feoh2 + hno3 đặc

Fe(OH)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn chỉ dẫn độc giả ghi chép và thăng bằng phương trình phản xạ lão hóa khử Fe(OH)2 ứng dụng HNO3. Cũng như kể từ bại liệt khiến cho bạn phát âm tóm được nội dung phản xạ. Vận dụng vô giải những dạng thắc mắc bài xích tập luyện tương quan. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

1. Phương trình phản xạ Fe(OH)2 tác dụng HNO3

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra phản xạ Fe(OH)2 + HNO3

Bạn đang xem: feoh2 + hno3 đặc

Nhiệt phỏng thường

3. Hiện tượng phản xạ xẩy ra khi mang lại hỗn hợp Fe(OH)2 tác dụng với hỗn hợp axit nitric

Có khí gray clolor đỏ ửng bay ra

4. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Khi mang lại Fe(OH)2 phản ứng với HNO3 tạo trở nên khí ô nhiễm. Biện pháp nào là xử lý rất tốt nhằm chống độc hại môi trư­ờng?

A. Nút ống thử vày bông tẩm nư­ớc.

B. Nút ống thử vày bông tẩm cồn

C. Nút ống thử vày bông tẩm giấm.

D. Nút ống thử vày bông tẩm xút.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Khí sinh đi ra là NO2 => cần thiết hỗn hợp kiềm nhằm hít vào => nút ống thử vày bông tẩm xút.

Câu 2. Hòa tan trọn vẹn m gam Fe vô hỗn hợp HNO3 loãng thu được một,12 lít lếu hợp ý X bao gồm 3 khí NO, N2O, N2 có tỉ lệ thành phần số mol là: 1 : 2 : 2. Giá trị của m là :

A. 5,4 gam.

B. 3,51 gam.

C. 7,28 gam.

D. 8,1 gam.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Ta với số mol của lếu hợp ý khí chiếm được sau phản xạ là: 1,12 : 22,4 = 0,05 (mol)

Theo đề bài xích, tỉ lệ thành phần mol của 3 khí NO; N2O; N2 là 1 : 2 : 2

=> nNO= 0,01 mol; nN2O = 0,02 mol; nN2 = 0,02 mol.

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn electron:

3.nFe= 3 . nNO + 8 . nN2O + 10 . nN2 = 3 . 0,01 + 0,02 . 8 + 0,02 . 10 = 0,39

=> nFe = 0,13 mol => mFe = 7,28 gam

Câu 3. Phản ứng xẩy ra khi châm cháy Fe vô không gian là

A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4.

B. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3.

C. 2Fe + O2 → 2FeO.

D. tạo ra lếu hợp ý FeO, Fe2O3

Xem thêm: Tổng hợp 9 shop bán giày Sneaker ở Hà Nội đẹp và uy tín

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Phản ứng xẩy ra khi châm cháy Fe vô không gian là

3Fe + 2O2 → Fe3O4.

Câu 4. Nếu mang lại hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp FeCl3 thì xuất hiện

A. kết tủa gray clolor đỏ ửng.

B. kết tủa white color tương đối xanh xao, tiếp sau đó gửi dẩn quý phái gray clolor đỏ ửng.

C. kết tủa white color tương đối xanh xao.

D. kết tủa greed color lam.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A

Câu 5. Hiện tượng gì xẩy ra khi mang lại hỗn hợp NaOH vô ống thử với chứa chấp hỗn hợp FeCl2?

A. Xuất hiện nay gray clolor đỏ

B. Xuất hiện nay white color xanh

C. Xuất hiện nay gray clolor đỏ ửng rồi gửi quý phái white color xanh

D. Xuất hiện nay white color xanh xao rồi gửi quý phái gray clolor đỏ

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Phương trình phản ứng

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 (trắng xanh) + 2NaCl

4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 → 4Fe(OH)3 (nâu đỏ)

Câu 6. Những kim lọai nào là tại đây đẩy được Fe thoát ra khỏi hỗn hợp Fe (II) sunfat và bạc thoát ra khỏi bạc Nitrat :

A. Na, Mg, Zn

B. Mg, Zn, Al

C. Fe, Cu, Ag

D. Al, Zn, Pb

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Phương trình phản xạ hóa học

Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe

Zn + FeSO4→ ZnSO4+ Fe

Al + FeSO4 → Al2(SO4)3 + Fe

Xem thêm: nh4no3 nhiệt độ