glucozo o2

Fructozơ là 1 nhập tía monosacarit sử dụng mang đến ăn kiêng: Cùng với glucozơ và galactose, fructozơ được hít vào thẳng nhập tiết nhập quy trình hấp thụ. Fructozơ với công thức kết cấu tương đương đặc thù như vậy nào? sau đây  Chúng tôi tiếp tục trả lời tương đương chỉ dẫn chúng ta viết phương trình phản xạ thăng bằng C6H12O16 tính năng với O2, Hi vọng chúng ta dành được kỹ năng chắc chắn rằng nhằm áp dụng thực hiện bài xích tập dượt.

Bạn đang xem: glucozo o2

cấu tạo ra C2H6

Công thức phân tử C6H12O6

Công thức kết cấu CH2OH−CHOH−CHOH−CHOH−CO−CH2OH

Trong hỗn hợp, frutozơ tồn bên trên hầu hết ở dạng β, vòng 5 hoặc 6 cạnh.

  • Na2CO3 ⟶ Na2O + CO2 
  • Na2O + CO2 → Na2CO3
  • Cân vày phương trình chất hóa học CH3COOH đi ra CO2

Tính hóa học C6H12O6 :

Tính hóa học của ancol nhiều chức (poliancol hoặc poliol)

a. Tác dụng với Cu(OH)2 ở sức nóng phỏng thường

Dung dịch glucozơ hòa tan Cu(OH)2 mang đến hỗn hợp phức đồng – glucozơ làm nên màu xanh lơ lam

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

b. Phản ứng tạo ra este

C6H7O(OH)5 + 5(CH3CO)2O → C6H7O(OOCCH3)5 + 5CH3COOH

2. Tính hóa học của anđehit

a. Oxi hóa glucozơ

– Với hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, đun giá (thuốc test Tollens) mang đến phản xạ tráng bạc

CH2OH[CHOH]4CHO + 2Ag(NH3)2OH → CH2OH[CHOH]4COONH4+ 2Ag + 3NH3 + H2O

– Với Cu(OH)2 nhập NaOH, đun giá (thuốc test Felinh) tạo ra trở thành Cu(I) dạng Cu2O với kết tủa red color gạch men.

b. Khử glucozơ

– Khi dẫn khí hiđro nhập hỗn hợp glucozơ đun giá (xúc tác Ni), chiếm được một poliancol mang tên là sobitol:

Xem thêm: c hno3 đặc

CH2OH[CHOH]4CHO + H2 → CH2OH[CHOH]4CH2OH

3. Phản ứng lên men

– Khi với enzim xúc tác ở sức nóng phỏng khoảng tầm 30 – 350C, glucozơ bị lên men mang đến ancol etylic và khí cacbonic:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

Phương trình phản xạ được thăng bằng sau khoản thời gian tính năng với O2:

C6H12O16 + O2 → 6CO2 + 6H2O

Quan sát hiện tại tượng:

Ở Thí nghiệm này hầu hết tớ để ý coi những hóa học dẫn đến là CO2 ( cacbon dioxit ) và H2O ( nước )

hoặc những hóa học nhập phản xạ bị thất lạc cút C6H12O16 ( Fructozơ ) và O2 ( khí Oxi )

Chú ý:

Trong môi trường xung quanh kiềm fructozơ gửi hóa trở thành glucozơ nên fructozơ với phản xạ tráng gương, phản xạ với Cu(OH)2 nhập môi trường xung quanh kiềm.
Fructozơ không tồn tại phản xạ làm mất đi color hỗn hợp Brom.
Không phân biệt glucozơ và fructozơ vày phản xạ tráng bạc hoặc phản xạ với Cu(OH)2 nhập môi trường xung quanh kiềm Khi đun giá. Để phân biệt glucozo với fructozo sử dụng hỗn hợp nước brom.

C6H12O6

Chú ý :

NaHCO3 + H2SO4→ Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

H2O+ CO2 + BaCO3 → Ba(HCO3)2

CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2

 

Xem thêm: baco3 hno3