de thi toan lop 4 hoc ki 1

PHẦN 1. ĐỀ BÀI

1.1 Trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu vấn đáp đúng:

Bạn đang xem: de thi toan lop 4 hoc ki 1

a) Số đương nhiên lớn số 1 với 10 chữ số không giống nhau là:

A. 8 976 543 210

B. 9 087 654 321

C. 9 876 543 210

D. 1 023 456 789

b) Số đương nhiên nhỏ nhắn nhất với 10 chữ số không giống nhau là:

A. 9 876 543 210

B. 1 023 456 789

C. 1 234 567 890

D. 1 203 456 789

Câu 2: Viết nhập dù rỗng tuếch chữ số tương thích sẽ được số phân chia không còn cho tới 9:

a)

b)

c)

d)

Câu 3: Điền vệt (> ; < ; =) tương thích nhập khu vực chấm:

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a)

b)

1.2. Tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 1624 x 127

b) 1863 x 213

c) 2080 : 65

d) 4212 : 54

Câu 2: Khối những lớp Một, Hai, Ba của ngôi trường Trần Phú với 17 lớp, từng lớp khoảng với 35 học viên. Khối những lớp Bốn, Năm với 14 lớp, từng lớp khoảng với 32 học viên. Tính số học viên của ngôi trường Trần Phú.

Câu 3: Một người lên đường xe pháo máy nhập 3h, giờ loại nhất lên đường được 30 km, giờ loại nhị lên đường được 33 km, giơ loại tía lên đường được quãng đàng vì như thế nửa quãng lối đi nhập giờ đầu. Hỏi khoảng từng giờ người bại lên đường được từng nào ki-lô-mét?

Câu 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 48 x 297 + 52 x 297

b) 568 x 14 – 568 x 4

Câu 5: Tính nhanh:

Hình sau đây với từng nào hình tam giác? Hãy nêu thương hiệu đàng cao của những hình tam giác bại.

Xem thêm: Cách chơi đánh đề trăm trận trăm thắng

60-de-kiem-tra-toan-cuoi-hoc-ki-1-toan-lop-4-de-so-7-hinh-5

PHẦN 2. BÀI GIẢI

2.1 Trắc nghiệm.

Câu 1:

a) Chon C

b) Chọn B

Câu 2:

a) 2

b) 8

c) 6

d) 2

Câu 3:

Câu 4:

a) Đ

b) S

2.2 Tự luận

Câu 1: Đặt tính rồi tính

huong-dan-giai-60-de-thi-toan-lop-4-de-kiem-tra-cuoi-hoc-ki-I-de-so-7-hinh-2

Câu 2:

Số học viên những khối lớp Một, Hai, Ba của ngôi trường Trần Phú là:

35 x 17 = 595 (học sinh)

Số học viên những khối lớp Bốn, Năm của ngôi trường Trần Phú là:

32 x 14 = 448 (học sinh)

Số hoc sinh của ngôi trường Trần Phú là:

595 + 448 = 1043 (học sinh)

Câu 3:

Quãng đàng người bại lên đường được nhập giừ loại tía là: 30: 2 = 15 (km)

Trung bình từng giờ người bại lên đường được: (30 + 33 + 15) : 3 = 26 (km)

Đáp số: 26 km

Câu 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a)

b)

Câu 5: 

60-de-kiem-tra-toan-cuoi-hoc-ki-1-toan-lop-4-de-so-7-hinh-5

Hình bên trên với 3 hình tam giác.

  • AB là đàng cao của tam giác ABC.
  • AI là đàng cao của tam giác AIC.
  • AI là đàng cao của tam giác AIB.
  • AI là đàng cao của tam giác ABC.

Xem tăng Đề đánh giá Toán lớp 4 cuối kì I – đề số 8

Xem thêm: ch3oh ra hcho