tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể sinh vật

Hiểu khái niệm Quần thể sinh vật sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi Quần thể sinh vật nào sau đây không phải là quần thể? Một cách dễ dàng.

Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, phân bố trong một khoảng không gian nhất định, vào một thời điểm nhất định, có khả năng sinh sản để hình thành các thế hệ mới.

Bạn đang xem: tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể sinh vật

Ví dụ 1: Quần thể sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?

A. Khai thác tràm ở rừng U Minh Thượng

B. Hái cọ trên đồi cọ ở Phú Thọ

C. Hái cây trên đồng cỏ

D. Bộ sưu tập cá chép sống ở hồ Ba Bể

TRẢ LỜI : Bộ sưu tập thực vật trên đồng cỏ không phải là quần thể

Giải thích: Vì trên đồng cỏ có nhiều loài cỏ → không phải là tập hợp các cá thể cùng loài

Ví dụ về quần thể sinh vật

Ví dụ 2: Quần thể sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?

A. Bộ sưu tập cây quán trọ trên đồi cọ ở Phú Thọ

B. Bắt ốc bươu vàng trên ruộng lúa

C. Thả cá chép trong ao

D. Đánh bắt cá ở hồ Núi Cốc

TRẢ LỜI DỄ DÀNG : Việc vớt cá ở hồ Núi Cốc không phải của dân; vì trong hồ có nhiều loài cá → không phải là tập hợp các cá thể cùng loài

Ví dụ 3: Quần thể sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?

A. Thu gom tôm sống trong hồ

B. Tập hợp cá rô phi đơn tính sống trong ao

C. Thu thập hươu cao cổ sống trên đồng cỏ

Xem thêm: Cách chơi đánh đề trăm trận trăm thắng

D. Bộ sưu tập cá chép sống ở Hồ Tây

Đáp án B: Vì cá rô phi đơn tính trong hồ không có khả năng sinh sản → không phải quần thể

Ví dụ 4: Quần thể sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?

A. Một tập hợp chó sói, nai, thỏ cùng chung sống trong rừng.

b. Tập hợp các cá thể cá mè, chép, trê… cùng sống trong một đầm.

C. Bộ c Sư tử và hươu cao cổ được nuôi trong sở thú.

D. Tập hợp c Cá chép sống ở Hồ Tây.

Đáp án A, B, C: Vì tập hợp các sinh vật không cùng loài (gồm nhiều loài khác nhau) → không phải là quần thể

Ví dụ 5: Quần thể sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?

MỘT. Thu gom cá rô phi đực trong ao

b. Bộ sưu tập các loài bướm sống ở rừng Cúc Phương

C. một bộ sưu tập thực vật sống trong một cánh đồng cỏ

Đ. Bộ sưu tập cá chép sống ở Hồ Tây

Đáp án A, B, C: không phải dân số

Giải thích:

A: không thể tạo thế hệ tiếp theo

B: bao gồm nhiều loài bướm khác nhau

Xem thêm: nh4no3 nhiệt độ

C: bao gồm nhiều loài cỏ khác nhau