sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của ấn độ

Từ đồng đội đến đối đầu: Sau khi bà Nhất Linh góp ý, ông Ngô Kỷ phản ứng thế nào?
Từ đồng đội đến đối đầu: Sau khi bà Nhất Linh góp ý, ông Ngô Kỷ phản ứng thế nào?

Bạn đang xem: sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của ấn độ

Bài 7: Lịch sử phát triển và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

Ấn Độ thời Gúp - ta bắt đầu phát triển trên lưu vực sông Hằng ở phía Bắc, làm cơ sở hình thành nền văn hóa truyền thống Ấn Độ - văn hóa Ấn Độ giáo. Sau đó, nền văn hóa đó tiếp tục phát triển trong các thời kỳ sau với các nền văn hóa khác. Để các bạn hiểu rõ hơn, Tech12h sẽ tóm tắt nội dung chính cũng như hướng dẫn các bạn giải các bài tập trong bài học hôm nay "Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ". “.

Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

A. Kiến thức trọng tâm

1. Sự phát triển lịch sử và văn hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ

 • Đến thế kỷ thứ bảy, Ấn Độ bị chia cắt (chia thành sáu quốc gia). Trong đó, Pala ở phía Đông Bắc và Palava ở phía Nam có vai trò nổi bật.
 • Đất nước Palava có hải cảng và đường biển, đã đóng vai trò tích cực trong việc truyền bá văn hóa Ấn Độ đến các nước Đông Nam Á.

=> Từ thế kỷ X đến XII, văn hóa truyền thống của Ấn Độ phát triển rộng rãi trên toàn lãnh thổ và ảnh hưởng ra bên ngoài.

2. Vương quốc Hồi giáo Delhi

Một. Thành lập

 • Vào thế kỷ 12, người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành chinh phục Ấn Độ.
 • Năm 1206, vương quốc Delhi của Ấn Độ (với thủ đô ở Delhi) được thành lập.

b. chính sách quy tắc

 • Truyền bá sự áp đặt của Hồi giáo (Islam) lên cư dân theo Phật giáo và Ấn Độ giáo -> xuất hiện sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo.
 • Người Hồi giáo chiếm đoạt đất đai và các chức vụ trong bộ máy quan lại, buộc người dân Ấn Độ phải nộp "thuế ngoại".

c. Văn hoá

 • Văn hóa Hồi giáo du nhập vào Ấn Độ, các công trình kiến ​​trúc, thủ đô Delhi...
 • Sự phát hiện ra nhau giữa hai nền văn minh đặc trưng là Ấn Độ giáo và Hồi giáo Ả Rập -> giao lưu văn hóa tiếp tục diễn ra.

3. Vương triều Mughal

Một. Thành lập

Xem thêm: al hno3 no2

 • Vào thế kỷ 15, người dân Trung Á theo đạo Hồi (gốc Mông Cổ) do thủ lĩnh Timua Leng cầm đầu đã tấn công Ấn Độ.
 • Đến khi Babu chinh phục Deli, ông lập nên triều đại Mogo (1526 - 1707).

b. Mô hình sân golf dưới A cô ba

 • Vương triều Môgô dưới sự trị vì của vua A Cô Ba đã có bước phát triển mới:
 • Dưới sự trị vì của A cô ba ở các quốc gia thịnh vượng, vua A cô ba được coi là anh hùng dân tộc (Đấng tối cao).
 • Xây dựng một chính phủ mạnh đầy đủ các tầng lớp quý tộc (gốc Mông Cổ, Hồi giáo Ấn Độ, Ấn Độ giáo)
 • Hạn chế tình trạng bóc lột địa chủ, kì thị tôn giáo…
 • Đo đạc lại đồng ruộng, thống nhất đơn vị đo lường, khuyến khích phát triển văn hóa...

c. Mo-golf suy tàn

 • Triều đại Mogo suy tàn dưới triều đại của vua Sa Gia Hân (địa tô cao, thuế nặng, hình phạt nặng nề, xây dựng tiêu tốn ngân sách...)
 • Cuối thế kỷ XVII, thực dân phương Tây từng bước can thiệp và xâm lược Ấn Độ, biến Ấn Độ thành thuộc địa.

B. Bài tập và lời giải

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI LÃI SUẤT

Câu 1: Sự phát triển của văn hóa Gúp - ta đã mang lại những gì?

Câu 2: Nêu những nét chính về Vương quốc Hồi giáo Đêli?

Câu 3: Những nét chính về vương triều Mô-gôn?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Nêu các chính sách của A - cô - ba và ý nghĩa của nó?

Câu 2: Hãy cho biết vị trí của vương quốc Đê-li và vương triều Mông Cổ trong lịch sử Ấn Độ?

Bạn đang xem bài viết: Bài 7: Lịch sử phát triển và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ . thông tin bởi hoisinhvatchanh.org.vn được chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: mg + hno3 ra nh4no3

Đánh giá bài viết này