

B. sức nóng phân benzen ở sức nóng phỏng cao.

C. sức nóng phân can xi cacbua ở sức nóng phỏng cao.

D. sức nóng phân metan ở sức nóng phỏng cao.

Câu 8. Khi nhen nhóm khí axetilen số mol CO2 và H2O được tạo nên trở thành theo gót tỉ lệ thành phần là

A. 1 : 1.

B. 1 : 2

C. 1 : 3.

D. 2 : 1.

……………………………

VnDoc đang được gửi cho tới chúng ta phương trình C2H2 + AgNO3 + NH3 → C2Ag2 + NH4NO3 là phản xạ Sục axetilen nhập AgNO3 nhập NH3 được VnDoc biên soạn, khi mang lại C2H2 tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3, sau phản xạ thấy kết tủa vàng nhạt nhẽo, đó cũng đó là phương trình dùng để làm phân biệt axetilen với những khi metan, etieln. Hy vọng tư liệu gom những viết lách và thăng bằng trúng phương trình phản xạ.

Xem thêm: al(no3)3 ra al2o3