ngữ văn lớp 6 tập 2

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 2

Thông tin

Trình bày: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo

Bạn đang xem: ngữ văn lớp 6 tập 2

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 2 gồm các bài sau:

MỤC LỤC

Xem thêm: baco3 hno3

 • Bài học đường đời đầu tiên
 • Phó từ
 • Tìm hiểu chung về văn miêu tả
 • Sông nước Cà Mau
 • So sánh
 • Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
 • Bức tranh của em gái tôi
 • Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
 • Vượt thác
 • So sánh (tiếp theo)
 • Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) Rèn luyện chính tả
 • Phương pháp tả cảnh
 • Viết bài tập làm văn số 5 – Văn tả cảnh (làm ở nhà)
 • Buổi học cuối cùng
 • Nhân hoá
 • Phương pháp tả người
 • Đêm nay Bác không ngủ
 • Ẩn dụ
 • Luyện nói về văn miêu tả
 • Lượm
 • Mưa (Tự học có hướng dẫn)
 • Hoán dụ
 • Tập làm thơ bốn chữ
 • Trả bài tập làm văn số 5
 • Cô Tô
 • Các thành phần chính của câu
 • Viết bài tập làm văn số 6 – Văn tả người (làm tại lớp)
 • Cây tre Việt Nam
 • Câu trần thuật đơn
 • Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ
 • Lòng yêu nước
 • Lао хао
 • Câu trần thuật đơn có từ là
 • Trả bài tập làm văn số 6
 • Ôn tập truyện và kí
 • Câu trần thuật đơn không có từ là
 • Ôn tập văn miêu tả
 • Viết bài tập làm văn số 7 – Văn miêu tả sáng tạo (làm tại lớp)
 • Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử
 • Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ
 • Viết đơn
 • Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
 • Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)
 • Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi
 • Động Phong Nha
 • Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)
 • Kiểm tra Tiếng Việt Trả bài tập làm văn số 7
 • Tổng kết phần Văn
 • Tổng kết phần Tập làm văn
 • Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
 • Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
 • Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
 • Tổng kết phần Tiếng Việt Viết bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

Xem thêm: al cucl2

 • Giải Vở Bài Tập Ngữ Văn Lớp 6
 • Tác Giả – Tác Phẩm Văn Lớp 6
 • Đề Kiểm Tra Ngữ Văn Lớp 6
 • Sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 1
 • Sách Giáo Viên Ngữ Văn Lớp 6 Tập 1
 • Sách Giáo Viên Ngữ Văn Lớp 6 Tập 2
 • Tập Làm Văn Mẫu Lớp 6
 • Bài Tập Ngữ Văn Lớp 6 Tập 1
 • Bài Tập Ngữ Văn Lớp 6 Tập 2