c4h6 br2

Mời những em nằm trong bám theo dõi bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay với xài đề
CH≡C-CH2-CH3 rời khỏi CHBr=CBr-CH2-CH3 | C4H6 + Br2 | CH≡C-CH2-CH3 + Br2 → CHBr=CBr-CH2-CH3

Bạn đang xem: c4h6 br2

Thầy cô http://hoisinhvatcanh.org.vn/ xin xỏ trình làng phương trình CH≡C-CH2-CH3 + Br2 CHBr=CBr-CH2-CH3 gồm ĐK phản xạ, cơ hội triển khai, hiện tượng lạ phản xạ và một số trong những bài bác tập luyện tương quan canh ty những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài bác tập luyện về phương trình phản xạ chất hóa học. Mời những em bám theo dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình CH≡C-CH2-CH3 + Br2 CHBr=CBr-CH2-CH3

1. Phản ứng hóa học:

    CH≡C-CH2-CH3 + Br2 C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> + 3O<sub>2</sub> → 2CO<sub>2</sub> + 2H<sub>2</sub>O | CH≡C-CH2-CH3 rời khỏi CHBr=CBr-CH2-CH3″><span> </span>CHBr=CBr-CH<sub style=2-CH3

2. Điều khiếu nại phản ứng

– Nhiệt độ

3. Cách triển khai phản ứng

– Dẫn kể từ từ khí but-1-in qua chuyện hỗn hợp nước brom (theo tỉ trọng 1:1).

4. Hiện tượng phân biệt phản ứng

– Ankin phản xạ làm mất đi màu sắc hỗn hợp nước brom (phản ứng vừa vặn đủ).

5. Tính hóa học hóa học

5.1. Tính Hóa chất của C4H6

a. Phản ứng cộng

– Cộng brom

– Dẫn butin qua chuyện hỗn hợp brom màu sắc domain authority cam.

    + Hiện tượng: Dung dịch brom bị rơi rụng màu sắc. butin sở hữu phản xạ cùng theo với brom nhập hỗn hợp.

 Tính Hóa chất của Butin C4H6 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha trộn, phần mềm

    + Sản phẩm mới mẻ sinh rời khỏi sở hữu links song nhập phân tử nên hoàn toàn có thể nằm trong tiếp với cùng 1 phân tử brom nữa:

 Tính Hóa chất của Butin C4H6 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha trộn, phần mềm

    + Trong ĐK phù hợp, butin cũng đều có phản xạ cùng theo với hiđro và một số trong những hóa học không giống.

– Cộng hiđro

 Tính Hóa chất của Butin C4H6 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha trộn, phần mềm

– Cộng hiđro clorua

 Tính Hóa chất của Butin C4H6 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha trộn, phần mềm

    + Phản ứng nằm trong HX, H2O nhập những ankin nhập sản phẩm đồng đẳng của axetilen cũng tuân bám theo quy tắc Mac-côp-nhi-côp như anken.

b. Phản ứng oxi hóa

– Butin là hiđrocacbon, chính vì thế Lúc thắp, propin tiếp tục cháy tạo nên cacbon đioxit và nước, tương tự động metan và etilen.

– Propin cháy nhập không gian với ngọn lửa sáng sủa, lan nhiều nhiệt độ.

 Tính Hóa chất của Butin C4H6 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha trộn, phần mềm

c. Phản ứng thế bươi kim loại

– Tính hóa học riêng biệt của những ankin sở hữu nối phụ vương đầu mạch

 Tính Hóa chất của Butin C4H6 | Tính hóa học vật lí, phân biệt, pha trộn, phần mềm

5.2. Tính Hóa chất của Br2

a. Tác dụng với kim loại

    Sản phẩm tạo nên muối bột tương ứng

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 sở hữu đáp án

    b. Tác dụng với hidro

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 sở hữu đáp án

    Độ sinh hoạt hạn chế dần dần kể từ Cl → Br → I

    Các khí HBr, HI tan nhập nước tạo nên hỗn hợp axit.

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập luyện Hóa học tập 10 sở hữu đáp án

Xem thêm: na2co3+ba(oh)2

    Về phỏng mạnh axit thì lại tăng dần dần kể từ HCl

    c. Tính khử của Br2, HBr

    – Brom thể hiện nay tính khử Lúc bắt gặp hóa học lão hóa mạnh (như nước clo, …)

Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 (Axit bromic) + 10HCl

    – Tính khử của HBr (ở tình trạng khí tương đương nhập dd) mạnh rộng lớn HCl. HBr khử được H2SO4 đặc trở thành SO2.

2HBr + H2SO → Br2 + SO2 + 2H2O

    – Dd HBr ko màu sắc, nhằm lâu nhập không gian trở thành được màu vàng nâu vì như thế bị lão hóa (dd HF và HCl không tồn tại phản xạ này):

4HBr + O2 → 2H2O + 2Br2

6. quý khách hàng sở hữu biết

– Phản ứng bên trên gọi là phản xạ nằm trong brom.

– Phản ứng xẩy ra qua chuyện nhì tiến trình, mong muốn tạm dừng ở tiến trình này thì nên triển khai phản xạ ở nhiệt độ phỏng phù hợp.

– Khối lượng hỗn hợp brom tăng bởi vì lượng ankin đang được nhập cuộc phản xạ.

7. Bài tập luyện liên quan

Ví dụ 1: A là hiđrocacbon mạch hở, ở thể khí (đkt), biết 1 mol A tác dụng được tối nhiều 2 mol Br2 trong dung dịch tạo nên ăn ý hóa học B (trong B brom rung rinh 80 % về khối lượng). Vậy A có công thức phân tử là

 A. C5H8

 B. C2H2

 C. C4H6

 D. C3H4

Hướng dẫn

1 mol pứ tối nhiều 2 mol Br2 → k = 2 → CT A: CnH2n-2

Phương trình hóa học:

  CnH2n-2 + 2Br2 → CnH2n-2Br2

CH≡C-CH<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub> + Br<sub>2</sub> → CHBr=CBr-CH<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub> | CH≡C-CH2-CH3 rời khỏi CHBr=CBr-CH2-CH3″></p>
<p><strong>Đáp án C</strong></p>
<p><strong>Ví dụ 2:</strong><span> </span>Dẫn kể từ từ khí but-1-in qua chuyện hỗn hợp nước brom (theo tỉ trọng 1:1) thì nhận được thành phầm là:</p>
<p> A. CHBr=CBr-CH<sub style=2-CH3

 B. CH3-CBr=CBr-CH3

 C. CH2=CBr-CH2-CH2Br

 D. CHBr=CBr-CHBr-CH3

Hướng dẫn

Dẫn kể từ từ khí but-1-in qua chuyện hỗn hợp nước brom (theo tỉ trọng 1:1)

Ta sở hữu phản xạ hoá học:

  CH≡C-CH2-CH3 + Br2 → CHBr=CBr-CH2-CH3

Đáp án A

Ví dụ 3: Cho 0,2 mol but-1-in tính năng với hỗn hợp nước brom bám theo tỉ trọng 1:1. Khối lượng thành phầm nhận được là?

 A. 2,14 g

 B. 4,28 g

 C. 21,4 g

 D. 42,8 g

Hướng dẫn

  CH≡C-CH<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub> + Br<sub>2</sub> → CHBr=CBr-CH<sub>2</sub>-CH<sub>3</sub> | CH≡C-CH2-CH3 rời khỏi CHBr=CBr-CH2-CH3″></p>
<p>Khối lượng thành phầm thu được: m = 0,2. 214 = 42,8 ( g )</p>
<p><strong>Đáp án D</strong></p>
<p><strong><span><span><strong>8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Ankin và ăn ý chất</strong>:</span></span></strong></p>
<ul class=

 • CH≡C-CH2-CH3 + H2O → CH3–CO-CH2– CH3
 • CH≡C-CH2-CH3 + HCl → CH2=CCl-CH2-CH3
 • 3CH≡C-CH2-CH3 + 8KMnO4 + KOH → 3CH3-CH2-COOK + 3K2CO3 + 8MnO2 + 2H2O
 • CH3-C≡C-CH3 + H2 → CH3-CH=CH-CH3
 • CH3-C≡C-CH3 + 2H2 → CH3-CH2-CH2-CH3
 • CH3-C≡C-CH3 + Br2 → CH3-CBr=CBr-CH3
 • CH3-C≡C-CH3 + HCl → CH3-CH=CCl-CH3
 • Trên đấy là toàn cỗ nội dung về bài bác học
  CH≡C-CH2-CH3 rời khỏi CHBr=CBr-CH2-CH3 | C4H6 + Br2 | CH≡C-CH2-CH3 + Br2 → CHBr=CBr-CH2-CH3
  . Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích canh ty những em hoàn thành xong chất lượng bài bác tập luyện của tôi.

  Đăng bởi: http://hoisinhvatcanh.org.vn/

  Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

  Xem thêm: fe+ h2so4 đặc nóng