những biến đổi của đông nam á sau chiến tranh thế giới thứ hai

Những chuyển biến ở Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay:

Thay đổi thứ nhất: đến nay các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập.

Bạn đang xem: những biến đổi của đông nam á sau chiến tranh thế giới thứ hai

Thay đổi thứ hai: Từ khi giành được độc lập dân tộc, các nước Đông Nam Á đã ra sức xây dựng phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn như Xin-ga-po, Thái Lan, Ma-lai-xi-a... Đặc biệt, Xin-ga-po trở thành “con rồng châu Á”, được xếp vào hàng nước phát triển nhất trên thế giới.

Thay đổi thứ ba: Đến nay, các nước Đông Nam Á đã gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN. Đây là tổ chức liên minh kinh tế - chính trị của khu vực Đông Nam Á nhằm mục đích xây dựng quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa các nước trong khu vực.

những biến đổi của đông nam á sau chiến tranh thế giới thứ hai

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á (Trừ Thái Lan) đều là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Nam Á đã vùng lên giành chính quyền và tiến hành đấu tranh chống sự tái xâm lược của các nước đế quốc. Đến giữa những năm 50 của thế kỷ XX, các nước Đông Nam Á lần lượt giành được độc lập.

Sau khi giành được độc lập, các nước Đông Nam Á đã đi vào con đường phát triển kinh tế, văn hóa và đến cuối những năm 70 của thế kỷ XX, nền kinh tế của nhiều nước Đông Nam Á đã có những chuyển biến mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng. vươn cao như Singapore trở thành con rồng châu Á, Malaysia, Thái Lan...

Từ năm 1967, một số nước Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan đã thành lập ASEAN để cùng phát triển, hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài.

Xem thêm: c hno3 đặc

Tuy nhiên, phải đến đầu những năm 90, khi thế giới bước vào thời kỳ sau “Chiến tranh lạnh” và vấn đề Campuchia được giải quyết, một chương mới đã mở ra trong lịch sử Đông Nam Á. Tình hình kinh tế chính trị trong khu vực được cải thiện, các nước tham gia vào một tổ chức thống nhất, chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định. để cùng nhau phát triển.

Trong những thay đổi trên, nền độc lập của các nước Đông Nam Á là quan trọng nhất. Bởi đây là nền tảng để phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị xã hội và hợp tác phát triển.

Xem thêm: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Thế chiến thứ hai

Xem thêm: kmno4 hcl đặc