fes2 + hno3 đặc

Phản ứng FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Bạn đang xem: fes2 + hno3 đặc

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O | FeS2 rời khỏi Fe(NO3)3 (ảnh 1)

1. Phương trình phản xạ FeS2 thuộc tính HNO3

2. Điều khiếu nại nhằm FeS2 + HNO3

Không có

3. Cân vày phản xạ FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4+ NO + H2O

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

a. Xác lăm le sự thay cho thay đổi số oxi hóa:

Fe+2 → Fe+3

S-2 → S+6

N+5→ N+2

(Viết số lão hóa này phía bên trên những thành phần tương ứng)

b. Lập thăng vày electron:

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S-2 → S+6 + 8e

FeS → Fe+3 + S+6 + 9e

N+5 + 3e → 2N+2

→ Có 3FeS và 9NO.

c. Đặt những thông số tìm kiếm ra nhập phản xạ và tính những thông số còn lại:

3FeS2 + 26HNO3 → 3Fe(NO3)3+ 6H2SO4 + 17NO + 7H2O

3. Cách tổ chức nhằm FeS2 + HNO3

Cho FeS2 thuộc tính với acid HNO3.

4. Hiện tượng phản xạ chất hóa học mang lại FeS2 thuộc tính với axit HNO3

Sau phản xạ xuất hiện nay khí ko màu sắc (NO) hóa nâu nhập bầu không khí.

5. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

5.1. Bản hóa học của FeS2 (Pirit sắt)

– Trong phản xạ bên trên FeS2 là hóa học khử.

– FeS2 thể hiện nay tính khử Lúc thuộc tính với hóa học oxi hoá mạnh như axit, O2.

5.2. Bản hóa học của HNO3 (Axit nitric)

– Trong phản xạ bên trên HNO3 là hóa học oxi hoá.

– HNO3 thuộc tính với oxit bazo, bazo, muối hạt tuy nhiên sắt kẽm kim loại nhập phù hợp hóa học ko lên hoá trị tối đa.

6. tin tức Pirit Fe FeS2

6.1. Sắt FeS2

Pirit Fe là khoáng chất của Fe với công thức là FeS2. Có ánh kim và sắc vàng đồng kể từ nhạt nhẽo cho tới đậm đần. Khi đụng chạm đập nhập thép hoặc đá lửa, quặng pirit Fe dẫn đến những tia lửa.

Công thức phân tử: FeS2

Công thức cấu tạo: S-Fe-S.

6.2. Tính hóa học vật lí và nhận biết

Là hóa học rắn, với ánh kim, có màu sắc vàng đồng.

Không tan nội địa.

6.3. Tính hóa chất FeS2

Mang đặc thù chất hóa học của muối hạt.

Thể hiện nay tính khử Lúc thuộc tính với hóa học lão hóa mạnh:

Tác dụng với axit:

FeS2 + 8HNO3 → 2H2O + 2H2SO4 + 5NO + Fe(NO3)3

FeS2 + 2HCl → FeCl2 + H2S + S

Tác dụng với oxi:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3+ 8SO2↑

7. Tính hóa chất của HNO3

– Axit nitric là 1 trong hỗn hợp nitrat hydro với công thức chất hóa học HNO3 . Đây là 1 trong axit khan, là 1 trong monoaxit mạnh, với tính lão hóa mạnh rất có thể nitrat hóa nhiều phù hợp hóa học vô sinh, với hằng số thăng bằng axit (pKa) = −2.

– Axit nitric là 1 trong monoproton chỉ tồn tại một sự phân ly nên nhập hỗn hợp, nó bị năng lượng điện ly trọn vẹn trở nên những ion nitrat NO3− và một proton hydrat, hoặc hay còn gọi là ion hiđroni.

H3O+ HNO3 + H2O → H3O+ + NO3-

– Axit nitric với đặc thù của một axit thông thường nên nó thực hiện quỳ tím fake sang trọng red color.

– Tác dụng với bazo, oxit bazo, muối hạt cacbonat tạo ra trở nên những muối hạt nitrat

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

– Axit nitric thuộc tính với kim loại: Tác dụng với đa số những sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt tạo ra trở nên muối hạt nitrat và nước .

Kim loại + HNO3 quánh → muối hạt nitrat + NO + H2O ( to)

Kim loại + HNO3 loãng → muối hạt nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng giá buốt → muối hạt nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng giá buốt → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

– Nhôm, Fe, crom thụ động với axit nitric quánh nguội bởi lớp oxit sắt kẽm kim loại được dẫn đến đảm bảo an toàn bọn chúng không trở nên lão hóa tiếp.

– Tác dụng với phi kim (các thành phần á kim, nước ngoài trừ silic và halogen) tạo ra trở nên nito dioxit nếu trong trường hợp là axit nitric quánh và oxit nito với axit loãng và nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 quánh → 4NO2 + 2H2O + CO2

Phường + 5HNO3 quánh → 5NO2 + H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng → 3CO2 + 4NO + 2H2O

– Tác dụng với oxit bazo, bazo, muối hạt tuy nhiên sắt kẽm kim loại nhập phù hợp hóa học này ko lên hóa trị cao nhất:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

Xem thêm: ch3oh ra hcho

– Tác dụng với phù hợp chất:

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3Skết tủa + 2NO + 4H2O

PbS + 8HNO3 quánh → PbSO4 kết tủa + 8NO2 + 4H2O

Ag3PO4 tan nhập HNO3, HgS ko thuộc tính với HNO3.

– Tác dụng với rất nhiều phù hợp hóa học hữu cơ: Axit nitric với kỹ năng phá huỷ diệt nhiều phù hợp hóa học cơ học, nên tiếp tục vô cùng gian nguy nếu như nhằm axit này xúc tiếp với khung người người.

8. Câu căn vặn áp dụng liên quan

Câu 1. Cho những hóa học sau: FeS, FeS2, FeO, Fe2O3. Chất với nồng độ Fe lớn số 1.

A. FeS

B. FeS2

C. FeO

D. Fe2O3

Lời giải:

Câu 2. Cho 3,6 gam Mg thuộc tính không còn với hỗn hợp HNO3 (dư), sinh rời khỏi 2,24 lít khí X (sản phẩm khử có một không hai, đktc). Khí X là:

A. N2O5

B. NO

C. N2O

D. NO2

Lời giải:

Câu 3. Cho 13,7 g lếu phù hợp nhì sắt kẽm kim loại Al và Fe nhập hỗn hợp HNO3 loãng dư, chiếm được 26,88 lit khí NO (đktc) có một không hai. Khối lượng (g) của Al và Fe nhập lếu phù hợp đầu là:

A. 2,7; 11

B. 8,1; 5,6

C. 5,6; 8,1

D. 11; 2,7

Lời giải:

Câu 4. Dãy sắt kẽm kim loại nào là sau đây ko phản xạ với axit HNO3 quánh nguội?

A. Cu, Fe, Ag

B. Cu, Fe, Cr

C. Cr, Fe, Al

D. Fe, Cr, Ag

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 5. Dãy hóa học nào là sau đây bao gồm những hóa học một vừa hai phải với tính lão hóa một vừa hai phải với tính khử?

A. SO2, O3, hỗn hợp H2SO4(loãng)

B. SO2 , Cl2, F2

C. O2, SO2, Cl2

D. Cl2, SO2, Br2

Lời giải:

Câu 6. Cho m (g) lếu phù hợp Fe và Cu thuộc tính không còn với 100 ml hỗn hợp HNO3 2,4 M với nung giá buốt chiếm được hỗn hợp A và một khí gray clolor đỏ ối. Cô cạn hỗn hợp A chiếm được 10,48 g lếu phù hợp 2 muối hạt khan. Giá trị của m (g)?

A. 3,04 gam

B. 6,08 gam

C. 1,52 gam

D. 4,56 gam

Lời giải:

Câu 7. Hòa tan trọn vẹn hh X bao gồm 8,1 gam Al và 29,25 gam Zn vày dd HNO3 12,6% (vừa đủ) chiếm được V lit N2O (đktc, khí duy nhất) và hỗn hợp Y chứa chấp 154,95 gam muối hạt tan. Giá trị của V là

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 6,72 lít

Lời giải:

Câu 8. Hòa tan 38,4 gam Cu nhập hỗn hợp HNO3 loãng dư, chiếm được V lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V:

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 8,96 lít

D. 6,72 lít

Lời giải:

Câu 9. Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2 nhập bầu không khí người tao chiếm được thành phầm gồm

A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2.

C. Fe, NO2, O2.

D. Fe2O3 ,NO2 ,O2.

Lời giải:

Câu 10. Nhận lăm le nào là tại đây ko đúng?

A. Axit nitric phản xạ với toàn bộ bazơ.

B. Axit nitric (loãng, quánh, nóng) phản xạ với đa số sắt kẽm kim loại trừ Au, Pt.

C. toàn bộ những muối hạt amoni Lúc nhiệt độ phân đều tạo ra khí amoniac.

D. Hỗn phù hợp muối hạt nitrat và phù hợp hóa học cơ học giá buốt chảy rất có thể bốc cháy.

Lời giải:

Xem thêm: cl2 h20