đề thi toán giữa kì 1 lớp 5

Thực hành rèn luyện nhiều loại bài bác tập dượt không giống nhau là phương pháp hỗ trợ cho chúng ta học viên nắm rõ tương đương ôn luyện lại kỹ năng và kiến thức một cơ hội hiệu suất cao nhất. Được xúc tiếp, thực hành thực tế trải qua không ít dạng bài bác tập dượt rõ ràng sẽ hỗ trợ mang lại chúng ta không hề bị kinh ngạc khi bắt gặp những dạng bài bác mới mẻ tương đương giảm sút Mức độ cạnh tranh trong mỗi bài bác đánh giá. Bởi vậy tuy nhiên được ôn luyện qua chuyện 10 cỗ đề thi đua thân thiết kì 1 toán 5 – Tiểu Học kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên tại đây chắc chắn là tiếp tục vô cùng hữu ích mang lại chúng ta nhập quy trình tiếp thu kiến thức cũng như thể những kỳ thi đua tới đây.

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 1

Bạn đang xem: đề thi toán giữa kì 1 lớp 5

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp hoặc thành phẩm đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Số Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 1  được ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

a. 34,57

b. 3,457

c. 345,7

d. 0,3457

Câu 2: (0,5 điểm) Số bao gồm đem 6 phần mươi, 4 Phần Trăm và 7 phần ngàn là:

a. 0,647

b. 0,467

c. 647

d. 0,746

Câu 3: (0,5 điểm) Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 1 tất tả từng nào chuyến Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 1 ?

a. 24 lần

b. 18 lần

c. 12 lần

d. 9 lần

Câu 4: (0,5 điểm) 23 m2 = …… ha?

a. 0,23

b. 0,023

c. 0,0023

d. 0,00023

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm phỏng nhiều năm tuy nhiên 1/2 của chính nó vì chưng 80 cm?

a. 40 m

b. 1,2 m

c. 1,6 m

d. 60 cm

Câu 6: (0,5 điểm) Phân số này hoàn toàn có thể ghi chép trở nên phân số thập phân?

a. Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 1

b. Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 1

c.  Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 1

d. Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 1

Câu 7: (0,5 điểm) Mua 15 vỏ hộp vật dụng học tập toán cần trả 900 000 đồng. Hỏi mua sắm 45 vỏ hộp vật dụng học tập toán như vậy cần trả từng nào tiền?

a. 2 700 000 đồng

b. 270 000 đồng

c. 27 000 đồng

d. 300 000 đồng

Câu 8: (0,5 điểm) Tìm nhị số ngẫu nhiên X và Y sao mang lại X < 50,67 < Y

a. X = 49 và Y = 50

b. X = 49 và Y = 51

c. X = 50 và Y = 51

d. Không dò la được

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1: (0,5 điểm) Sắp xếp những số sau bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

9,08 ; 9,13 ; 8,89 ; 9,31 ; 8,09 ; 9,8

…………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 2: (1 điểm) Điền số phù hợp nhập vị trí chấm

a. 3kg 5g = ……………………….kg

4 km 75 m =……………………….m

b. 3456 kilogam = ……………………….tấn

7,6256 ha = ……………………….m2

Bài 3: (2 điểm): Tính:

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 1

Bài 4: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 240m, chiều rộng lớn vì chưng 3/4 chiều nhiều năm.

a. Tính diện tích S thửa ruộng bại liệt.

b. thạo rằng khoảng cứ 100m2 thì thu hoạch được một nửa tạ thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng bại liệt người tớ chiếm được từng nào tạ thóc?

Bài 5: (0,5 điểm): Hãy đối chiếu 2 phân số sau bằng phương pháp thích hợp lí: Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 1

Đáp án đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 1

PHẦN I: (4 điểm) Khoanh đích từng ý : 0,5 điểm

Câu 1: Khoanh nhập ý b

Câu 2: Khoanh nhập ý a

Câu 3: Khoanh nhập ý b

Câu 4: Khoanh nhập ý c

Câu 5: Khoanh nhập ý c

Câu 6: Khoanh nhập ý b

Câu 7: Khoanh nhập ý a

Câu 8: Khoanh nhập ý c

PHẦN II: Tự luận

Bài 1: Xếp đích trật tự những số kể từ rộng lớn cho tới bé: 0,5 điểm

9,08 ; 9,13 ; 8,89 ; 9,31 ; 8,09 ; 9,8

Sắp xếp kể từ rộng lớn cho tới nhỏ nhắn như sau: 9,8 ; 9,31 ; 9,13 ; 9,08 ; 8,89 ; 8,09

Bài 2: Điền đích từng vị trí chấm: 0,25 điểm

a. 3kg 5g = 3, 005 kg

4 km 75 m = 4075 m

b. 3456 kilogam = 3,456 tấn

7,6256 ha = 76256 m2

Bài 3: Mỗi phần tính đúng: 1 điểm

Bài 4: Tìm đích chiều rộng lớn của thửa ruộng (0,5 điểm)

Tìm đích diện tích S của thửa ruộng (0,5 điểm)

Tìm đích số tạ thóc thu hoạch của thửa ruộng (1 điểm)

Thiếu đáp số trừ 0,25 điểm

Chi tiết tiếng giải

a) Chiều rộng lớn thửa ruộng này là :

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 1

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật bại liệt là:

240 x 180 = 43200 (m2)

b) Trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được  Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 1 tạ thóc  là 50 kg

Thửa ruộng bại liệt thu hoạch được số kilogam thóc là:

50 x (43200 : 100) = 21600 ( kg)

Đổi 216 00 kilogam = 216 tạ

Đáp số: a) 43200 m2

b) 216 tạ

Bài 5: (0,5 điểm): Ta có

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 1

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 2

Câu 1.(1 điểm)

a) Phân số này bên dưới đó là phân số thập phân?

A. 57/100

B. 25/100

C. 15/20

D. 10/55

b) Hỗn số 5 ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,7

B. 5,007

C. 5,07

D. 5,70

Câu 2. (1 điểm)

a) Số thập phân bao gồm sáu mươi tám đơn vị chức năng, phụ vương Phần Trăm được ghi chép là :

A. 68, 3

B. 6,83

C. 68, 03

D. 608,03

b) Giá trị của chữ số 5 nhập số 87,052 là:

A. 5/10

B. 5/100

C. 5/1000

D. 5 đơn vị

Câu 3. (1 điểm)

a) Số nhỏ nhắn nhất trong những số : 57,843 ; 56,834 ; 57,354 ; 56,345

A. 57,843

B. 56,834

C. 57,354

D. 56,345

b) Số ngẫu nhiên x biết: 15,89 < x < 16,02 là :

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Câu 4. (1 điểm)

Một team trồng rừng khoảng cứ 10 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi nhập 5 ngày team bại liệt trồng được từng nào cây thông?

A. 3000 cây

B. 750 cây

C. 300 cây

D. 7500 cây

Câu 5. (1 điểm): Viết số phù hợp nhập vị trí chấm.

a) 4,35m2 = ……………. dm2

b) 8T 35kg = …………. tấn

c) 5 km 50m = ………….. km

d) 1/4 ha = …..………… m2

Câu 6. (1 điểm): Điền lốt > ; < ; = phù hợp nhập vị trí rỗng tuếch .

38,2 ……. 38,19

45,08 …… 45,080

62,123 ……. 62,13

90,9 …… 89, 9

Câu 7. (1 điểm).Tính

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 2

Câu 8. (2 điểm) Giải Việc sau:

Một căn chống hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 6m, chiều nhiều năm 9 m. Người tớ lát nền căn chống bại liệt vì chưng loại gạch ốp vuông cạnh 3dm. Hỏi nhằm lát kín căn chống bại liệt cần thiết từng nào viên gạch? (diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể)

Câu 9. (1 điểm) Hiện ni u rộng lớn con cái 30 tuổi hạc, thạo rằng sau 3 năm nữa tuổi hạc u tất tả 3 chuyến tuổi hạc con cái. Tính tuổi hạc lúc này của từng người.

Đáp án đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 2

Mỗi câu vấn đáp đúng: một điểm. từng ý đích 0,5 điểm

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 2

Câu 5. (1 điểm): Viết đích từng ý 0,25 điểm

a) 435 dm2

b) 8,035 kg

c) 5,05 km

d) 2500 m2

Câu 6. (1 điểm): Điền đích từng ý 0,25 điểm.

38,2 > 38,19

45,08 = 45,080

62,123 < 62,13

90,9 > 89, 9

Câu 7 (1 điểm). Mỗi ý đích 0,5 điểm

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 2

Câu 8 (2 điểm)

Diện tích nền căn chống là: 6 x 15 = 90 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích của một viên gạch: 3 x 3= 9 (dm2) (0,5 điểm)

Đổi 90 m2 = 9000 dm2 (0,25 điểm)

Để lát kín nền căn chống cần thiết số viên gạch ốp là :

9000 : 9 = 1000 (viên) (0,5 điểm)

Đáp số : 1000 viên (0,25 điểm)

Câu 9. (1 điểm)

Lí luận, Vẽ sơ thiết bị, tìm kiếm được hiệu số phần vì chưng nhau: 0,25 điểm.

Tìm tuổi hạc u, tuổi hạc con cái lúc này 0,5 điểm.

Đáp số: 0,25 điểm.

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 3

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích :

Câu 1: (0,5 điểm) 9/100 ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,9

B. 0,09

C. 0,009

D. 9,00

Câu 2: (1 điểm) Hỗn số Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 đem đáp án (Đề 2) được gửi trở nên số thập phân là ?

A. 3,4

B. 0,4

C. 17,5

D. 32,5

Câu 3: (1 điểm)

a. Chữ số 5 nhập số thập phân 12,25 có mức giá trị là ?

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 3

b. Chín đơn vị chức năng, nhị phần ngàn được ghi chép là:

A. 9,200

B. 9,2

C. 9,002

D. 9,02

Câu 4: (1 điểm) 5m25dm2 = …….. cm2. Số phù hợp điền nhập vị trí rỗng tuếch là:

A. 55

B. 550

C. 55000

D. 50500

Câu 5: (0,5 điểm) 3m 4mm = ………. m. Số phù hợp nhằm ghi chép nhập vị trí chấm là:

A. 0,34

B. 3,04

C. 3,4

D. 3,004

Câu 6: (1 điểm) Tìm chữ số x biết : 86,718 > 86,7 x 9

A. x = 3

B. x = 2

C. x = 1

D. x = 0

Câu 7: (1 điểm) Một người công nhân may 15 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục không còn 36 m vải vóc. Hỏi nếu như người công nhân bại liệt may 45 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục như vậy thì nên từng nào mét vải vóc ?

A. 72 m

B. 108 m

C. 300m

D. 81 m

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính :

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 3

Câu 2: (2 điểm) Chu vi của một thửa ruộng hình chữ nhật là 240 m. Chiều rộng lớn xoàng chiều nhiều năm đôi mươi m. Tính diện tích S thửa ruộng bại liệt.

Câu 3: (1 điểm) Con xoàng u 24 tuổi hạc. Năm ni tuổi hạc con cái vì chưng 2/5 tuổi hạc u. Hỏi trong năm này con cái từng nào tuổi hạc, u từng nào tuổi hạc ?

Đáp án đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 3

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

HS khoanh tròn xoe từng câu 1,5 đích được 0,5 điểm. Riêng câu 2, 3, 4, 6, 7 được một điểm.

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 3
Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm ) – Tính đích từng bài bác được (0,5đ)

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 3

Câu 2: Bài toán : (2đ)

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,5 đ)

240: 2 = 120 (m)

Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là: ( 0,5 đ)

(120 – 20) : 2 = 50 (m)

Chiều nhiều năm thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,25 đ)

50 + đôi mươi = 70 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

70 x 50 = 3500 (m2) (0,5 đ)

Đáp số: 3500 m2 (0,25 điểm)

Câu 3: Bài toán (1 đ)

Hiệu số phần đều bằng nhau :

5 – 2 = 3(phần) (0,25đ)

Năm ni con cái đem số tuổi hạc là:

24 : 3 x 2 = 16 ( tuổi) (0,25 đ)

Năm ni u đem số tuổi hạc là:

16 + 24 = 40 ( tuổi) (0,25đ)

Đáp số: Tuổi con: 16 tuổi hạc (0,25 điểm)

Tuổi mẹ: 40 tuổi

Câu 2, 3: Học sinh đem cơ hội giải không giống phù phù hợp với đề bài bác, đích được xem đầy đủ điểm bám theo đòi hỏi.

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 4

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Điền nhập vị trí chấm mang lại quí hợp: M1

a) Số 12, 05 phát âm là……………………………………………..…………………………

b) Số nhị trăm linh phụ vương phẩy mươi lăm ghi chép là………………….…………………………

Câu 2: Khoanh nhập vần âm bịa đặt trước thành phẩm đích M1

Số bao gồm 5 chục, 2 phần ngàn được ghi chép là :

A. 5,02

B. 5,002

C. 50,02

D. 50,002

Câu 3: Viết độ quý hiếm của chữ số 3 trong những số đem nhập bảng sau: M2

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 4
Câu 4: Khoanh nhập vần âm bịa đặt trước thành phẩm đúng: M3

Một hình vuông vắn rộng lớn được ghép vì chưng nhị hình vuông vắn và nhị hình chữ nhật (như hình vẽ):

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 4

a) Cạnh hình vuông vắn rộng lớn dài:

A. 2 cm2
B. 7 cm2
C. 9 cm2
D. 14 cm2

b) Diện tích hình vuông vắn rộng lớn là:

A. 28 cm2

B. 63 cm2

C. 77 cm2

D. 81 cm2

Phần II: Tự luận (6 điểm)

Xem thêm: c + hno3 đặc nóng

Câu 5: Viết bảng đơn vị chức năng đo diện tích S. M1

Câu 6: Chuyển những láo lếu số sau trở nên phân số rồi triển khai phép tắc tính: M 2

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 4

Câu 7: Đổi những số đo sau nằm trong đơn vị chức năng rồi xếp bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: M 3

58m2; 70m2 ; 10m2; 56dm2; 45,235m2.

Câu 8: Hãy tóm lược và giải Việc sau: M 4

Mua 5kg măng tươi tắn không còn 60.000 đồng. Nếu giá bán từng ki-lô-gam măng tươi tắn giảm sút 2000 đồng thì với 60.000 đồng hoàn toàn có thể mua sắm được từng nào ki-lô-gam măng tươi tắn như thế?

Câu 9: Hãy tóm lược và giải Việc sau: M 4

Mua 5kg măng tươi tắn không còn 60.000 đồng. Nếu giá bán từng ki-lô-gam măng tươi tắn giảm sút 2000 đồng thì với 60.000 đồng hoàn toàn có thể mua sắm được từng nào ki-lô-gam măng tươi tắn như thế?

Đáp án đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 4

Phần I: Trắc nghiệm

Câu 1.

a) mươi nhị phẩy ko năm

b) 203,15

Câu 2: Khoanh D

Câu 3. Lần lượt điền nhập bảng 3/1000 và 300.

Câu 4.

a) Khoanh C

b) Khoanh D

Phần II: Tự luận

Câu 5.

km2; hm2; dam2; m2; dm2; cm2; mm2.

Câu 6.

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 4

Câu 7.

Đổi: 10m2 56dm2 = 10,56 m2

Vậy tớ có: 10,56m2; 45,235m2; 58m2 ; 70m2.

Câu 8.

Tóm tắt:

60 000 đồng : 5kg măng tươi

Nếu 1 kilogam măng giảm: 2 000 đồng

Thì 60 000 đồng: …kg măng tươi?

Bài giải:

Mua 1 kilogam măng tươi tắn không còn số chi phí là:

60 000 : 5 = 12 000 (đồng)

Giá chi phí của một kilogam măng tươi tắn sau khoản thời gian rời là:

12 000 – 2000 = 10 000 (đồng)

Sau khi rời giá bán với 60 000 đồng hoàn toàn có thể mua sắm được số măng tươi tắn là:

60 000 : 10 000 = 6 (kg)

Đáp số: 6kg

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 5

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm ) Chữ số 8 nhập số thập phân 95,824 có mức giá trị là:

A. 8/1000

B. 8/100

C. 8/10

D. 8

Câu 2: (1 điểm ) Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 5 ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900

B. 3,09

C. 3,9

D. 3,90

Câu 3: (1 điểm) 3 phút đôi mươi giây = …….giây. Số ghi chép nhập vị trí chấm là:

A. 50

B. 320

C. 80

D. 200

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Viết những phân số, láo lếu số sau:

a/ Năm phần mười………………………………………………………

b/ Sáu mươi chín phần trăm…………………….

c/ Bốn mươi phụ vương phần nghìn……………………………………

d/ Hai và tứ phần chín……………………

Câu 2: Viết số thập phân phù hợp nhập vị trí chấm:

a) 9m 6dm = ……………………….m

b) 2cm2 5mm2 = …………………cm2

c) 5T 62kg = ……………………tấn

d) 2 phút = …………………….phút

Câu 3: (2 điểm) Tính

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 5

Câu 4: (1,5 điểm) Một phòng bếp ăn sẵn sàng số gạo mang lại 36 người ăn nhập 50 ngày. Nhưng thực tiễn đem 60 người ăn, chất vấn số gạo đang được sẵn sàng đầy đủ sử dụng nhập từng nào ngày? (Mức ăn của từng người như nhau)

Câu 5: (1,5 điểm) Một quần thể vườn hình vuông vắn đem chu vi 1000m. Diện tích quần thể vườn bại liệt vì chưng từng nào mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Đáp án đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 5

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

HS khoanh tròn xoe từng câu đích được một điểm.

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 5
Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm ) Viết những phân số, láo lếu số sau:

a) Năm phần mười: 5/10

b) Sáu mươi chín phần trăm: 69/100

c) Bốn mươi phụ vương phần nghìn: 43/1000

d) Hai và tứ phần chín:

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 5

Câu 2: (1 điểm) Viết số thập phân phù hợp nhập vị trí chấm: (mỗi câu đích mang lại 0,25 điểm)

a) 9 m 6 dm = 9,6 m

b) 2 cm2 5 mm2 = 2,05 cm2

c) 5T 62 kilogam = 5,062 tấn

d) 2 phút = 2,5  phút

Câu 3: (2 điểm) Tính ( Mỗi phép tắc tính đích mang lại 0,5 điểm )

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 5

Câu 4: (1,5 điểm) Một phòng bếp ăn sẵn sàng số gạo mang lại 36 người ăn nhập 50 ngày. Nhưng thực tiễn đem 60 người ăn, chất vấn số gạo đang được sẵn sàng đầy đủ sử dụng nhập từng nào ngày? (Mức ăn của từng người như nhau)

1 người ăn số gạo bại liệt nhập số ngày là:

50 x36 = 1800 (ngày) (0,5điểm)

60 người ăn số gạo bại liệt nhập số ngày là:

1800 : 60 = 30 (ngày) (0,75điểm)

Đáp số: 30 ngày (0,25 điểm)

Câu 5: (1,5 điểm ) Một quần thể vườn hình vuông vắn đem chu vi 1000m. Diện tích quần thể vườn bại liệt vì chưng từng nào mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Cạnh quần thể vườn hình vuông vắn là:

1000 : 4 = 250 ( m) (0,5 điểm)

Diện tích quần thể vườn bại liệt là:

250 x 250 = 62500(m2) = 6,25 (ha) (0,5 điểm)

62500(m2) = 6,25 (ha) (0,25 điểm)

Đáp số : 62500 m2; 6,25 ha (0,25 điểm).

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 6

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đích :

Câu 1: (0,5 điểm) Số thập phân bao gồm đem : Bảy đơn vị chức năng ,nhị Phần Trăm được ghi chép là:

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 6

Câu 2: (1 điểm) Hỗn số Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 6 được gửi trở nên số thập phân là ?

A. 5,1

B. 5,4

C. 2,25

D. 5,25

Câu 3: (1 điểm) Phân số 806/100 được ghi chép trở nên số thập phân là :

A. 8,6

B.0,806

C. 8,60

D. 8,06

Câu 4: (0,5 điểm) Số lớn số 1 trong những số 39,402; 39,204; 40,392; 40,293 là:

A. 40,392

B. 39,204

C. 40,293

D. 39,402

Câu 5: (1điểm) Số phù hợp nhằm điền nhập vị trí chấm : 30g = …kg là:

A. 30 000

B. 0,03

C.0,3

D. 3

Câu 6: (1 điểm) Viết số phù hợp nhập vị trí chấm : 627m2 = …ha

A. 627

B. 0,0627

C. 6,027

D. 6,27

Câu 7: (1 điểm) Một tổ bao gồm 5 người đậy điệm đoạn một phần đường nhập đôi mươi ngày . Hỏi nếu như tổ bại liệt đem 10 người thì đậy điệm đoạn phần đường bại liệt nhập từng nào ngày ?

A. 5 ngày

B. 2 ngày

C. 10 ngày

D. 15 ngày

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính :

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 6

Câu 2: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 50m, chiều rộng lớn vì chưng 3/5 chiều nhiều năm. Tính chu vi và diện tích S thửa ruộng đó?

Câu 3: (1 điểm) Tính Theo phong cách thích hợp lí: (12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x (45200 – 1808 x 25).

Đáp án đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 6

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Học sinh khoanh đích câu 1,4 từng câu 0,5 điểm những câu còn sót lại từng câu 1 điểm

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 6

Câu 1: (1 điểm) Tính đích từng bài bác được (0,5đ)

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 6

Câu 2: (2 điểm)

Chiều rộng lớn thửa ruộng bại liệt là:

50 x 3/5 = 30(m) ( 0,5 điểm)

Chu vi thửa ruộng này là :

(50 + 30 ) x 2 = 160(m) ( 0,5 điểm)

Diện tích thửa ruộng này là :

50 x 30 = 1500( m2) ( 0,75 điểm)

Đáp số: 1500 m2 ( 0,25 điểm)

Câu 3: (1 điểm) Tính Theo phong cách thích hợp lí

(12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x (45200 – 1808 x 25)

= (12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x (45200– 45200)

= (12 + 77 + 34 + 23 + 88 + 45 + 55 + 66) x 0

= 0

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 7

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)
Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 7 ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,5

B. 0,05

C. 0,005

D. 5,00

Câu 2: (1 điểm) Phân số Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 7 được gửi trở nên số thập phân là ?

A. 0,4

B. 2,5

C. 4

D. 40

Câu 3: (1 điểm) Chữ số 5 nhập số thập phân 342,205 có mức giá trị là ?

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 7

Câu 4: (0,5 điểm) 3kg 5g = ……… kilogam Số phù hợp điền nhập vị trí rỗng tuếch là:

A. 3,5

B. 3,50

C. 3,500

D. 3,005

Câu 5: (1điểm) Hỗn số Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 7được ghi chép bên dưới dạng phân số là:

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 7

Câu 6: (1 điểm) Tìm số ngẫu nhiên x biết : 69,98 < x < 70,001

A. x = 69

B. x = 70

C. x = 69,99

D. x = 69,981

Câu 7: (1 điểm) Quan sát hình sau đây và tính diện tích S của hình thoi MNPQ. Biết: BC = 52 cm; AB = 75 cm

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 7

A. 3900 m2

B. 3900 cm2

C. 1950 cm

D. 1950 cm2

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính :

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 7

Câu 2: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 60m, chiều rộng lớn vì chưng Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 7 chiều nhiều năm.

a. Tính diện tích S thửa ruộng bại liệt.

b. thạo rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng bại liệt người tớ thu hoạch được từng nào tạ thóc ?

Câu 3: (1 điểm) Tìm phụ vương số thập phân phù hợp nhằm ghi chép nhập vị trí chấm, sao cho: 0,2 < ……… < 0,23

Đáp án đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 7

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Học sinh khoanh đích câu 1,4 từng câu 0,5 điểm những câu còn sót lại từng câu 1 điểm

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 7

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1: (1điểm) – Tính đích từng bài bác được (0,5đ)

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 7

Câu 2: (2 điểm)

Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là: (0,5 đ)

60 : 3 x 2 = 40 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là ( 0,5 đ)

60 x 40 = 2400 (m2)

Trên cả thửa ruộng bại liệt thu hoạch được số thóc là (0,5 đ)

2400 : 100 x 50 = 1200 (kg)

Đổi 1200kg = 12 tạ (0,25 đ) Đáp số : 12 tạ (0,25 đ)

Câu 3: (1 điểm)

Ba số thập phân phù hợp nhằm ghi chép nhập vị trí chấm hoàn toàn có thể là: 0,21; 0,22, 0,201

Câu 2, 3: Học sinh đem phương thức không giống phù phù hợp với đề bài bác, đích được xem đầy đủ điểm bám theo đòi hỏi.

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 số 8

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài bác tập dượt sau đây đem tất nhiên một số trong những câu vấn đáp A, B, C, D ( là đáp số , thành phẩm tính …) . Hãy khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đích :

Câu 1: (0,5điểm) Viết số thập phân đem : Ba trăm,nhị đơn vị chức năng,tứ Phần Trăm,nhị phần chục nghìn

A. 32,042

B. 302,0042

C. 302,4020

D. 302,0402

Câu 2: (0,5điểm) Viết số đo 821m bên dưới dạng số thập phân đem đơn vị chức năng là km :

A. 82,1km

B. 8,21km

C. 0,821km

D.0,0821km

Câu 3: Tính độ quý hiếm của a + b , hiểu được a = 508 ; b = 1,34 :

A. 509,34

B. 6,42

C. 50934

D.642

Câu 4: (0,5điểm) Hỗn số Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 số 8 phát âm là

A. Năm phụ vương phần bảy

B. Năm và phụ vương phần bảy

C. Năm mươi phụ vương phần bảy

D. Năm, phụ vương phần bảy

Câu 5: (1điểm) Một ngày đem 5 xe pháo xe hơi chở thóc về kho, khoảng từng xe pháo chở được 3500kg thóc. Hỏi nhập 5 ngày đoàn xe pháo bại liệt chở được từng nào tấn thóc về kho ?

A. 8750 tấn

B. 875 tấn

C. 87,5 tấn

D. 8,75 tấn

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2điểm). Tính

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 số 8

Câu 3: (2điểm) Một vòi vĩnh nước chảy nhập bể. Giờ đầu chảy được Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 số 8 bể , giờ loại nhị chảy nhập được Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 số 8 bể . Hỏi khoảng từng giờ vòi vĩnh nước bại liệt chảy nhập được từng nào phần của bể?

Câu 4: (1điểm) Tính biểu thức sau đó 1 cơ hội hợp lý nhất:

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 số 8

Đáp án đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 Số 8

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu mang lại 0,5 điểm riêng rẽ câu 5 cho một điểm

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 số 8

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2điểm). Tính ( Mối phép tắc tính đích mang lại 0,5 điểm )

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 số 8

Câu 3:

Hai giờ vòi vĩnh bại liệt chảy được số phần bể là :

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 số 8

Trung bình từng giờ vòi vĩnh nước bại liệt chảy nhập được số phần của bể là:

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 số 8

Câu 4: (1 điểm)

Đề thi đua thân thiết kì 1 Toán 5 số 8

Tải cỗ đề thi đua thân thiết kì 1 toán 5 đem đáp án

TẢI NGAY BỘ ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN 5

Xem thêm:

  • Tổng thích hợp đề thi đua thân thiết kì 1 toán 3 đem đáp án tiên tiến nhất 2022-2023
  • Tổng thích hợp đề thi đua thân thiết học tập kì 1 lớp 4 môn Toán đem đáp án tiên tiến nhất 2022-2023
  • Tổng thích hợp 5 đề thi đua thân thiết kì 1 toán 1 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên 2022-2023 (có giải)

Tổng thích hợp 10 cỗ đề thi đua thân thiết kì 1 toán 5 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên đem đáp án tiên tiến nhất bao gồm những kỹ năng và kiến thức trọng tâm nhập công tác học tập tuy nhiên chúng ta học viên rất cần được thực sự nắm rõ như bảng đơn vị chức năng đo lượng, láo lếu số, phân số,… Việc ôn luyện bên trên kỹ năng và kiến thức qua chuyện những cỗ đề thi đua gom chúng ta học viên cầm được cơ hội ôn tập dượt sao mang lại thích hợp nhất. Chúc chúng ta đạt được rất nhiều kết quả cao nhập học tập tập!

Xem thêm: nano3 ra no2