quy đông các mẫu số lớp 4

ÔN TẬP: QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Bạn đang xem: quy đông các mẫu số lớp 4

* Cách quy đồng kiểu số những phân số:
a) Khi quy đồng kiểu số nhì phân số tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:
– Lấy tử số và kiểu số của phân số loại nhất nhân với kiểu số của phân số loại nhì.
– Lấy tử số và kiểu số của phân số loại nhì nhân với kiểu số của phân số loại nhất.
b) Nếu kiểu số của phân số loại nhì tuy nhiên phân tách không còn mang lại kiểu số của phân số loại nhất thì tao hoàn toàn có thể quy đồng kiểu số nhì phân số như sau:
– Lấy kiểu số công cộng là kiểu số của phân số loại nhì.
– Tìm quá số phụ bằng phương pháp lấy kiểu số loại nhì mang lại kiểu số loại nhất.
– Nhân cả tử số và kiểu số của phân số loại nhất với quá số phụ ứng.
– Giữ vẹn toàn phân số loại nhì.
Chú ý: Ta thông thường lấy kiểu số công cộng là số bất ngờ nhỏ nhất không giống 0 và nằm trong phân tách không còn mang lại toàn bộ những mẫu

BÀI TẬP VÍ DỤ

Ví dụ 1:  Tìm kiểu số công cộng nhỏ nhất của nhì phân số .

Bài giải:

– Ta thấy 10 ko phân tách không còn mang lại 3 và ko phân tách không còn mang lại 4 nên 4 ko nên là kiểu số công cộng của nhì phân số

– Ta thấy 12 phân tách không còn mang lại 3 và cũng phân tách không còn mang lại 4 nên 12 là kiểu số công cộng của nhì phân số

– Ta thấy 16 ko phân tách không còn mang lại 3 và  phân tách không còn mang lại 4 nên 16 ko nên là kiểu số công cộng của nhì phân số

– Ta thấy 24 phân tách không còn mang lại 3 và  phân tách không còn mang lại 4 nên 24 i là kiểu số công cộng của nhì phân số

Ta thấy 12 là số nhỏ nhất phân tách không còn cho tất cả 3 và 4 nên 12 là kiểu số công cộng nhỏ nhất của nhì phân số

 

Ví dụ 2: Quy đồng kiểu số nhì phân số: .

Bài giải:

Ta thấy kiểu số của phân số phân tách không còn mang lại kiểu số của phân số (10 : 5 = 2)

Chọn kiểu số công cộng là 10

Ta hoàn toàn có thể quy đồng đồng kiểu số nhì phân số như nhau:

Xem thêm: cah2po42 caoh2

và không thay đổi phân số

Vậy quy đồng đồng kiểu số nhì phân số tao được nhì phân số

Ví dụ 3: Quy đồng kiểu phụ thân phân số   tao được phụ thân phân số theo thứ tự là:

Bài giải:

Ta thấy 12 : 3 = 4; 12 : 4 = 3 nên 12 là kiểu số công cộng nhỏ nhất của phụ thân phân số

Quy đồng kiểu số những phân số, tao được:

Giữ vẹn toàn phân số

Vậy quy đồng phụ thân phân số tao được phụ thân phân số theo thứ tự là  

BÀI TẬP VẬN DỤNG

BÀI TẬP CƠ BẢN

Bài 1:
Bài 2:

BÀI TẬP NÂNG CAO

Bài 1:
Bài 2:

Xem thêm: So sánh nhì phân số (cơ bản)

Trên đó là những kỹ năng lưu ý và những bài bác tập luyện ví dụ minh họa về nội dung của bài học kinh nghiệm Quy đồng kiểu số những phân số – toán cơ phiên bản lớp 4.

Chúc những em học hành hiệu quả!

Xem thêm: kmno4 phân hủy