fe3o4 + hno3 đặc

Cho phản xạ chất hóa học thân ái Fe3O4 và hỗn hợp HNO3, thành phầm khử của N+5 sinh rời khỏi tùy nằm trong nhập phỏng mạnh yếu hèn của sắt kẽm kim loại và mật độ của hỗn hợp axit, hỗn hợp HNO3 quánh thuộc tính với Fe3O4 mang đến thành phầm khử là NO2.

  • Axitnitric là gì

Bạn đang xem: fe3o4 + hno3 đặc

phan-ung-fe304-voi-hno3

Fe3O4 + HNO3 -> Fe(NO3)3 + NO + H2O

Fe3O4 + 10HNO3 3Fe(NO3)3 +NO2 + 5H2O
(rắn)

(nâu đen)

(dung dịch)

(không màu)

(rắn)

(trắng)

(khí)

(nâu đỏ)

(lỏng)

(không màu)

232 63 242 46 18

Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp HNO3 đặc

Điều kiện: Không có

Cho phản xạ Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp HNO3

Cho Fe3O4 thuộc tính với hỗn hợp axit nitric HNO3 đặc

Hiện tượng Hóa học tập xẩy ra giữa Fe3O4 và HNO3

Hiện tượng sau phản xạ bay rời khỏi khí được màu nâu đỏ rực NO2

Bài tập luyện liên quan

Bài tập luyện 1: Trong những phản xạ sau, phản xạ này HNO3 ko vào vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

Xem thêm: feoh2 + h2so4

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)

Chọn đáp án : B

Bài tập luyện 3 :  Cho phản xạ lão hóa – khử: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O Tổng thông số thăng bằng của phản xạ là

A. 31
B. 20
C. 24
D. 55

Chọn đáp án : D

Bài tập luyện 2 : Chất này sau đây ko phản xạ với HNO3 quánh nguội

A. Zn

B. Cu

C. Fe

D. Ag

Chọn đáp án : C

Xem thêm: cu+h2so4 loãng

Rate this post