fes2 hno3 đặc nóng

Phản ứng FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Bạn đang xem: fes2 hno3 đặc nóng

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O | FeS2 rời khỏi Fe(NO3)3 (ảnh 1)

1. Phương trình phản xạ FeS2 ứng dụng HNO3

2. Điều khiếu nại nhằm FeS2 + HNO3

Không có

3. Cân vày phản xạ FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4+ NO + H2O

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

a. Xác quyết định sự thay cho thay đổi số oxi hóa:

Fe+2 → Fe+3

S-2 → S+6

N+5→ N+2

(Viết số lão hóa này phía bên trên những nhân tố tương ứng)

b. Lập thăng vày electron:

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S-2 → S+6 + 8e

FeS → Fe+3 + S+6 + 9e

N+5 + 3e → 2N+2

→ Có 3FeS và 9NO.

c. Đặt những thông số tìm kiếm được nhập phản xạ và tính những thông số còn lại:

3FeS2 + 26HNO3 → 3Fe(NO3)3+ 6H2SO4 + 17NO + 7H2O

3. Cách tổ chức nhằm FeS2 + HNO3

Cho FeS2 ứng dụng với acid HNO3.

4. Hiện tượng phản xạ chất hóa học mang lại FeS2 ứng dụng với axit HNO3

Sau phản xạ xuất hiện tại khí ko color (NO) hóa nâu nhập bầu không khí.

5. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

5.1. Bản hóa học của FeS2 (Pirit sắt)

– Trong phản xạ bên trên FeS2 là hóa học khử.

– FeS2 thể hiện tại tính khử Lúc ứng dụng với hóa học oxi hoá mạnh như axit, O2.

5.2. Bản hóa học của HNO3 (Axit nitric)

– Trong phản xạ bên trên HNO3 là hóa học oxi hoá.

– HNO3 ứng dụng với oxit bazo, bazo, muối hạt nhưng mà sắt kẽm kim loại nhập ăn ý hóa học ko lên hoá trị tối đa.

6. tin tức Pirit Fe FeS2

6.1. Sắt FeS2

Pirit Fe là khoáng chất của Fe đem công thức là FeS2. Có ánh kim và sắc vàng đồng kể từ nhạt nhẽo cho tới đậm đần. Khi chạm đập nhập thép hoặc đá lửa, quặng pirit Fe tạo nên những tia lửa.

Công thức phân tử: FeS2

Công thức cấu tạo: S-Fe-S.

6.2. Tính hóa học vật lí và nhận biết

Là hóa học rắn, đem ánh kim, làm nên màu vàng đồng.

Không tan nội địa.

6.3. Tính Hóa chất FeS2

Mang đặc điểm chất hóa học của muối hạt.

Thể hiện tại tính khử Lúc ứng dụng với hóa học lão hóa mạnh:

Tác dụng với axit:

FeS2 + 8HNO3 → 2H2O + 2H2SO4 + 5NO + Fe(NO3)3

FeS2 + 2HCl → FeCl2 + H2S + S

Tác dụng với oxi:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3+ 8SO2↑

7. Tính Hóa chất của HNO3

– Axit nitric là 1 hỗn hợp nitrat hydro đem công thức chất hóa học HNO3 . Đây là 1 axit khan, là 1 monoaxit mạnh, đem tính lão hóa mạnh hoàn toàn có thể nitrat hóa nhiều ăn ý hóa học vô sinh, đem hằng số cân đối axit (pKa) = −2.

– Axit nitric là 1 monoproton chỉ tồn tại một sự phân ly nên nhập hỗn hợp, nó bị năng lượng điện ly trọn vẹn trở nên những ion nitrat NO3− và một proton hydrat, hoặc thường hay gọi là ion hiđroni.

H3O+ HNO3 + H2O → H3O+ + NO3-

– Axit nitric đem đặc điểm của một axit thông thường nên nó thực hiện quỳ tím trả thanh lịch red color.

– Tác dụng với bazo, oxit bazo, muối hạt cacbonat tạo nên trở nên những muối hạt nitrat

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

– Axit nitric ứng dụng với kim loại: Tác dụng với đa số những sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt tạo nên trở nên muối hạt nitrat và nước .

Kim loại + HNO3 quánh → muối hạt nitrat + NO + H2O ( to)

Kim loại + HNO3 loãng → muối hạt nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng giá thành → muối hạt nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng giá thành → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

– Nhôm, Fe, crom thụ động với axit nitric quánh nguội tự lớp oxit sắt kẽm kim loại được tạo nên đảm bảo bọn chúng không xẩy ra lão hóa tiếp.

– Tác dụng với phi kim (các nhân tố á kim, nước ngoài trừ silic và halogen) tạo nên trở nên nito dioxit trong trường hợp là axit nitric quánh và oxit nito với axit loãng và nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 quánh → 4NO2 + 2H2O + CO2

P.. + 5HNO3 quánh → 5NO2 + H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng → 3CO2 + 4NO + 2H2O

– Tác dụng với oxit bazo, bazo, muối hạt nhưng mà sắt kẽm kim loại nhập ăn ý hóa học này ko lên hóa trị cao nhất:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

Xem thêm: baco3 hno3

– Tác dụng với ăn ý chất:

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3Skết tủa + 2NO + 4H2O

PbS + 8HNO3 quánh → PbSO4 kết tủa + 8NO2 + 4H2O

Ag3PO4 tan nhập HNO3, HgS ko ứng dụng với HNO3.

– Tác dụng với tương đối nhiều ăn ý hóa học hữu cơ: Axit nitric đem kỹ năng đập diệt nhiều ăn ý hóa học cơ học, nên tiếp tục đặc biệt nguy nan nếu như nhằm axit này xúc tiếp với khung người người.

8. Câu căn vặn áp dụng liên quan

Câu 1. Cho những hóa học sau: FeS, FeS2, FeO, Fe2O3. Chất đem nồng độ Fe lớn số 1.

A. FeS

B. FeS2

C. FeO

D. Fe2O3

Lời giải:

Câu 2. Cho 3,6 gam Mg ứng dụng không còn với hỗn hợp HNO3 (dư), sinh rời khỏi 2,24 lít khí X (sản phẩm khử có một không hai, đktc). Khí X là:

A. N2O5

B. NO

C. N2O

D. NO2

Lời giải:

Câu 3. Cho 13,7 g láo lếu ăn ý nhị sắt kẽm kim loại Al và Fe nhập hỗn hợp HNO3 loãng dư, chiếm được 26,88 lit khí NO (đktc) có một không hai. Khối lượng (g) của Al và Fe nhập láo lếu ăn ý đầu là:

A. 2,7; 11

B. 8,1; 5,6

C. 5,6; 8,1

D. 11; 2,7

Lời giải:

Câu 4. Dãy sắt kẽm kim loại nào là tiếp sau đây ko phản xạ với axit HNO3 quánh nguội?

A. Cu, Fe, Ag

B. Cu, Fe, Cr

C. Cr, Fe, Al

D. Fe, Cr, Ag

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 5. Dãy hóa học nào là tiếp sau đây bao gồm những hóa học vừa vặn đem tính lão hóa vừa vặn đem tính khử?

A. SO2, O3, hỗn hợp H2SO4(loãng)

B. SO2 , Cl2, F2

C. O2, SO2, Cl2

D. Cl2, SO2, Br2

Lời giải:

Câu 6. Cho m (g) láo lếu ăn ý Fe và Cu ứng dụng không còn với 100 ml hỗn hợp HNO3 2,4 M đem nung giá buốt chiếm được hỗn hợp A và một khí gray clolor đỏ lòe. Cô cạn hỗn hợp A chiếm được 10,48 g láo lếu ăn ý 2 muối hạt khan. Giá trị của m (g)?

A. 3,04 gam

B. 6,08 gam

C. 1,52 gam

D. 4,56 gam

Lời giải:

Câu 7. Hòa tan trọn vẹn hh X bao gồm 8,1 gam Al và 29,25 gam Zn vày dd HNO3 12,6% (vừa đủ) chiếm được V lit N2O (đktc, khí duy nhất) và hỗn hợp Y chứa chấp 154,95 gam muối hạt tan. Giá trị của V là

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 6,72 lít

Lời giải:

Câu 8. Hòa tan 38,4 gam Cu nhập hỗn hợp HNO3 loãng dư, chiếm được V lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V:

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 8,96 lít

D. 6,72 lít

Lời giải:

Câu 9. Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2 nhập bầu không khí người tớ chiếm được thành phầm gồm

A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2.

C. Fe, NO2, O2.

D. Fe2O3 ,NO2 ,O2.

Lời giải:

Câu 10. Nhận quyết định nào là tại đây ko đúng?

A. Axit nitric phản xạ với toàn bộ bazơ.

B. Axit nitric (loãng, quánh, nóng) phản xạ với đa số sắt kẽm kim loại trừ Au, Pt.

C. toàn bộ những muối hạt amoni Lúc sức nóng phân đều tạo nên khí amoniac.

D. Hỗn ăn ý muối hạt nitrat và ăn ý hóa học cơ học giá buốt chảy hoàn toàn có thể bốc cháy.

Lời giải:

Xem thêm: al(oh)3 >