feoh2 hno3 loãng

Fe(OH)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn chỉ dẫn độc giả viết lách và thăng bằng phương trình phản xạ lão hóa khử Fe(OH)2 tính năng HNO3. Cũng như kể từ cơ khiến cho bạn hiểu cầm được nội dung phản xạ. Vận dụng vô giải những dạng thắc mắc bài xích tập luyện tương quan. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

1. Phương trình phản xạ Fe(OH)2 tác dụng HNO3

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ xẩy ra phản xạ Fe(OH)2 + HNO3

Bạn đang xem: feoh2 hno3 loãng

Nhiệt chừng thường

3. Hiện tượng phản xạ xẩy ra khi mang đến hỗn hợp Fe(OH)2 tác dụng với hỗn hợp axit nitric

Có khí gray clolor đỏ chót bay ra

4. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Khi mang đến Fe(OH)2 phản ứng với HNO3 tạo trở thành khí ô nhiễm. Biện pháp này xử lý cực tốt nhằm chống ô nhiễm và độc hại môi trư­ờng?

A. Nút ống thử vày bông tẩm nư­ớc.

B. Nút ống thử vày bông tẩm cồn

C. Nút ống thử vày bông tẩm giấm.

D. Nút ống thử vày bông tẩm xút.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Khí sinh rời khỏi là NO2 => cần thiết hỗn hợp kiềm nhằm hít vào => nút ống thử vày bông tẩm xút.

Câu 2. Hòa tan trọn vẹn m gam Fe vô hỗn hợp HNO3 loãng thu được một,12 lít láo ăn ý X bao gồm 3 khí NO, N2O, N2 có tỉ trọng số mol là: 1 : 2 : 2. Giá trị của m là :

A. 5,4 gam.

B. 3,51 gam.

C. 7,28 gam.

D. 8,1 gam.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Ta với số mol của láo ăn ý khí chiếm được sau phản xạ là: 1,12 : 22,4 = 0,05 (mol)

Theo đề bài xích, tỉ trọng mol của 3 khí NO; N2O; N2 là 1 : 2 : 2

=> nNO= 0,01 mol; nN2O = 0,02 mol; nN2 = 0,02 mol.

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn electron:

3.nFe= 3 . nNO + 8 . nN2O + 10 . nN2 = 3 . 0,01 + 0,02 . 8 + 0,02 . 10 = 0,39

=> nFe = 0,13 mol => mFe = 7,28 gam

Câu 3. Phản ứng xẩy ra khi thắp cháy Fe vô bầu không khí là

A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4.

B. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3.

C. 2Fe + O2 → 2FeO.

D. tạo ra láo ăn ý FeO, Fe2O3

Xem thêm: Tổng hợp 9 shop bán giày Sneaker ở Hà Nội đẹp và uy tín

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Phản ứng xẩy ra khi thắp cháy Fe vô bầu không khí là

3Fe + 2O2 → Fe3O4.

Câu 4. Nếu mang đến hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp FeCl3 thì xuất hiện

A. kết tủa gray clolor đỏ chót.

B. kết tủa white color khá xanh xao, tiếp sau đó fake dẩn lịch sự gray clolor đỏ chót.

C. kết tủa white color khá xanh xao.

D. kết tủa blue color lam.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A

Câu 5. Hiện tượng gì xẩy ra khi mang đến hỗn hợp NaOH vô ống thử với chứa chấp hỗn hợp FeCl2?

A. Xuất hiện nay gray clolor đỏ

B. Xuất hiện nay white color xanh

C. Xuất hiện nay gray clolor đỏ chót rồi fake lịch sự white color xanh

D. Xuất hiện nay white color xanh xao rồi fake lịch sự gray clolor đỏ

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Phương trình phản ứng

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 (trắng xanh) + 2NaCl

4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 → 4Fe(OH)3 (nâu đỏ)

Câu 6. Những kim lọai này tại đây đẩy được Fe thoát khỏi hỗn hợp Fe (II) sunfat và bạc thoát khỏi bạc Nitrat :

A. Na, Mg, Zn

B. Mg, Zn, Al

C. Fe, Cu, Ag

D. Al, Zn, Pb

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Phương trình phản xạ hóa học

Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe

Zn + FeSO4→ ZnSO4+ Fe

Al + FeSO4 → Al2(SO4)3 + Fe

Xem thêm: feoh2 + h2so4