đề thi giữa kì 1 lớp 4

PHẦN 1. ĐỀ BÀI

1.1 Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu vấn đáp đúng:

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 1 lớp 4

a) Số lớn số 1 trong những số 9683; 9386; 9863; 9368 là:

A. 9683

B. 9386

C. 9863

D. 9368.

b) Số bé xíu nhất trong những số 1902; 1029; 1290; 1920 là:

A. 1902

B. 1029

C. 1290

D. 1920

Câu 2: Nối biểu thức với độ quý hiếm của biểu thức đó: 

60-de-kiem-tra-toan-lop-4-giua-ki-1-de-so-8

Câu 3: Chỉ đi ra từng loại góc với số tương ứng:

60-de-kiem-tra-toan-lop-4-giua-ki-1-de-so-8-4

Góc nhọn – …..

Góc tù – …..

Góc bẹt – …..

Góc vuông – …..

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống không bịa đặt sau từng kết quả:

a)

+) x – 425 = 635

x = 635 + 425

x = 1060

+) x – 425 = 635

x = 635 – 425

x = 210

b)

+) x : 3 = 780

x = 780 3

x = 2340

+) x : 3 = 780

x = 780 : 3

x = 260

1.2. Tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính tổng:

a) 3954 + 2541 + 1628

b) 16842 + 25 489 + 4127

Câu 2: Tìm x:

a) x – 423 = 628

b) x – 108 = 191

Câu 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 81 + 2420 + 19

b) 78 + 165 + 22 + 35

Xem thêm: kmno4 phân hủy

Câu 4: Tuổi thân phụ và tuổi tác con cái nằm trong lại được 48 tuổi tác. Thầy rộng lớn con cái 32 tuổi tác. Hỏi thân phụ từng nào tuổi tác, con cái từng nào tuổi tác ?

Câu 5: Ghi thương hiệu những cặp cạnh vuông góc cùng nhau trong những hình bên:

60-de-kiem-tra-toan-lop-4-giua-ki-1-de-so-8-5

 

PHẦN 2. BÀI GIẢI

2.1 Trắc nghiệm.

Câu 1:

a) Chọn C.

b) Chọn B.

Câu 2:

60-de-kiem-tra-toan-lop-4-giua-ki-1-de-so-8-2

Câu 3: Chỉ đi ra từng loại góc với số tương ứng:

Góc nhọn – 2

Góc tù – 4

Góc bẹt – 3

Góc vuông – 1

Câu 4:

a) Đ, S

b) Đ, S

2.2 Tự luận

Câu 1: 

a)

3954+ 16281628

b) 60-de-kiem-tra-toan-lop-4-giua-ki-1-de-so-8-5

Câu 2: Tìm x:

a) x – 423 = 628

x = 628 + 423

x = 1051

b) x – 108 = 191

x = 191 + 108

x = 299

Câu 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 81 + 2420 + 19 = 81 + 19 + 2420 = 100 + 2420 = 2520

b) 78 + 165 + 22 + 35 = (78 + 22) + (165 + 35) = 100 + 200 = 300

Câu 4:

Ta sở hữu sơ đồ:

60-de-kiem-tra-toan-lop-4-giua-ki-1-de-so-8-7

Tuổi thân phụ là: (48 + 32) : 2 = 40 (tuổi)

Tuổi con cái là: 40 – 32 = 8 (tuổi)

Đáp số: Bố: 40 tuổi; Con: 8 tuổi

Câu 5:

Các cặp cạnh vuông góc vô hình là:

(AB, AD); (AB, BC); (BC, CD); (CD, DA);

(AC, BD); (OA, OB); (OB; OC); (OC; OD);

(OD, OA).

Xem tăng Đề đánh giá Toán lớp 4 thân mật kì I – đề số 9

Xem thêm: nacl ra na