giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 133

Tài liệu Giải toán lớp 5 trang 65, 66 VBT tập 2 bài 133 có hướng dẫn giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4 theo nội dung chương trình. Các em cùng so sánh để có thể hình dung được cách thực hiện, nắm chắc kiến ​​thức về bài tập Quãng đường, vận tốc.

Bài viết liên quan

Bạn đang xem: giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 133

  • Giải toán lớp 4 trang 65, 66 VBT tập 2 Bài 140
  • Giải toán lớp 6 trang 65, 66 tập 2 sách Cánh diều
  • Giải toán lớp 5 trang 66, 67 VBT tập 2, Thời gian, bài 134
  • Giải bài tập trang 65, 66 SGK Toán 3 Tập 2 sách Cánh Diều
  • Giải bài 5 trang 133 SGK toán 4

Giải toán lớp 5 trang 65, 66 VBT tập 2 Bài luyện tập 133

1. Giải bài 1 – Sách bài tập toán 5 tập 2 trang 65

Đề tài:
Tính quãng đường và viết vào chỗ trống:
lớp 5 trang 65 66 vbt tập 2 tập 133
phương pháp giải
– Chuyển đổi số đo thời gian thành phân số hoặc số thập phân tính bằng giờ.
Để tính quãng đường, hãy nhân vận tốc với thời gian:
s = vxt
Lưu ý: đơn vị đo của các đại lượng phải tương ứng với nhau, ví dụ vận tốc có đơn vị là km/h, thời gian có đơn vị là giờ, quãng đường có đơn vị là km...
Hồi đáp
Võ Bài Tập Toàn tập 5 tập 2 trang 68

2. Giải bài 2 – Sách bài tập Toán 5 tập 2 trang 65

Đề tài:
Một người đi xe máy từ nhà lúc 7 giờ 42 phút đến thành phố lúc 11 giờ 18 phút với vận tốc 42,5 km/h. Tính quãng đường từ nhà anh ta đến thành phố.
phương pháp giải
– Tính thời gian đi của người đó = thời gian đến thành phố - thời gian đi từ nhà.
- Chuyển đổi số đo thời gian thành giờ.
– Tính quãng đường từ nhà anh ấy đến thành phố, ta nhân vận tốc với thời gian.
Hồi đáp
Thời gian đi từ nhà đến thành phố của người đi xe máy là:
11 giờ 18 phút – 7 giờ 42 phút = 3 giờ 36 phút
3 giờ 36 phút = 3,6 giờ
Quãng đường từ nhà anh ta đến thành phố là:
42,5 x 3,6 = 153 (km)
Đáp số: 153km.

3. Lời giải bài 3 – Sách bài tập Toán 5 tập 2 trang 65

Đề tài:
Một người đi xe đạp với vận tốc 12,6 km/h trong 2 giờ rưỡi. Tính quãng đường người đó đi được.
phương pháp giải
- Chuyển đổi số đo thời gian thành giờ.
– Tính quãng đường người đó đã đi, ta nhân vận tốc với thời gian.
Hồi đáp
2 1/2 giờ = 5/2 giờ = 2,5 giờ
Quãng đường người đó đi được là:
12,6 x 2,5 = 31,5 (km)
Đáp số: 31,5km.

4. Giải bài 4 – Sách bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 66

Đề tài:
Một xe ngựa đi với vận tốc 8,6 km/h từ 8 giờ 30 phút sáng đến 10 giờ 5 phút sáng. Tính quãng đường xe ngựa đi được.
phương pháp giải
– Tìm giờ khởi hành = giờ đến – giờ khởi hành.
- Chuyển đổi số đo thời gian thành giờ.
Muốn tính quãng đường ô tô đi được ta nhân vận tốc với thời gian.
Hồi đáp
thời gian vận chuyển là:
10 giờ 5 phút – 8 giờ 50 phút = 1 giờ 15 phút
1 giờ 15 phút = 1,25 giờ
Quãng đường ô tô đi được là:
8,6 x 1,25 = 10,75 (km)
Đáp số: 10,75 km
Các bạn đang xem phần hướng dẫn Giải toán lớp 5 trang 65, 66 VBT tập 2 Luyện tập một số bài 133 mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn. Giải toán lớp 5 trang 63, 64 VBT tập 2 Khoảng cách hoặc hướng dẫn xem trước Giải toán lớp 5 trang 66, 67 VBT tập 2 Thời gian để hiểu thêm về bài học.
Chúc may mắn với toán học của bạn.

Xem thêm: feoh2 + h2so4