giải bài tập tin học 8 bài 7 câu lệnh lặp

nội dung Bài 7: Lệnh lặp dưới đây sẽ giúp bạn biết mình cần gì cấu trúc lặp bằng ngôn ngữ lập trình, hiểu hoạt động của câu lệnh lặp với số lần biết trước for…do trong pascal, viết đúng cho…do . yêu cầu trong một số tình huống đơn giản, hiểu lệnh ghép trong Pascal,… Mời các bạn theo dõi bài học để tìm hiểu chi tiết.

Bạn đang xem: giải bài tập tin học 8 bài 7 câu lệnh lặp

ANYMIND360

Tóm tắt lý thuyết

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều hoạt động được thực hiện lặp đi lặp lại.

Ví dụ:

 • Mỗi ngày trong tuần, các em lặp lại các hoạt động buổi sáng đi học và buổi trưa về nhà
 • Khi bạn học một bài học, bạn phải đọc đi đọc lại cho đến khi thuộc lòng.

Ví dụ về số lần lặp đã biết: Mỗi ngày trong tuần, các em lặp lại các hoạt động buổi sáng đến trường và buổi trưa về nhà.

Ví dụ về số lần lặp không xác định: Trong một trò chơi cầu lông, các em lặp lại công việc đánh cầu cho đến khi kết thúc trò chơi.

Nói ngắn gọn: Khi viết chương trình máy tính, nhiều trường hợp chúng ta cũng phải viết lặp đi lặp lại nhiều câu lệnh chỉ để thực hiện một phép tính nào đó.

Ví dụ 1: Giả sử bạn cần vẽ 3 hình vuông có cạnh là 1 đơn vị. Mỗi ô vuông là một ảnh lệch của hình bên trái nó một đoạn 2 đơn vị.

thuật toán:

 • Bước 1. Vẽ hình vuông (vẽ bốn cạnh liên tiếp và quay về đỉnh ban đầu)
 • Bước 2. Nếu số ô được vẽ nhỏ hơn 3, di chuyển bút vẽ sang bên phải 2 đơn vị và quay lại bước 1, nếu không thì kết thúc thuật toán.

Thuật toán mô tả các bước vẽ hình vuông:

 • Bước 1. k (mũi tên trái) 0 (k là số dòng được vẽ)
 • Bước 2. k (mũi tên trái) k+1. Vẽ đoạn thẳng dài 1 đơn vị và xoay thước 90 rẽ phải
 • Bước 3. Nếu k < 4 thì quay lại Bước 2; Ngược lại, kết thúc thuật toán

Trong đó, biến k dùng làm bộ đếm ghi số cạnh đã vẽ.

Ví dụ 2: Tính tổng 100 số tự nhiên đầu tiên S=1+2+…+100

thuật toán:

 • Bước 1. Tổng (mũi tên trái) 0; Tôi (mũi tên trái) 0
 • Bước 2. Tôi (mũi tên trái) tôi + 1
 • Bước 3. Nếu tôi (leq) 100, rồi Tổng (leq) Sum + i và quay lại Bước 2
 • Bước 4. Công bố kết quả và kết thúc thuật toán

KẾT LUẬN:

 • Cách mô tả các thao tác lặp trong thuật toán như ví dụ trên được gọi là cấu trúc lặp
 • Để hướng dẫn máy tính thực hiện một cấu trúc lặp với một câu lệnh gọi là lặp lại tuyên bố

Cú pháp:

<Biến đếm> := <Giá trị bắt đầu> to lớn <Giá trị cuối cùng> LÀM <Lệnh>;

Trong đó:

 • , to lớn , LÀM từ khóa
 • biến đếm là một biến số nguyên
 • Giá trị ban đầu , giá trị cuối cùng là các giá trị nguyên

Ghi chú:

 • Giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuối
 • Câu lệnh không làm thay đổi giá trị của biến đếm
 • Nếu lệnh có nhiều hơn một lệnh, thì lệnh đó phải được đặt trong một cặp Bắt đầu… kết thúc

​Hoạt động vòng lặp:

 • Bước 1: Biến đếm nhận giá trị đầu tiên
 • Bước 2: Chương trình kiểm tra biểu thức điều kiện, nếu biểu thức điều kiện đúng thì thực hiện câu lệnh
 • Bước 3: Biến đếm tự động tăng thêm 1 và quay lại Bước 2
 • Bước 4: Nếu biểu thức điều kiện sai thì thoát khỏi vòng lặp

Ví dụ 3: Chương trình sau sẽ in thứ tự lặp ra màn hình.

Chương trình mẫu:

Chương trình ViDu3;

Var i: Số nguyên;

Bắt đầu

Đối với tôi:=1 đến 10 làm

Writeln('Day la lap thu',i);

đọcln;

Kết thúc.

Ví dụ 4: In một chữ “O” trên màn hình.

Chương trình mẫu:

Chương trình ViDu4;

Sử dụng crt;

Biến i:Số nguyên;

Bắt đầu

clrscr;

Đối với tôi:=1 đến 20 làm

Bắt đầu

Writeln('O'); Độ trễ (100);

Kết thúc;

đọcln;

Kết thúc.

Xem thêm: nh4no3 nhiệt độ

Câu lệnh đơn giản writeln('O') và delay(100) được đặt trong từ khóa begin và end để tạo thành câu lệnh ghép trong Pascal.

Ví dụ 5: Chương trình sau sẽ tính tổng N số tự nhiên đầu tiên với N nhập từ bàn phím.

Chương trình mẫu:

Chương trình fine_tong;

Var   N,i: Số nguyên;

S: longint;

Bắt đầu

clrscr;

Writeln('Tap N =');

Readln(N);

S:=0;

Đối với i:=1 đến N làm

S:=S+i;

Witeln('tang la:',S);

đọcln;

Kết thúc.

Ví dụ 6: Tôi ký hiệu là N! là tích của N số tự nhiên đầu tiên: N! = 1.2.3…N.

Chương trình mẫu:

Chương trình fine_departure_lost;

Var   N,i: Số nguyên;

P: Longint;

Bắt đầu

clrscr;

Write('Tap N =');

readln(N);

P:=1;

Đối với i:=1 đến N làm

P:=P*i;

Wirteln(N,'!=',P);

đọcln;

Kết thúc.

2. Giáo án Thực hành Tin học 8

Sau khi học Bài 7: Lệnh lặp , bạn cần lưu ý:

 • Cấu trúc lặp được sử dụng để hướng dẫn máy tính lặp lại các hoạt động nhất định cho đến khi một điều kiện nhất định được thỏa mãn.
 • Mọi ngôn ngữ lập trình đều có các câu lệnh lặp để thể hiện cấu trúc lặp
 • Ngôn ngữ Pascal thể hiện cấu trúc lặp với số lần cho trước bởi For…do . tuyên bố

Các em có thể hệ thống hóa nội dung kiến ​​thức đã học thông qua bài test vô cùng thú vị Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 7 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.

 • Chọn cú pháp đúng nhất cho câu lệnh lặp:

  • MỘT. for <biến đếm> := <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;
  • b. for < biến đếm > := < giá trị kết thúc > to < giá trị bắt đầu > do < câu lệnh >;
  • C. for < biến đếm > = < giá trị đầu > đến < giá trị cuối >; làm <lệnh>;
  • Đ. for < biến đếm > = < giá trị đầu > đến < giá trị cuối > do < câu lệnh >;
 • Thao tác nào sau đây lặp với số lần lặp biết trước?

  • MỘT. Rửa rau cho thật sạch
  • b. Học bài cho đến khi thuộc lòng
  • C. Gọi đến khi có người nhấc máy
  • Đ. Tắm hai lần một ngày
 • Bạn hiểu lệnh lặp dưới đây theo nghĩa nào?

  • MỘT. Một lệnh thay vì nhiều lệnh
  • b. Các lệnh được viết đi viết lại
  • C. Vì câu lệnh được gọi là lệnh lặp
  • Đ. Cả a, b, c đều sai

Các câu 4-10: Các em hãy đăng nhập để xem nội dung và làm bài thi thử trực tuyến củng cố lại kiến ​​thức bài học này nhé!

Các em cũng có thể xem hướng dẫn Giải bài tập Tin học 8 bài 7 để giúp các em nắm chắc dạng bài và các phương pháp giải bài.

3. Hỏi đáp Tin học 7 Bài 8

Trong quá trình học, nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp, bạn vui lòng comment tại mục Hỏi Đáp, Cộng Đồng Tin Học  sẽ hỗ trợ bạn nhanh chóng!

Chúc các bạn học tốt và luôn đạt kết quả cao trong học tập!

Xem thêm: ch3cooch ch2 + h2o