hno2 đọc là gì

Gọi thương hiệu những phù hợp hóa học sau: N2O,HNO3,H2SiO3,HNO2, BaBr2,

Bạn đang xem: hno2 đọc là gì

gọi thương hiệu những phù hợp hóa học sau: N2O,HNO3,H2SiO3,HNO2, BaBr2, AlBr3, NH4Cl, NH4NO3

Trả điều (1)

 • N2O : Đinitơoxit

  HNO3 : axit nitric

  H2SiO3 : Axit metasilicic

  HNO2 : Axit nitrit

  BaBr2 : Bari bromua

  AlBr3 : aluminium tribromide ( đó là tên thường gọi vì thế giờ anh )

  NH4Cl : amoni clorua

  NH4NO3 : amoni nitrat

  bởi Tran Anh Tai02/07/2019Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu các bạn căn vặn, các bạn chỉ thu về một câu vấn đáp.

Nhưng khi chúng ta tâm lý vấn đáp, các bạn sẽ thu về cấp bội!

Lưu ý: Các tình huống cố ý spam câu vấn đáp hoặc bị báo xấu xa bên trên 5 thứ tự có khả năng sẽ bị khóa tài khoản

Các thắc mắc mới

 • Một phù hợp hóa học sở hữu phân tử khối là 40Đvc, được tạo nên vì thế thành phần A hoá trị 2 và O . Hãy cho thấy thêm A là thành phần này ? cho thấy thêm vẹn toàn tử khối Ca=40, Mg=24, S=32.

  giúp t lên đường mn ơi

  Câu 1: Một phù hợp hóa học sở hữu phân tử khối là 40Đvc, được tạo nên vì thế thành phần A hoá trị 2 và O . Hãy cho thấy thêm A là thành phần này ? cho thấy thêm vẹn toàn tử khối Ca=40, Mg=24, S=32.

  Câu 2: lõi Rằng 1 đvc = 0,16605.10 nón âm 23 gam. Nguyên tử X nặng trĩu 5,3136.10 nón âm 23 gam . Tính vẹn toàn tử khối của X , cho thấy thêm thương hiệu thành phần , kí hiệu hoá học tập của X.

  26/10/2022 | 0 Trả lời

 • Ý nghĩa của công thức chất hóa học H2O

  27/10/2022 | 2 Trả lời

 • Hộ mik với,plz

  Xác lăm le cơ hội viết lách vẹn toàn tử của một vẹn toàn tố

  28/10/2022 | 1 Trả lời

 • Một phù hợp hóa học A được tạo nên vì thế 2 vẹn toàn tử thành phần X link với 3 vẹn toàn tử oxi và nặng trĩu rộng lớn phân tử MgO là 4 lần

  Bài luyện hóa canh ty với-)

  Một phù hợp hóa học A được tạo nên vì thế 2 vẹn toàn tử thành phần X link với 3 vẹn toàn tử oxi và nặng trĩu rộng lớn phân tử MgO là 4 thứ tự. Tìm công thức chất hóa học của phù hợp hóa học A

  31/10/2022 | 1 Trả lời

 • Bảng tường trình hóa 8 bài bác thực hành thực tế 3

  help bủ bro

  09/11/2022 | 0 Trả lời

 • trong những hóa học tại đây hóa học này là đơn chất

  A khí cacbonic vì thế 2 thành phần tạo thành là C, O

  B Than chì vì thế thành phần C tạo nên nên

  C Axit clohidric vì thế 2 thành phần cấu trúc nên là H, C1

  D Nước vì thế 2 thành phần cấu trúc nên H, O

  13/11/2022 | 1 Trả lời

 • Xác lăm le CTHH và tính phân tử khối của phù hợp hóa học muối hạt sunfat của Fe sở hữu CTHH dạng Fex(SO4)y, vô cơ Fe (III), (SO4) (II)

  14/11/2022 | 0 Trả lời

 • Tính số phân tử (theo vẹn toàn tử hoặc phân tử) sở hữu vô 0,4 mol Fe

  15/11/2022 | 1 Trả lời

 • Làm thế này nhằm thay đổi oxit với bazơ tương ứng?

  giúp bản thân với ạ , bản thân đang được cần thiết gấp

  17/11/2022 | 0 Trả lời

 • Tính hoá trị sulfur trong số phù hợp hóa học sau: SO3,SO2?

  22/11/2022 | 1 Trả lời

 • Xác lăm le công thức hoá học tập của phù hợp hóa học A. lõi vô A sở hữu 2 vẹn toàn tử là N và O tỉ lệ thành phần lượng của N: O 1,71429

  24/11/2022 | 0 Trả lời

 • Lâp phương trình chất hóa học và cho thấy thêm tỉ lệ thành phần số vẹn toàn tử phân tử của những hóa học vô phản xạ sau

  SO2 + O2 —> SO3

  25/11/2022 | 1 Trả lời

 • Giúp bản thân với

  Tìm công thức chất hóa học của khí A. lõi tỉ khối A đối với khí hidro là 8 thứ tự. Trong A sở hữu 75% C và 25% H.

  29/11/2022 | 1 Trả lời

 • Giúp vs ạa

  Xác lăm le bộ phận theo đòi lượng của những thành phần sở hữu vô phù hợp hóa học AlCl3, KNO3, CaSO4

  14/12/2022 | 0 Trả lời

 • Hóa 8 ét dù ét

  Hỗn phù hợp A bao gồm FeO và Fe3O4 . Dùng khí H2 nhằm khử trọn vẹn 37,6 gam A thì nhận được 28 gam hóa học rắn B. Tính % những hóa học vô A.

  Xem thêm: Review những đôi giày sneaker nữ hot nhất hiện nay

  16/12/2022 | 0 Trả lời

 • Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài bầu không khí. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi thế nào đối với trước lúc đốt?

  Đốt một miếng sắt kẽm kim loại Fe ngoài bầu không khí. Hỏi lượng của miếng sắt kẽm kim loại tiếp tục thay cho thay đổi thế nào đối với trước lúc đốt?

  A. Tăng lên

  B. Giảm đi

  C. Không thay cho đổi

  D. Không thể xác lập chủ yếu xác

  18/12/2022 | 0 Trả lời

 • Giúp với cấp ạaaa

  Lập công thức chất hóa học tạo nên vì thế xác suất lượng C vì thế 75%, xác suất lượng H vì thế 25%, lượng mol của phù hợp hóa học vì thế 16 g/mol.

  18/12/2022 | 0 Trả lời

 • Hòa tan 30 (g) đàng vô 150(g) nước ở sức nóng chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa. Xác lăm le chừng tan (S) của NaCl ở sức nóng chừng đó

  Bài 1: Hòa tan 30 (g) đàng vô 150(g) nước ở sức nóng chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a) Xác lăm le chừng tan (S) của NaCl ở sức nóng chừng đó

  b) Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp thu được

  Bài 2: Hòa tan 50 (g) NaCl vô 200(g) nước ở sức nóng chừng 20oC được hỗn hợp bão hòa:

  a)Xác lăm le chừng tan (S) của NaCl ở sức nóng chừng đó

  b)Tính độ đậm đặc % của hỗn hợp thu được

  19/12/2022 | 0 Trả lời

 • Câu 1: Lập những PTHH theo đòi những sơ đồ vật phản xạ sau:

  a/ Fe + ? —–> FeCl3 b/ CO + Fe2O3 ——> Fe + CO2

  c/Na + H2O ——> NaOH + H2 d/ Al(OH)3 ——> Al2O3 + H2O

  e/ Al + ? ——> Al2(SO4)3 + Cu g/ Al2(SO4)3 + NaOH ——> Al(OH)3 + Na2SO4

  Câu 2: Hãy tính:

  a/ Thể tích ở 200C và 1atm của: 0,2 mol CO; 8 g SO3 ; 3.1023 phân tử N2

  b/ Khối lượng của: 0,25mol Fe2O3; 0,15mol Al2O3 ; 3,36 lit khí O2 (đktc)

  c/ Số mol và thể tích của láo phù hợp khí(đktc) bao gồm có: 8g SO2 ; 4,4g CO2 và 0,1g H2

  Câu 3: Lập những PTHH theo đòi những sơ đồ vật sau và cho thấy thêm tỉ lệ thành phần số vẹn toàn tử, phân tử trong những hóa học vô phản xạ.

  a) Cu(OH)2 + Fe(NO3)3 ——-> Cu(NO3)2 + Fe(OH)3

  b) Cu(NO3)2 + Zn ——-> Zn(NO3)2 + Cu

  Câu 4: Khí X sở hữu tỉ khối so với khí oxi là 0,5.lõi rằng X tạo nên vì thế 75% lượng là C, sót lại là H. Hãy xác lập CTHH của X.

  21/12/2022 | 0 Trả lời

 • Cho Na tính năng với H2O nhận được xút NaOH và khí H2. Viết phương trình hoá học tập.

  25/12/2022 | 1 Trả lời

 • 1. Phân biệt hóa học tinh nghịch khiết và láo phù hợp. Lấy VD?

  2. Công thức chất hóa học của đơn hóa học và phù hợp chất?
  3. Neu quy tắc hoa trị? Viết quy tắc cho tới công thức Ax,Bx? Lập CTHH của phù hợp hóa học theo đòi hoá trí
  4 Hiện tượng cơ vật lý ?Hiện tượng hóa học?
  5. Phản ứng chất hóa học là gi? Điều khiếu nại xẩy ra phản ứng? Dấu hiệu phản ứng?
  6. Định luật bảo toàn khối lượng
  7. Các bước lập phương trình hóa học?
  8. Định nghĩa: mol, thể tích mol, lượng mol, tỉ khối hóa học khí
  9. Viết công thức: quy đổi thân mật lượng hóa học, bị tiêu diệt Khi A với Khi B và với ko khí?

  25/12/2022 | 0 Trả lời

 • Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ vừa vặn đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  Bài 1: Trộn 200ml hỗn hợp MgCl2 0,5M với 300ml hỗn hợp NaOH 1M phản xạ vừa vặn đầy đủ. Sau phản xạ thanh lọc kết tủa nung cho tới lượng khụng thay đổi được m gam hóa học rắn.

  a) Viết pt phản xạ hóa học

  b) Tính m

  c) Tính Cm của những hóa học sở hữu hỗn hợp sau thời điểm thanh lọc kết tủa ( coi V ko thay đổi )

  Bài 2: Trộn 40ml hỗn hợp sở hữu chứ 16g CuSO4 với 60ml hỗn hợp sở hữu chứ 12g NaOH

  a) Viết pt phản xạ xảy ra

  b) Tính lượng hóa học rắn nhận được sau phản ứng

  c) Tính độ đậm đặc mol những hóa học tan sở hữu vô hỗn hợp sau phản xạ, nhận định rằng thể tích của dd thay cho thay đổi ko xứng đáng kể

  27/12/2022 | 0 Trả lời

 • Đốt cháy không còn 64g đồng cần thiết 32 gam khí oxi đưa đến b gam đồng oxi. Giá trị của b là?

  28/12/2022 | 2 Trả lời

 • Ôn cuối kì

  Trong 0,2 mol vẹn toàn tử Fe sở hữu chứa chấp từng nào vẹn toàn tử Fe?

  31/12/2022 | 2 Trả lời

 • Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) tính năng vừa vặn đầy đủ với cùng một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo đòi sơ đồ vật phản xạ R + Cl2 —> RC

  Làm bài bác này như này vậy chỉ bản thân với?

  Biết rằng 2,3 gam một sắt kẽm kim loại R (có hóa trị I) tính năng vừa vặn đầy đủ với cùng một,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo đòi sơ đồ vật phản xạ :

  R + Cl2 —> RCl

  a) Xác lăm le thương hiệu sắt kẽm kim loại R

  b) tính lượng phù hợp hóa học tạo nên thành

  27/01/2023 | 0 Trả lời

Vậy là tất cả chúng ta tiếp tục thăm dò hiểu đoạn : Gọi thương hiệu những phù hợp hóa học sau: N2O,HNO3,H2SiO3,HNO2, BaBr2,. tin tức vì thế thphandangluu-danang tinh lọc và tổ hợp từ không ít mối cung cấp đáng tin tưởng.

Xem thêm: al hno3 no2