fe oh 2 hno3

Mời những em nằm trong theo gót dõi bài học kinh nghiệm thời điểm ngày hôm nay với xài đề
Fe(OH)2 + HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O | Fe(OH)2 đi ra Fe(NO3)2

Bạn đang xem: fe oh 2 hno3

Thầy cô http://hoisinhvatcanh.org.vn/ van lơn ra mắt phương trình Fe(OH)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + 2H2O bao gồm ĐK phản xạ, cơ hội tiến hành, hiện tượng lạ phản xạ và một trong những bài xích tập dượt tương quan canh ty những em gia tăng toàn cỗ kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài xích tập dượt về phương trình phản xạ chất hóa học của Sắt. Mời những em theo gót dõi bài học kinh nghiệm tại đây nhé:

Phương trình Fe(OH)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + 2H2O

1. Phương trình phản xạ hóa học

Fe(OH)2 + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + 2H2O

2. Hiện tượng nhận thấy phản ứng

– Chất rắn white color xanh lơ Fe(OH)2 tan dần dần nhập dung dịch

3. Điều khiếu nại phản ứng

– Nhiệt chừng chống.

4. Tính hóa học hoá học

4.1. Tính hóa học hoá học tập của Fe(OH)2

– Có đặc thù của bazo ko tan.

– Vừa đem tính lão hóa vừa vặn đem tính khử.

Bị nhiệt độ phân

– Nung Fe(OH)2 trong ĐK không tồn tại ko khí

    Fe(OH)2 Tính Hóa chất của Sắt Hidroxit Fe(OH)2 | Tính hóa học vật lí, nhận thấy, pha trộn, ứng dụng FeO + H2O

– Nung Fe(OH)2 trong ko khí

    4Fe(OH)2 + O2 Tính Hóa chất của Sắt Hidroxit Fe(OH)2 | Tính hóa học vật lí, nhận thấy, pha trộn, ứng dụng 2Fe2O3 + 4H2O

Tác dụng với axit

– Với axit không tồn tại tính lão hóa như (HCl, H2SO4)

    Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

Tính khử:

– Với axit HNO3, H2SO4 đặc

    3Fe(OH)2 + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

    2Fe(OH)2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

– Tác dụng với những hóa học lão hóa khác

    4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

4.2. Tính hóa học hoá học tập của HNO3

Tính axit

    Là 1 trong những số những axit mạnh mẽ nhất, nhập dung dịch:

HNO3 → H+ + NO3

    – Dung dịch axit HNO3 có không thiếu đặc thù của môt hỗn hợp axit: thực hiện đỏ chót quỳ tím, ứng dụng với oxit bazơ, bazơ, muối bột của axit yếu ớt rộng lớn.

Tính oxi hóa

    Kim loại hoặc phi kim Khi bắt gặp axit HNO3 đều bị lão hóa về hiện trạng lão hóa tối đa.

    – Với kim loại: HNO3 oxi hóa đa số những sắt kẽm kim loại (trừ vàng (Au) và platin(Pt))

    * Với những sắt kẽm kim loại đem tính khử yếu: Cu, Ag, …

    Ví dụ:

Cu + 4HNO3(đ) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3(l) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

    * Khi ứng dụng với những sắt kẽm kim loại đem tính khử mạnh hơn: Mg, Zn, Al, …

    – HNO3 đặc bị khử cho tới NO2.

    Ví dụ:

Mg + 4HNO3(đ) → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O.

    – HNO3 loãng bị khử cho tới N2O hoặc N2.

8Al + 30HNO3(l) → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

    – HNO3 rất loãng bị khử cho tới NH3(NH4NO3).

4Zn + 10HNO3 (rất loãng) → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Xem thêm: al hno3 no2

    * Lưu ý: Fe, Al, Cr bị thụ động hóa nhập hỗn hợp HNO3 đặc nguội.

    – Với phi kim:

    Khi đun rét mướt HNO3 đặc hoàn toàn có thể ứng dụng với phi: C, Phường, S, …(trừ N2 và halogen).

S + 6HNO3(đ) → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

    – Với phù hợp chất:

    – H2S, HI, SO2, FeO, muối bột Fe (II), … hoàn toàn có thể ứng dụng với HNO3 nguyên tố bị oxi hoá nhập phù hợp hóa học trả lên nấc oxi hoá cao hơn nữa.

    Ví dụ:

3FeO + 10HNO3(đ) → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

3H2S + 2HNO3(đ) → 3S + 2NO + 4H2O

    – hầu hết phù hợp hóa học cơ học như giấy má, vải vóc, dầu thông, … bốc cháy Khi xúc tiếp với HNO3 đặc.

5. Cách tiến hành phản ứng

– Cho Fe(OH)2 tác dụng với hỗn hợp HNO3

6. Quý khách hàng đem biết

Tương tự động Fe(OH)2 các hidroxit phản xạ với axit tạo ra trở nên muối bột và nước

7. Bài tập dượt liên quan

Ví dụ 1: Cho láo lếu phù hợp bao gồm Fe dư và Cu nhập hỗn hợp HNO3 thấy bay đi ra khí NO. Muối chiếm được nhập hỗn hợp là muối bột nào là sau đây:

A. Fe(NO3)3 

B. Fe(NO3)2

C. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 

D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

Hướng dẫn giải

Vì hỗn hợp đem Cu dư nên tiếp tục không tồn tại Fe (III) nên phản xạ đã cho ra láo lếu phù hợp Fe(II) là Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

Đáp án : C

Ví dụ 2: Cho không nhiều bột Fe nhập hỗn hợp AgNO3 dư, sau thời điểm kết đốc thí nghiệm thu sát hoạch được hỗn hợp X gồm

A. Fe(NO3)2, H2O     

B. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

C. Fe(NO3)2, AgNO3 dư     

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

Hướng dẫn giải

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag↓

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ Dung dịch X bao gồm Fe(NO3)3, AgNO3

Đáp án : B

Ví dụ 3: Trong những phản xạ với phi kim, Fe thông thường nhập vai trò là hóa học gì?

A. Oxi hóa   

B. Khử   

C. xúc tác   

D. hóa học tạo ra môi trường thiên nhiên.

Hướng dẫn giải

Phi kim thông thường thể hiện nay tính lão hóa trong số phản xạ.

Đáp án : B

8. Một số phương trình phản xạ hoá học tập không giống của Sắt (Fe) và phù hợp chất:

 

Trên đó là toàn cỗ nội dung về bài xích học
Fe(OH)2 + HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O | Fe(OH)2 đi ra Fe(NO3)2
. Hy vọng được xem là tư liệu hữu ích canh ty những em triển khai xong đảm bảo chất lượng bài xích tập dượt của tôi.

Đăng bởi: http://hoisinhvatcanh.org.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Xem thêm: nacl + h2 so4