ngữ văn 6 từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa

Từ nhiều nghĩa hay hiện tượng chuyển nghĩa của từ luôn là nội dung rất nan giải và khó hiểu. Vì vậy, không nhiều người có kiến ​​thức liên quan đến vấn đề này.

Bạn đang xem: ngữ văn 6 từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ .

Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Từ nhiều nghĩa là một từ nhưng có thể gọi tên nhiều sự vật, hiện tượng, biểu thị nhiều khái niệm (đối với sự vật, hiện tượng) có trong thực tế. Đặc biệt:

+ Nghĩa gốc hay nghĩa đen là nghĩa chính, nghĩa đen. Nghĩa văn học trực tiếp, gần gũi, quen thuộc, dễ hiểu và thường không hoặc ít phụ thuộc vào ngữ cảnh.

+ Nghĩa bóng là nghĩa sau (chuyển nghĩa hoặc hoán dụ) được suy ra từ nghĩa đen. Để hiểu chính xác nghĩa của một từ được sử dụng, người ta phải tìm nghĩa đen và nghĩa bóng đang chuyển dần từ nghĩa đen sang nghĩa bóng.

- Hiện tượng chuyển nghĩa của từ:

Chuyển ngữ là hiện tượng chuyển nghĩa của từ để tạo ra từ nhiều nghĩa. Thông thường trong câu, từ chỉ có một nghĩa. Tuy nhiên, trong một số trường hợp từ có thể được hiểu theo cả nghĩa gốc và nghĩa chuyển ngữ.

Các phương pháp chuyển nghĩa của từ

- Hoán dụ chuyển đổi:

Hoán dụ là một phương pháp chuyển tên dựa trên mối quan hệ logic giữa các đối tượng được đặt tên.

- Dịch ẩn dụ:

Hoán dụ là phương thức chuyển đổi tên gọi dựa trên sự liên tưởng, so sánh sự giống nhau về mặt, tính chất giữa các đối tượng được đặt tên.

Sự khác biệt giữa từ đồng nghĩa và từ đồng âm

- Đối với từ đồng nghĩa:

Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

+ Những từ có cấu tạo, ngữ nghĩa và thuộc nhóm từ đồng nghĩa như rét trong rét mướt hay nôi trong từ nắng không có từ đồng nghĩa.

+ Những từ chỉ có nghĩa cấu tạo mà không có nghĩa cơ sở và nghĩa biểu hiện như bù nhìn, bù nhìn, bù nhìn thì không có hiện tượng đồng nghĩa.

+ Từ độc lập về nghĩa hoạt động tự do hoặc từ độc lập về nghĩa hoạt động tự do thì xảy ra hiện tượng đồng nghĩa. Nhóm từ tuê độc lập về nghĩa nhưng hoạt động tự do thường là từ Gán Việt. Vì vậy, có thể nói, hiện tượng đồng nghĩa xảy ra trong từ thuần Việt và từ Hán Việt.

+ Các từ có cấu tạo và nghĩa cơ bản như dù, với, se thường đóng vai trò công cụ biểu thị quan hệ cú pháp trong câu nên chủ yếu được nghiên cứu ở ngữ pháp từ vựng, chưa chú ý đến từ loại. Cái này.

- Đối với từ đồng âm:

+ Từ đồng âm là hiện tượng chuyển nghĩa của từ làm cho các nghĩa của từ hoàn toàn khác nhau.

+ Từ nhiều nghĩa là sự chuyển nghĩa của từ loại giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển nghĩa luôn có quan hệ chặt chẽ với nhau.

Xem thêm: fecl2 koh

+ Từ nhiều nghĩa có thể thay thế bằng từ khác. Từ đồng âm không thể được thay thế trong phiên âm.

Các dạng bài tập về từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

- Hình thức 1:

Cho các câu sau:

+ Tôi thu mình trong góc tường.

+ Bố mẹ em hái được rất nhiều cam.

Hè đã về trên những con phố Thanh Hóa.

+ Thu gom ve chai như một kế hoạch nhỏ…

– Dạng 2:

Cho biết các nghĩa sau của từ hạt giống:

+ Hạt mầm là hình ảnh ẩn dụ chỉ những người trẻ có nhiều triển vọng hoặc đang được bồi dưỡng, đào tạo cho tương lai.

+ Hạt giống là hạt dùng để trồng cây nhân giống.

Hãy cho biết từ hạt giống được sử dụng trong các câu dưới đây theo nghĩa nào, cụ thể như sau:

+ Đang tuyển chọn hạt giống cho đội tuyển bơi tỉnh.

+ Những hạt rau mẹ gieo hôm nay đã nảy mầm.

+ Hạt của loại ngô này rất chắc, chịu được úng và nhiệt độ cao hơn các giống ngô bình thường.

+ Ông em hứa với trái ổi sẽ cho em thật nhiều ổi chín già để lấy hạt đem trồng.

+ Tôi được coi là hạt giống số một của trận đấu hôm nay.

– Dạng 3:

Xác định nghĩa của các từ in đậm trong các tổ hợp từ sau rồi chia thành nghĩa gốc hoặc nghĩa chuyển:

+ Xương bên , chọc bên , bên núi, bên ô tô hả? bên , bên trang chủ,…

+ Miệng hang, miệng cái bát, miệng nụ cười, nhà 10 miệng ăn hả miệng Chờ đợi, miệng rộng rãi sang trọng…

Xem thêm: fe3o4 + hno3 đặc

Vì thế, Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ đã được chúng tôi phân tích trong phần đầu tiên của bài viết. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã phân tích một số nội dung liên quan mật thiết đến từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ. Mong rằng những nội dung mà chúng tôi trình bày trong bài sẽ hữu ích với bạn đọc.