etilen ra anđehit axetic

C2H4 + O2 → CH3CHO được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn là phương trình phản xạ lão hóa ko trọn vẹn của etilen bên dưới xúc tác paladdin clorua tạo ra trở nên anđehit. Hy vọng tư liệu sẽ hỗ trợ chúng ta đạt thêm tư liệu học hành đúng đắn. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

1. Phương trình pha chế axetandehit

2C2H4 + O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} 2CH3CHO

2. Điều khiếu nại xẩy ra phản ứng

Bạn đang xem: etilen ra anđehit axetic

Xúc tác Palađi  PdCl2; CuCl2

3. Hiện tượng nhận thấy phản ứng

Chất sau phản xạ với phản xạ tráng bạc

4. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Các đồng phân anđehit của C5H10O là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 2: Cho những đánh giá và nhận định sau:

Cho những tuyên bố về anđehit:

(a) Anđehit là phù hợp hóa học chỉ mất tính khử.

(b) Anđehit nằm trong hidro tạo ra trở nên ancol bậc một.

(c) Tất cả những anđehit tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 đun lạnh lẽo đều sinh đi ra Ag.

(d) Anđehit no, đơn chức với công thức tổng quát tháo là CnH2nO.

(e) Anđehit no ko nhập cuộc phản xạ nằm trong.

Số tuyên bố đích thị là

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C (a) sai, anđehit là phù hợp hóa học vừa vặn với tính lão hóa và tính khử.

(b) đúng

(c) đúng

(d) sai, vì như thế Anđehit no, đơn chức, mạch hở với công thức tổng quát tháo là CnH2nO

(e) sai, anđehit no vẫn đang còn phản xạ nằm trong nhập group -CHO

Vậy với 2 tuyên bố đúng

Câu 3: Anđehit axetic ko tính năng được với

A. Na.

B. H2.

C. O2.

D. hỗn hợp AgNO3/NH3.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A

Câu 4: Phản ứng nào là tại đây ko tạo ra anđehit axetic?

A. Cho axetilen phản xạ với nước.

B. Oxi hóa ko trọn vẹn etilen.

C. Oxi hóa ko trọn vẹn ancol etylic.

D. Oxi hóa ko trọn vẹn ancol metylic.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D : Oxi hóa ko trọn vẹn ancol metylic nhận được HCHO (anđehit fomic)

Câu 5. Anđehit axetic thể hiện tại tính oxi hoá nhập phản xạ nào là sau đây?

A. CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

B. 2CH3CHO + 5O2→ 4CO2+ 4H2O.

C. CH3CHO + Br2 + H2O → CH3COOH + 2HBr.

D. CH3CHO + H2→ CH3CH2OH.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Tính lão hóa thể hiện tại khi với số lão hóa giảm

A, B, C sai tự số lão hóa của C tăng

D đúng

Câu 6: Ứng dụng nào là tiếp sau đây ko nên của anđehit fomic

A. Dùng nhằm tạo ra vật liệu bằng nhựa phenol-fomanđehit.

Xem thêm: Cách đọc bảng size giày MLB Korea và hướng dẫn chọn giày MLB vừa vặn

B. Dùng nhằm tạo ra vật liệu bằng nhựa ure-fomanđehit.

C . Dùng nhằm tẩy uế, dìm khuôn động vật hoang dã.

D. Dùng nhằm tạo ra axit axetic.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Câu 7. Phản ứng nào là tại đây dùng để làm pha chế anđehit axetic nhập công nghiệp

A. CH3-C≡N overset{H^{+} , H_{2} O}{rightarrow} CH3CHO

B. CH3CH2OH overset{ H_{2}S O_{4} }{rightarrow} CH3CHO

C. C2H5OH + CuO overset{t^{o} }{rightarrow}CH3CHO + Cu + H2O

D. CH2=CH2 + O2 –overset{PdCl2, CuCl2}{rightarrow}CH3CHO

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Câu 8. Cho 1,84 gam láo lếu phù hợp X bao gồm C2H2 và CH3CHO tính năng vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp AgNO3/NH3 thu được 11,28 gam hóa học rắn. Phần trăm theo đòi lượng của từng hóa học nhập láo lếu phù hợp X có mức giá trị theo lần lượt là:

A. 60% và 40%

B. 28,26 % và 71,74%

C. 25% và 75%

D. 30,67% và 69,33%

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Gọi số mol C2H2, CH3CHO theo lần lượt là a, b

Theo đầu bài bác tớ có: 26a + 44b = 1,84 (1)

Phương trình phản ứng:

C2H2 + Ag2overset{NH3, to}{rightarrow}C2Ag2 + H2O

a                          a

CH3CHO + Ag2overset{NH3, to}{rightarrow}CH3COOH+ 2Ag

b                                                           2b

Ta có:

chất rắn = mC2Ag2 + mAg = 11,28 => 240a + 108.2b = 11,28 (2)

Từ (1) và (2) giải hệ phương trình tớ có:

a = 0,02, b = 0,03

=> mC2H2 = 0,02.26 = 0,52 gam, mCH3CHO = 0,03.44 = 1,32 gam

%C2H2 = 0,52/1,84.100% = 28,26%

%CH3CHO = 100% – 28,26% = 71,74%

Câu 9. Cho sơ thiết bị phản ứng: Butan → X → Y → Z → T → axeton

Vậy X, Y, Z, T nhập sơ thiết bị phản xạ bên trên theo đòi trật tự là:

A. C2H4, CH3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH

B. C2H6, CH3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH

C. C2H6, C2H4, CH3CH2OH, CH3COOH

D. Cả A và C đều đúng

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D A.

C4H10 overset{t^{circ } }{rightarrow} C2H4 + C2H6

C2H4 + H2O → CH3CH2OH

CH3CH2OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + 1/2O2 → CH3COOH

2CH3COOH → (CH3)2CO + CO2 + H2O

C.

C4H10 overset{t^{circ } }{rightarrow} C2H4 + C2H6

C2H6  overset{t^{circ } }{rightarrow} C2H4 + H2

C2H4 + H2overset{H+,t^{circ } }{rightarrow}CH3CH2OH

CH3CH2OH + O2 overset{t^{circ } }{rightarrow} CH3COOH + H2O

2CH3COOH → (CH3)2CO + CO2 + H2O

Xem thêm: nh4no3 nhiệt độ