nahso4+bacl2

BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4 + NaCl + HCl được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn chỉ dẫn độc giả viết lách phương trình phân tử và phản xạ ion rút gọn gàng. Từ cơ áp dụng giải những dạng thắc mắc bài bác tập dượt tương quan. Hy vọng phương trình phản xạ mang lại lợi ích cho tới chúng ta vô vượt lên trên trìn tiếp thu kiến thức tương đương áp dụng giải bài bác tập dượt. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

1. Phương trình phản xạ BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4 + Na2SO4 + HCl

BaCl2 + NaHSO4→ BaSO4 + NaCl + HCl

2. Điều khiếu nại phản xạ xảy ra

Bạn đang xem: nahso4+bacl2

Nhiệt phỏng thường

Cho BaCl2 tác dụng với NaHSO4.

Hiện tượng: Có kết tủa white.

3. Viết phương trình ion rút gọn gàng của phản xạ BaCl2 + NaHSO4

Phương trình phân tử

NaHSO4 + BaCl2 → BaSO4 + HCl + NaCl

Phương trình ion rút gọn gàng của phản xạ BaCl2 + NaHSO4

HSO4− + Ba2+→ BaSO4+ H+

4. Câu căn vặn áp dụng liên quan

Câu 1. Chất nào là tại đây ko tạo ra kết tủa khi cho tới vô hỗn hợp AgNO3

A. KBr

B. K3PO4

C. HCl

D. H3PO4

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D

Câu 2. Trong những cặp hóa học tại đây, cặp hóa học nào là nằm trong tồn bên trên vô dung dịch?

A. AlCl3 và Na2CO3

Xem thêm: Cách chơi đánh đề trăm trận trăm thắng

B. HNO3 và NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH

D. NaCl và AgNO3

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 3. Cho hỗn hợp Fe2(SO4)3 phản ứng với hỗn hợp Na2CO3 thì thành phầm tạo nên là:

A. Fe2(CO3)3 và Na2SO4

B. Na2SO4; CO2 và Fe(OH)3

C. Fe2O3; CO2; Na2SO4 và CO2

D. Fe(OH)3; CO2; Na2SO4; CO2

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 4. Các ion hoàn toàn có thể tồn bên trên vô và một hỗn hợp là:

A. Na+, NH4+, SO42-, Cl-.

B. Mg2+, Al3+, NO3-, CO32-.

C. Ag+, Mg2+, NO3-, Br-.

D. Fe2+, Ag+, NO3-, CH3COO-.

Xem thêm: co2 + naalo2 + h2o

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A