c6h6 ra c6h5no2

phản ứng c6h6 tính năng với hno3

c6h6 + hno3 → c6h5no2 + h2o được thpt sóc trăng biên soạn chung chúng ta biết phương pháp viết lách và thăng bằng phản xạ khí mang đến benzen tính năng với hno3. kỳ vọng tư liệu hữu ích vô qua quýt trình tiếp thu kiến thức giống như thực hiện bài bác của chúng ta học viên. chào chúng ta xem thêm.

Bạn đang xem: c6h6 ra c6h5no2

1. phản xạ benzene tính năng hno3

c6h6 + hno3 → c6h5no2 + h2o

bạn đang được xem: c6h6 + hno3 → c6h5no2 + h2o

Tính Hóa chất của benzen

2. Điều khiếu nại nhằm phản xạ c6h6 ra c6h5no2

Điều kiện: sức nóng chừng, h2so4

3. bài bác tập luyện áp dụng tương quan

câu 1: benzene với tính chất:

a. dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế, khó khăn nhập cuộc phản xạ nằm trong và bền với những hóa học oxi hóa

b. khó khăn nhập cuộc phản xạ thế, dễ dàng nhập cuộc phản xạ cộng

c. khó khăn thế, khó khăn nằm trong và bền với những hóa học oxi hóa

d. dễ dàng thế, dễ dàng nằm trong và bền với những hóa học oxi hóa

câu 2: mặt hàng đồng đẳng của benzen với công thức cộng đồng là:

a. cnh2n+2

b. cnh2n−2

c. cnh2n−4

d. cnh2n−6

câu 3: benzen tính năng với cl2 với độ sáng, chiếm được hexancloran. công thức của hexanchloran là

a. c6h6cl2

b. c6h6cl6

c. c6h5cl

d. c6cl6

câu 4: chất này tại đây với tài năng nhập cuộc trùng khớp tạo nên polime?

a. benzene

Xem thêm: na2co3+ba(oh)2

b. toluene

c. propane

d. distressed

câu 5: toluen với phản xạ thế ở nhân thơm nức tương tự động benzen tuy nhiên không giống với benzen ở chỗ:

a. phản xạ của toluen xẩy ra chậm rì rì rộng lớn và chỉ tồn tại một thành phầm duy nhất

b. phản xạ của toluen xẩy ra chậm rì rì rộng lớn và thông thường với nhì sản phẩm

c. phản xạ của toluen xẩy ra dễ dàng và đơn giản rộng lớn và thông thường với nhì thành phầm thế vô địa điểm ortho và para

d. phản xạ của toluen xẩy ra nhanh chóng rộng lớn và chỉ tồn tại một thành phầm duy nhất

câu 6. hóa hóa học nhằm phân biệt: benzene, axetilen, striren là:

a. dung dch br2

b. dịch dung br2, dịch dung agno3/nh3

c. manure dịch agno3

d. cu(oh)2, hỗn hợp agno3/nh3

câu 7. toluen với phản xạ thế ở nhân thơm nức tương tự động benzen tuy nhiên không giống với benzen ở chỗ:

a. phản xạ của toluen xẩy ra chậm rì rì rộng lớn và chỉ tồn tại một thành phầm duy nhất

b. phản xạ của toluen xẩy ra chậm rì rì rộng lớn và thông thường với nhì sản phẩm

c. phản xạ của toluen xẩy ra dễ dàng và đơn giản rộng lớn và thông thường với nhì thành phầm thế vô địa điểm ortho và para

d. phản xạ của toluen xẩy ra nhanh chóng rộng lớn và chỉ tồn tại một thành phầm duy nhất

mời chúng ta xem thêm thêm thắt tư liệu quan:

……………………………………

trên phía trên thpt sóc trăng đang được ra mắt cho tới độc giả tài liệu: c6h6 + hno3 → c6h5no2 + h2o. Ể Có thành phẩm cao hơn nữa vô tiếp thu kiến thức, thpt sóc trăng xin xỏ ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Hóa học tập lớp 10, giải bài bác tập luyện Hóa học tập lớp 11, đua thpt quốc g

Đăng bởi: thpt sóc trăng

chuyên mục: giáo dục

Xem thêm: cah2po42 caoh2