fe2o3 + h2so4 đặc nóng

4.1/5 - (102 bình chọn)

Khi học tập chất hóa học tất cả chúng ta sẽ không còn thể bỏ dở phản xạ lão hóa khử. Đó là lúc những hóa học phản xạ đem những nguyên vẹn tử đem tình trạng lão hóa thay cho thay đổi. Hãy nằm trong xem FE2O3 + H2SO4 đặc rét đem nên phản xạ lão hóa khử ko nhé? Và coi liệu phản xạ này còn có đi ra SO2 không?

Bạn đang xem: fe2o3 + h2so4 đặc nóng

FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?

Xem thêm: Axit picric vô nằm trong nguy nan và cơ hội chống rời rủi ro

PHẢN ỨNG CỦA FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

Đây là 1 phản xạ bình thường

Fe2O3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3H2O

Nếu là Fe3O4 thì lại không giống.

Fe3O4 là hỗn hợp FeO và Fe2O3 tuy nhiên mang đến vào H2SO4 đặc nóng nên đều bị ôxi hóa lên số oxi hóa cao nhất là +3. Nếu là H2SO4 loãng thì số oxi hóa của Fe nhập Fe3O4 là +8/3.

2Fe3O4 + 10H2SO4 -> 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?

Đáp án là ko nhé. Các các bạn hoặc coi kỹ nhị phương trình bên dưới.

Các hóa học thuộc tính với H2SO4 đặc rét đem thành phầm là SO2 là Fe, Al, CuO, Fe2O3, Fe3O4, FeCO2

Phương trình minh họa:

Fe + H2SO4 –>Fe2(SO4)3 +SO2+H2O

Al + H2SO4 –>Al2(SO4)3 +SO2+H2O

CuO+H2SO4–>CuSO4 + H2O

Fe2O3 +H2SO4–>FeSO4+H2O

Fe3O4+H2SO4–>Fe2(SO4)3 +SO2+H2O

FeCO2+ H2SO4 –>Fe2(SO4)3 +SO2+H2O +CO2

PHƯƠNG TRÌNH FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

Khi mang đến Fe III oxit thuộc tính với axit sunfuric đặc rét tao sẽ tiến hành thành phẩm là Fe III sunfat và nước. thăng bằng fe2o3 + h2so4 đặc nóng tao được phương trình sau:

Fe2O3 +          3H2SO4         →        Fe2(SO4)3     +          3H2O

(rắn)               (dung dịch)                (rắn)               (lỏng)

(không màu)

BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1: Chất thuộc tính với H2SO4 đặc, nóng

Cho những chất: H2S, S, SO2, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2. Có từng nào hóa học nhập số những hóa học bên trên thuộc tính được với H2SO4 đặc nóng?

Câu A. 6

Câu B. 8

Câu C. 5

Câu D. 7

FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?

Xem thêm: Có nên chơi tại nhà cái Bk8 không? Cách đăng ký BK8 đơn giản

Bài 2: Thực hiện tại những thực nghiệm sau: (1) Sục khí SO2 nhập dd KMnO4. (2) Sục khí SO2 nhập dd H2S. (3) Sục láo phù hợp khí NO2, O2 nhập nước. (4) Cho MnO2 nhập dd HCl đặc, rét. (5) Cho Fe2O3 nhập dd H2SO4 đặc, rét. (6) Cho SiO2 nhập dd HF. Số thực nghiệm đem phản xạ lão hóa khử xẩy ra là:

Câu A. 3

Câu B. 4

Câu C. 6

Câu D. 5

FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?

Đáp án:

Bài 1: B

Cho những chất: H2S, S, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2.

3H2S  +          H2SO4           →        4H2O  +          4S

H2S     +          3H2SO4         →        4H2O  +          4SO2

2H2SO4         +          S          →        2H2O  +          3SO2

2FeS   +          10H2SO4       →        Fe2(SO4)3     +          10H2O           +          9SO2

H2SO4           +          Na2SO3         →        H2O    +          Na2SO4         +          SO2

2FeCO3          +          4H2SO4         →        Fe2(SO4)3     +          4H2O  +          SO2     +  2CO2

10H2SO4       +          2Fe3O4          →        3Fe2(SO4)3   +          10H2O           +          SO2

2FeO   +          4H2SO4         →        Fe2(SO4)3     +          4H2O  +          SO2

4H2SO4         +          2Fe(OH)2      →        Fe2(SO4)3     +          6H2O  +          SO2

Bài 2: B

– Có 4 thực nghiệm xẩy ra phản xạ oxi – hóa khử là:

(1) 2H2O       +          2KMnO4        +          5SO2  →        2H2SO4         +          2MnSO4        +            K2SO4

(2) 2H2S        +          SO2     →        2H2O  +          3S

(3) 2H2O       +          4NO2  +          O2       →        4HNO3

(4) 4HCl         +          MnO2 →        Cl2      +          2H2O  +          MnCl2

– Các phản xạ ko xẩy ra phản xạ oxi hoa – khử:

(5) Fe2O3      +          3H2SO4         →        Fe2(SO4)3     +          3H2O

(6) SiO2         +          4HF     →        2H2O  +          SiF4

Hi vọng tbt vn vẫn phần này trả lời vướng mắc của chúng ta. Chúc chúng ta học tập tốt!

Xem thêm: na2co3+ba(oh)2