đề ôn tập toán lớp 2

Bạn đang xem bài viết ✅ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2022 – 2023 (Sách mới) Ôn thi học kì 2 lớp 2 môn Toán sách KNTT, CTST, Cánh diều ✅ tại website Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Đề cương học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 2 tham khảo, nhanh chóng hệ thống toàn bộ kiến thức quan trọng trong học kì 2 để ôn thi cuối học kì 2 năm 2022 – 2023 hiệu quả.

Bạn đang xem: đề ôn tập toán lớp 2

Đề cương Toán 2 học kì 2, cũng giúp thầy cô xây dựng đề cương học kì 2 năm 2022 – 2023 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Pgdphurieng.edu.vn:

Đề cương học kì 2 môn Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Nội dung ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2

 • Phép cộng, phép trừ không nhớ, có nhớ trong phạm vi 100.
 • Phép cộng, phép trừ không nhớ, có nhớ trong phạm vi 1000.
 • Đọc, viết cấu tạo số.
 • Ôn bảng nhân, chia 2,5
 • Các bài toán liên quan đến số hạng, tổng, số bị trừ, số trừ, hiệu, thừa số, tích, số bị chia, số chia, thương.
 • Tính kết quả của dãy tính hoặc dãy tính kèm đơn vị ( làm bằng hai bước tính)
 • Giải toán có lời văn bằng một phép cộng hoặc phép trừ, phép nhân, phép chia với các dạng bài đã học.
 • Giải toán có lời văn với phép tính có liên quan đến các đơn vị đo đã học ( kg, l, km, dm, m, cm,….)
 • Tính độ dài đường gấp khúc.
 • Tìm số khối trụ, khối cầu, khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
 • Kiểm đếm số liệu, biểu đồ tranh,…
 • Tính ngày, giờ, xem lịch, xem đồng hồ: giờ đúng, hơn 15 phút, hơn 30 phút.

Đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức

Câu 1: Tính nhẩm

2 x 4 =

5 x 5 =

14 : 2=

40 : 5 =

Câu 2: Số liền trước số lớn nhất có ba chữ số là

A. 900
B. 987
C. 998
D. 999

Câu 3: 857 = 800 + … + 7 số thích hợp điền vào chỗ chấm là

A. 5
B. 50
C. 500
D. 5000

Câu 4: Đặt tính rồi tính

247 + 351 639 + 142 848 – 326 761 – 43

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Câu 5: Đ hay S?

1m = 10 cm ☐

3km = 3000m ☐

Câu 6: Tính

658 kg + 223 kg =

………………………

600l – 200l =

………………………

Câu 7: Hình vẽ dưới đây có

a) …… hình tam giác

b) …… hình tứ giác

Câu 7

Câu 8: Tích của 5 và số lớn nhất có một chữ số là

A. 5
B. 9
C. 40
D. 45

Câu 9: Số?

A. 35…< 351

B. 898 > 8…9

Câu 10: Trong vườn ươm có 657 cây giống, người ta lấy đi 239 cây giống để trồng rừng. Hỏi trong vườn ươm còn lại bao nhiêu cây giống?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Đề cương học kì 2 môn Toán 2 sách Chân trời sáng tạo

I. Bài tập trắc nghiệm:

Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số 523 được viết thành tổng nào?

A. 5 + 2 + 3
B. 50 + 2 + 3
C. 500 + 20 + 3
D. 500 + 30 + 2

Câu 2. Điền dấu (<, >, =) vào chỗ chấm thích hợp: 293 + 120 …. 414

A. <
B. >
C. =

Câu 3. Tính: 244 + 281 = …

A. 525
B. 255
C. 552
D. 550

Câu 4. Tính: 789 – 123 + 324 = …

A. 980
B. 990
C. 890
D. 910

Câu 5. Số liền trước của số 600 là:

A. 601
B. 602
C. 599
D. 598

Câu 6. Giá tiền 1 quả chanh là 600 đồng. Nam có 1000 đồng, Nam mua hành hết 500 đồng. Hỏi với số tiền còn lại, Nam có đủ tiền mua 1 quả chanh không?

A. Có.
B. Không.

Câu 7. Quan sát hình dưới đây trả lời câu hỏi?

Câu 7

Quả dừa nặng bằng mấy quả dâu tây?

A. 7
B. 10
C. 11
D. 12

Câu 8. Đồ vật dưới đây có dạng khối gì?

A. Khối trụ
B. Khối cầu
C. Khối hộp chữ nhật
D. Khối lập phương

Câu 8

Câu 9. Giá trị của X thỏa mãn X – 102 = 234 là:

A. 336
B. 405
C. 318
D. 324

Câu 10. Số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau là:

A. 100
B. 101
C. 102
D. 103

Câu 11. Quan sát hình dưới đây để trả lời câu hỏi:

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 30
B. 50
C. 20
D. 10

Câu 11

Câu 12. Hình tứ giác gồm mấy đoạn thẳng:

A. 3 đoạn
B. 4 đoạn
C. 5 đoạn
D. 6 đoạn

Câu 13. Một cửa hàng buổi sáng bán 154 kg gạo, buổi chiều bán 144 kg gạo. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 298 kg
B. 398 kg
C. 198 kg
D. 288 kg

Câu 14. Độ dài đường gấp khúc ABCD có độ dài AB = 123 cm, BC = 1 m, CD = 34 dm là:

A. 158 cm
B. 257 cm
C. 563 cm
D. 167 cm

Câu 15. Số hình tứ giác có trong hình vẽ bên là:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 15

II. Tự luận

Bài 1. Viết (theo mẫu):

a) Mẫu: 145 = 100 + 40 + 5

258 = ……………………..

508 = ……………………..

366 = ……………………..

640 = ……………………..

Bài 2. Nối tổng với số thích hợp:

Bài 2

Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 1. a) 528 = 500+…. b) 609 = ….. + 9 c) 300 + … + 6 = 356
 2. d) 400 + 83= ….. e) …. + 9= 859 f) 254 = 200 + 50 + …

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 1. Sốbé nhất có ba chữ số khác nhau là: …………
 2. Sốlớn nhất có ba chữ số khác nhau là: ………..
 3. Sốlớn nhất có ba chữ số giống nhau là: ……….

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 423

b) 678 – 435

506 + 483

489 – 207

254 + 645

895 – 645

Xem thêm: ch3cooch ch2 + h2o

632 + 36

769 – 57

Bài 6. Đặt tính rồi tính:

a) 295 + 133

576 + 189

154 + 646

232 + 39

b) 608 – 235

719 – 271

195 – 69

1000 – 345

Bài 7. Tính nhẩm:

a) 300 + 500 = …….

400 + 600 = …….

300 + 200 + 500 = …….

b) 800 – 200 = …….

1000 – 400 = …….

1000 – 500 + 200 = …….

….

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 sách Cánh diều

1. Số học và phép tính:

Mức 1: Nhận biết

A. Trắc nghiệm

Bài 1: Số 180 đọc là:

a. Một trăm không tám
b. Một trăm tám không.
c. Một trăm tám mươi.

Bài 2: Số 900 đọc là:

a. Chín trăm
b. Chín trăm không không.
c. Chín mươi trăm.

Bài 3: Số liền sau của số 210 là

A. 211
B. 209
C. 212

Bài 4: ……. : 4 = 5 Số cần tìm là.

a. 20
b. 19
c. 21

Bài 5 Trong phép tính 5 x 7 = 35 số 35 được gọi là:

a. Thừa số
b. Tích
c. Hiệu

Bài 6. Thương của 20 và 4 là:

a. 5
b. 4
c. 24

Bài 7: 5 x 5 = ….. Kết quả cần tìm là.

a. 24
b. 25
c. 30

Bài 8: Số liền trước số 990 là:

a. 989
b. 991
c. 980

Bài 9: Khoanh tròn kết quả đúng cho phép tính sau: 2 x 5 =

a = 8
b = 9
c = 10

Bài 10: Trong phép tính 18 : 2 = 9 số 9 được gọi là:

a. Số bị chia
b. Thương
c. Số chia

B. Tự luận

Bài 1: Tính nhẩm

5 x 2 =
20 : 5 =
10 : 2 =
2 x 6 =

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S

50 : 10 = 5 ☐
2 x 9 = 19 ☐
40 : 5 = 8 ☐
20 : 4 = 8 ☐

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Số liền trước của 542 là số …….

Số liền sau của số 739 là số……..

Bài 4 : Nêu thừa số, tích trong phép nhân 5 x 6 = 30 ……………………………………………………………………………………

Nêu số bị chia, số chia, thương trong phép chia 10 : 2 = 5

……………………………………………………………………………………..

Bài 5.Tính nhẩm.

20 : 2 =
5 x 4 =
40 : 5 =
2 x 5 =

Bài 6: Số:

2; 4; …….; 8; …….; ………; 14; ……….

Bài 7: Viết các số sau:

Bốn trăm ba mươi hai: …………….;

Bảy trăm bốn mươi mốt: …………

Hai trăm năm mươi: ……………;

Chín trăm: .. ………

Bài 8: Đọc các số sau:

245: ………………………………………………………………………………

780: ………………………………………………………………………………

Bài 9 Trong phép tính 5 x 8 = 40 số 40 được gọi là: …………

Bài 10. Thương của 8 và 2 là:…………..

Mức 2: Thông Hiểu

A. Trắc nghiệm.

Bài 1: Bốn trăm, không chục, năm đơn vị hợp thành số nào?

a. 405
b. 410
c. 4005

Bài 2: 600+ 30 + 5 = …….. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. 653
b. 630
c. 635

Bài 3: Khoanh tròn kết quả đúng cho phép tính sau: 230 + 461 =?

a. 220
b. 690
c. 691

Bài 4: Khoanh tròn kết quả đúng cho phép tính sau: 775 – 300 =?

a. 450
b. 575
c. 475

Bài 5: Kết quả của phép cộng 632 + 252 là:

a. 824
b. 774
c. 874

Bài 6: Kết quả của phép trừ 784 – 541 là:

a. 435
b. 243
c. 343

Bài 7: Giá trị chữ số 8 trong số 308 là:

A. 300
B. 8
C. 80

Bài 8: Giá trị chữ số 5 trong số 590 là:

A. 50
B. 500
C. 5

Bài 9: Kết quả của phép tính 700 + 300 =?

A. 100
B. 1000
C. 400

Bài 10: Kết quả của phép tính 600 – 100 là:

A. 601
B. 602
C. 500

…..

>> Tải file để tham khảo toàn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán 2.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2022 – 2023 (Sách mới) Ôn thi học kì 2 lớp 2 môn Toán sách KNTT, CTST, Cánh diều của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

Xem thêm: al + hno3 loãng ra n2o