so sánh miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu

Cơ thể chúng ta được bảo vệ bởi hệ thống miễn dịch khỏi sự tấn công của các tác nhân gây bệnh. Hệ thống miễn dịch của cơ thể bao gồm hệ thống miễn dịch đặc hiệu và hệ thống miễn dịch không đặc hiệu. Hệ thống miễn dịch không đặc hiệu xảy ra một cách tự nhiên và luôn trong trạng thái sẵn sàng bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Hệ thống miễn dịch đặc hiệu cần phải nhiễm mầm bệnh hoặc tiêm phòng vắc-xin để hình thành và chỉ miễn dịch với một loại bệnh nhất định.

Miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu là gì?

Miễn dịch đặc hiệu là gì?

Bạn đang xem: so sánh miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu

Miễn dịch đặc hiệu được hình thành do nhiễm tác nhân gây bệnh hoặc tiêm vắc xin và chỉ miễn dịch với một loại bệnh nhất định. Miễn dịch đặc hiệu có khả năng ghi nhớ miễn dịch và do đó có khả năng chống tái nhiễm với các mầm bệnh lặp lại, nhưng cần có thời gian để đáp ứng với các mầm bệnh xâm nhập.

mien-dich-dac-hieu-va-mien-dich-khong-dac-hieu
Ghi nhớ miễn dịch giúp hệ thống miễn dịch đặc biệt chống lại mầm bệnh xâm nhập

Miễn dịch không đặc hiệu là gì?

Miễn dịch không đặc hiệu được hình thành một cách tự nhiên. Con người được sinh ra với một hệ thống miễn dịch không đặc hiệu bảo vệ chống lại mầm bệnh xâm nhập. Ngay từ khi sinh ra. Khả năng miễn dịch này đã ở trạng thái sẵn sàng nhận biết và loại bỏ vi sinh vật và phát huy tác dụng ngay khi vi sinh vật xâm nhập vào các mô của cơ thể.

Nêu vai trò của miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu?

Hệ thống miễn dịch của cơ thể bao gồm 2 hệ thống là hệ thống miễn dịch không đặc hiệu và hệ thống miễn dịch đặc hiệu. Hai hệ thống này đều có vai trò bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các tác nhân gây bệnh, hãy cùng tìm hiểu vai trò của từng hệ thống miễn dịch trong cơ thể.

Nêu vai trò của miễn dịch đặc hiệu?

Miễn dịch đặc hiệu được tạo ra nhờ cảm nhiễm mầm bệnh hoặc tiêm vắc xin và chỉ miễn dịch với một loại bệnh nhất định. Miễn dịch đặc hiệu bảo vệ cơ thể chống tái nhiễm lặp đi lặp lại mầm bệnh, chỉ là đáp ứng miễn dịch chống lại một kháng nguyên đặc hiệu, được kích hoạt sau khi đáp ứng miễn dịch thất bại. tính đặc hiệu của sự cố.

Làm thế nào để hệ thống miễn dịch không đặc hiệu giúp cơ thể?

Hệ thống miễn dịch không đặc hiệu bao gồm các cơ quan biểu bì như da và niêm mạc, các tế bào miễn dịch như bạch cầu trung tính, đại thực bào, tế bào giết tự nhiên, bạch cầu đơn nhân và bạch cầu đơn nhân. tế bào mast và các chất khác do tế bào tiết ra như lysozyme. Khi mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể, hệ thống miễn dịch không đặc hiệu sẽ phản ứng để bảo vệ cơ thể mặc dù chưa hề tiếp xúc với kháng nguyên, đây là tuyến phòng thủ đầu tiên của cơ thể.

Phân biệt miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu

Hệ thống miễn dịch của cơ thể gồm có hê thống miễn dịch đặc hiệu và hệ thống miễn dịch không đặc hiệu cùng nhau hoạt động để bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Chúng ta hay so sánh miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu để tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau giữa hai loại đáp ứng miễn dịch này.

Sự khác biệt giữa miễn dịch cụ thể và miễn dịch không đặc hiệu là gì?

Hai phản ứng miễn dịch này là cả hai loại phản ứng miễn dịch của hệ thống cơ thể đối với các tác nhân lạ xâm nhập cơ thể.

Xem thêm: nano3 ra no2

Hai phản ứng miễn dịch này diễn ra đều nhằm bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công và bệnh tật của mầm bệnh.

Cả hai phản ứng miễn dịch này đều liên quan đến các tế bào bạch cầu

Sự khác biệt giữa miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu là gì?

– Khác nhau về tính đặc hiệu: Miễn dịch đặc hiệu chỉ đáp ứng với một kháng nguyên nhất định đã được nhận biết trước, trong khi miễn dịch không đặc hiệu đáp ứng với bất kỳ kháng nguyên nào xâm nhập mà không tiếp xúc với kháng nguyên đó trước đó. kháng nguyên đó.

– Khác nhau về hình thành: miễn dịch đặc hiệu là miễn dịch thích ứng hình thành khi hệ thống miễn dịch tiếp xúc với kháng nguyên còn miễn dịch không đặc hiệu là miễn dịch bẩm sinh được hình thành một cách tự nhiên của cơ thể.

Sự khác biệt về tế bào miễn dịch: phản ứng miễn dịch đặc hiệu liên quan đến tế bào lympho và tế bào trình diện kháng nguyên trong khi phản ứng miễn dịch không đặc hiệu liên quan đến bạch cầu trung tính, đại thực bào, tế bào giết người tự nhiên NK, bạch cầu đơn nhân, tế bào đuôi gai, tế bào mast.

– Khác biệt về khả năng ghi nhớ: miễn dịch đặc hiệu là bộ nhớ miễn dịch, nghĩa là khi một kháng nguyên đã xâm nhập vào cơ thể một lần thì hệ thống miễn dịch sẽ ghi nhớ kháng nguyên đó và cách chống lại nó trong tương lai. Điều này, trong khi miễn dịch không đặc hiệu không có tính sinh miễn dịch.

Khác biệt về hiệu quả: đáp ứng miễn dịch đặc hiệu chống lại tác nhân gây bệnh hiệu quả hơn so với đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu.

– Khác biệt về thời gian đáp ứng: Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu xảy ra nhanh chóng và gần như tức thời trong khi đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu cần có thời gian để tạo ra đáp ứng.

– Khác nhau về ứng dụng: miễn dịch đặc hiệu được hình thành khi cơ thể đáp ứng với mầm bệnh xâm nhập và ghi nhớ đáp ứng khi mầm bệnh xâm nhập trở lại và đáp ứng nhanh, hiệu quả hơn và được đáp ứng. được sử dụng để tạo ra vắc-xin để ngăn ngừa một số tác nhân gây bệnh. Trong khi đó, miễn dịch không đặc hiệu là miễn dịch bẩm sinh, hoạt động theo cơ chế tự nhiên và không có khả năng ghi nhớ miễn dịch.

Như vậy, cả hệ miễn dịch đặc hiệu và không đặc hiệu đều có vai trò tạo ra các đáp ứng miễn dịch để bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây bệnh. Giữa chúng có một số điểm giống và khác nhau, so sánh hai loại miễn dịch này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của hệ thống miễn dịch trong cơ thể để bảo vệ cơ thể chống lại các yếu tố khác nhau. gây bệnh.

Xem thêm: nhiệt phân feno33

Nguồn: Sonapharm.vn