c6h6 ra c6h6cl6

Phản ứng C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr

Bạn đang xem: c6h6 ra c6h6cl6

C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr | C6H6 đi ra C6H5Br (ảnh 1)

1. Phản ứng Benzen ứng dụng Brom

C6H6 + Br2 overset{t^{circ }, Bột Fe}{rightarrow} C6H5Br + HBr

2. Điều khiếu nại phản xạ C6H6 đi ra C6H5Br

Nhiệt phỏng, xúc tác: bột sắt

3. Hiện tượng phản xạ xẩy ra thân thiết C6H6 Br2

Màu của brom nhạt nhẽo dần dần và thấy sở hữu khí hidro bromua (HBr) bay đi ra.

4. Bản hóa học của C6H6 (Benzen) nhập phản ứng

Benzen chỉ nhập cuộc phản xạ thế với brom lỏng và cần phải có xúc tác là bột Fe (Chú ý: Benzen chỉ phản xạ với Brom nguyên vẹn hóa học ko phản xạ với hỗn hợp nước Brom hoặc benzen ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở ĐK thường)

5. Tính hóa chất của benzen

5.1. Tính hóa học vật lý cơ Benzen

Bezen là hóa học lỏng, ko màu sắc, sở hữu mùi hương thơm phức đặc thù nhẹ nhàng rộng lớn nước và ko tan nội địa.

5.2. Tính hóa chất Benzen

Tính hóa chất nổi trội của benzen là phản xạ thế, phản xạ nằm trong và phản xạ lão hóa. Và đó cũng là 3 đặc thù chất hóa học thịnh hành của những hóa học nằm trong đồng đẳng benzen hoặc những hiđrocacbon thơm phức.

Phản ứng thế

C6H6+ Br2 → C6H5Br + HBr (Fe, to)

C6H6 + HNO3 → C6H5NO2 + H2O (H2SO4 quánh, to)

Phản ứng cộng

C6H6 + 3H2 → xiclohexan (Ni, to)

C6H6 + 3Cl2 → C6H6Cl6 (as) (hexacloran hoặc 666 hay là 1,2,3,4,5,6 – hexacloxiclohexan)

Phản ứng oxi hóa

Benzen ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4.

Oxi hóa trả toàn:

C6H6 + 7,5O2 → 6CO2+ 3H2O (to)

6. Bài tập

Câu 1. Phản ứng benzen ứng dụng với clo tạo nên C6H6Cl6 xẩy ra nhập điều kiện:

A. Có bột Fe xúc tác

B. Có khả năng chiếu sáng khuyếch tán

C. Có dung môi nước

D. Có dung môi CCl4

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 2. Nhận toan nào là sau đấy là sai?

A. Benzen sở hữu kĩ năng nhập cuộc phản xạ thế kha khá dễ dàng rộng lớn phản xạ nằm trong.

B. Benzen nhập cuộc phản xạ thế dễ dàng rộng lớn ankan.

C. Các đồng đẳng của benzen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím khi đun rét.

D. Các nguyên vẹn tử nhập phân tử benzen nằm trong phía trên một phía bằng.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Câu 3. Khẳng toan nào là tại đây ko đúng vào lúc nói tới stiren ?

A. Stiren nhập cuộc phản xạ trùng khớp.

B. Stiren là đồng đẳng của benzen.

C. Stiren làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2 .

D. Stiren là hóa học lỏng, ko màu sắc, ko tan nội địa.

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 4. Cho những đánh giá và nhận định sau:

(1) Dẫn khí etilen qua loa hỗn hợp brom có màu sắc domain authority cam, sau phản xạ hỗn hợp brom bị mất mặt màu sắc.

(2) Pentan ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4.

(3) Tất cả ankin đều ứng dụng với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa vàng.

(4) Propilen nằm trong nước chiếm được thành phầm chủ yếu ancol bậc II.

(5) Benzen làm mất đi màu sắc hỗn hợp Br2 ở từng ĐK.

Số đánh giá và nhận định trúng là

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

(1) đúng

Phương trình hóa học: CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br

(2) trúng, vì như thế pentan là ankan ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4.

(3) sai, chỉ mất ank-1-in ứng dụng được với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa vàng.

(4) trúng, vì như thế propilen nằm trong nước chiếm được thành phầm đó là ancol bậc II (theo quy tắc nằm trong Maccopnhicop).

Phương trình hóa học: CH2=CH-CH3 + H2OCH3-CH(OH)-CH3.

(5) sai, vì như thế benzen ko phản xạ với hỗn hợp Br2 ở từng ĐK, (chỉ phản xạ với brom khan khi sở hữu xúc tác Fe, to).

⟹ Có toàn bộ 3 đánh giá và nhận định trúng.

Câu 5. Cho những tuyên bố sau:

(1) Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp nước Br2 nhập phenol thấy hỗn hợp brom nhạt nhẽo màu sắc và sở hữu kết tủa Trắng xuất hiện tại.

(2) Hidro hóa axetilen (xúc tác Pd/PbCO3, to)bằng một lượng một vừa hai phải đầy đủ hidro chiếm được eten.

(3) Để phân biệt but-2-en và but-2-in tớ rất có thể dùng hỗn hợp AgNO3/NH3

(4) Trong công nghiệp rất có thể pha chế axit axetic bằng phương pháp lão hóa rượu etylic.

Số tuyên bố trúng là:A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

Câu 6. Có những lọ đựng hóa hóa học riêng rẽ rẽ: Na2S, NaCl, AgNO3, Na2CO3. Hóa hóa học nào là tại đây rất có thể dùng nhằm phân biệt những hỗn hợp cơ ?

A. hỗn hợp NaOH.

B. hỗn hợp H2SO4.

C. hỗn hợp HCl.

D. phenolphtalein.

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 7: Thể tích bầu không khí cần thiết dùng làm nhen cháy trọn vẹn 0,1 mol benzen và 0,2 mol striren là (đo ở đktc):

A. 84 lít

Xem thêm: cah2po42 caoh2

B. 61,6 lít

C. 224 lít

D. 308 lít

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

C6H6 + 15/2 O2 → 6CO2 + 3H2O

Mol 0,1 → 0,75

→Vkk = VO2/20% = (0,75.22,4)/20% = 84 (lit)

Câu 8. Hóa hóa học nhằm phân biệt: benzen, axetilen, striren là:

A. Dung dịch Brom

B. Dung dịch Brom, Dung dịch AgNO3/NH3

C. Dung dịch AgNO3

D. Cu(OH)2, hỗn hợp AgNO3/NH3

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Câu 9. Benzen ứng dụng với Cl2 sở hữu khả năng chiếu sáng, chiếm được hexaclorua. Công thức của hexaclorua là

A. C6H6Cl2

B. C6H6Cl6

C. C6H5Cl

D. C6H6Cl4

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 10. TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được pha chế vì chưng phản xạ của toluen với láo ăn ý bao gồm HNO3 quánh và H2SO4 quánh, nhập ĐK đun rét. thạo hiệu suất của toàn cỗ quy trình tổ hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo nên trở nên kể từ 230 gam toluen là

A. 550,0 gam.

B. 687,5 gam.

C. 454,0 gam.

D. 567,5 gam.

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

C6H5CH3 + 3HNO3 C6H2(NO2)3CH3 + 3H2O (1)

gam: 92 → 227

gam: 230.80% → x

Theo phương trình và fake thiết tớ thấy lượng TNT (2,4,6-trinitrotoluen) tạo nên trở nên kể từ 230 gam toluen với hiệu suất 80% là :

x = (230 . 80% . 227)/ 92 = 454 gam.

Câu 11. Chất X là đồng đẳng của benzen, sở hữu công thức giản dị nhất là C3H8. Công thức phân tử của của X là

A. C3H4

B. C6H8

C. C9H12

D. C12H16

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 12. Chọn sản phẩm hóa học tương thích nhằm pha chế toluen?

A. C6H5Br, Na, CH3Br

B. C6H6, AlCl3, CH3Cl

C. C6H6, Br2 khan, CH3Br, bột Fe, Na

D. Tất cả đều đúng

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 13. Phản ứng nào là tại đây minh chứng benzen sở hữu đặc thù của hidrocacbon ko no?

A. Phản ứng với hỗn hợp KMnO4

B. Phản ứng với brom khan xuất hiện bột Fe

C. Phản ứng với clo chiếu sáng

D. Phản ứng nitro hóa

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl

Câu 14. Benzen, strizen, naphtalen, hóa học nào là bị lão hóa với dung dịch tím?

A. Cả tía chất

B. Striren

C. Naphtalen

D. Benzen và naphtalen

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 15. Khi cho 1 không nhiều benzen nhập ống thử đựng nước Brom, nhấp lên xuống nhẹ nhàng. Hiện tượng để ý được là

A. nước brom mất mặt màu sắc, chiếm được hóa học lỏng đồng nhất

B. hóa học lỏng nhập ống thử phân thành 2 lớp: lớp sở hữu red color và lớp màu

C. hóa học lỏng nhập ống thử ko thay cho đổi

D. nước brom mất mặt màu sắc, sở hữu hóa học lỏng ko tan chìm xuống lòng ống nghiệm

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Câu 16. Benzen không tồn tại đặc thù nào là sau đây?

A. Cộng hidro nhập ĐK phù hợp tạo nên trở nên C6H12

B. Cộng Clo tạo nên trở nên C6H6Cl6

C. Thế nguyên vẹn tử hidro vì chưng nguyên vẹn tử Brom (có mặt mũi bột sắt) tạo nên trở nên brombenzen

D. Tác dụng với nước tạo nên trở nên C6H7OH

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 17. Trong bầu không khí sở hữu một lượng benzen đáng chú ý tạo nên ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên. Đó là do

A. nhập bộ phận của xăng sở hữu một lượng benzen thực hiện tăng chỉ số octan của xăng, benzen ko cháy không còn nên được trừng trị thải nhập bầu không khí.

B. Do nhập phản xạ cháy của xăng sở hữu một lượng benzen được đưa đến phản xạ của những bộ phận nhập xăng với nhau

C. bởi những thành phầm cháy của xăng ứng dụng với bầu không khí sinh đi ra benzen

D. bởi một vài loại cây tiết đi ra benzen trừng trị thải nhập bầu không khí.

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Xem thêm: c hno3 đặc