ta thường tới bữa quên ăn

Ngữ Văn Lớp 8: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vổ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”.
Nội dung chính của đoạn trích trên
Xác định kiểu câu theo mục đích nói với hai câu của đoạn trích trên
Xác định phương thức biểu đạt

Xem thêm: hcl k2cr2o7

Bạn đang xem: ta thường tới bữa quên ăn