tiếng anh 8 unit 1 a closer look 1

Unit 1: Leisure activities

A Closer Look 1 (phần 1→6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 1 a closer look 1

Vocabulary

1. Look at the following pie chart on leisure activities in the US and answer the questions. (Nhìn vô biểu trang bị hình tròn trụ sau về những sinh hoạt vui chơi giải trí ở Mỹ và vấn đáp những thắc mắc.)

Unit 1 lớp 8: A Closer Look 1 | Hay nhất Giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 mới

Hướng dẫn dịch:

Thời gian tham vui chơi giải trí khoảng vô một ngày

   thư giãn và tâm lý (17 phút)

   sử dụng máy vi tính nhằm vui chơi giải trí (25 phút)

   chơi thể thao và tập dượt thể dục thể thao (19 phút)

   đọc sách (20 phút)

   hòa nhập xã hội và tiếp xúc (39 phút)

   xem TV (2,8 giờ)

   các sinh hoạt vui chơi giải trí không giống (18 phút)

TỔNG LƯỢNG THỜI GIAN CHO THỂ THAO VÀ GIẢI TRÍ = 5,1 GIỜ

Ghi chú: Dữ liệu bao hàm toàn bộ những người dân kể từ 15 tuổi tác trở lên trên. Dữ liệu bao hàm toàn bộ những ngày vô tuần và tính khoảng thường niên vô năm 2012

Nguồn: Cục Thống kê Lao động, Khảo sát Sử dụng Thời gian tham của những người Mĩ

1. How much leisure time did people in the US have on an average day in 2012?

2. What did they vì thế in their leisure time?

3. What were the three most common activities?

Đáp án:

1. 5.1 hours.

2. They vì thế reading, socializing, communicating, sport exercises, using computer, relaxing and thinking, watching TV and other leisure activities.

3. Watching TV, socialising and communicating, using the computer.

Hướng dẫn dịch:

1. Người dân ở Mỹ đem từng nào thời hạn thư giãn giải trí nghỉ dưỡng khoảng thường ngày vô năm 2012?

– 5,1 giờ.

2. Họ làm cái gi vô thời hạn rảnh?

– Họ xem sách, gặp mặt, tiếp xúc, tập dượt thể dục thể thao thể thao, dùng PC, thư giãn giải trí và tâm lý, coi TV và những sinh hoạt vui chơi giải trí không giống.

3. Ba sinh hoạt thịnh hành nhất là gì?

– Xem TV, gặp mặt và xã hội, dùng PC.

2. Complete the table with information from the pie chart (Hoàn trở nên bảng sau với vấn đề kể từ biểu trang bị hình tròn trụ phía trên.)

Tên hoạt độngĐộng từ
relaxing (thư giãn)relax
thingking (suy nghĩ)think
using (sử dụng)use
doing (làm)do
watching (xem)watch
reading (đọc)read
socialising (giao lưu)socialise
communicating (giao tiếp)communicate

3. Look at the words. Match them lớn the category labels (Nhìn vô những kể từ. Nối bọn chúng với kể từ loại.)

1. skateboarding, football, badminton

a. Learning something interesting

2. a novel, poetry, a magazine

b. Reading

3. the news, a reality show, a comedy

c. Spending time with family

4. a new language, a skill

d. Having hobbies

5. collecting stamps, making origami

e. Playing sports

6. going lớn local performances, visiting museums

f. Watching TV

7. visiting relatives, going shopping, doing DIY

g. Socialising with friends

8. texting, going lớn the cinema, hanging out

h. Going lớn cultural events/places

Xem thêm: nahco3 ra nacl

Đáp án:

1 – e2 – b3 – f4 – a5 – d6 – h7 – c8 – g

Hướng dẫn dịch:

1. trượt ván, đá bóng, cầu lông

2. tè thuyết, thơ, tạp chí

3. thông tin, lịch trình thực tiễn, một vở hài kịch

4. một ngữ điệu mới nhất, một kĩ năng

5. thuế tầm tem, vội vàng giấy tờ origami

6. cho tới những chương trình biểu diễn khu vực, thăm hỏi những viện bảo tàng

7. thăm hỏi chúng ta mặt hàng, lên đường sắm sửa, thực hiện trang bị tự động làm

8. nhắn tin cẩn, lên đường coi phim, lên đường chơi

4. How much time vì thế you spend a day on leisure activities? What are the three activities that you vì thế the most? Share your ideas with a partner. (Mỗi ngày các bạn dành riêng từng nào thời hạn cho những sinh hoạt giải trí? Ba sinh hoạt vui chơi giải trí nào là các bạn thực hiện nhiều nhất? Chia sẻ chủ kiến của người tiêu dùng với cùng một bàn sinh hoạt.)

Gợi ý:

– I usually spend 2 hours a day doing leisure activities. I often listen lớn music, watch TV or play volleyball. I also lượt thích lớn travel with my family at the weekend and on summer vacation. If I had more money, I would go shopping regularly. 

– I usually spend 3 hours a day for leisure activities. I often watch TV, play badminton and read book most. I also play computer games, play piano, relax…

Hướng dẫn dịch:

– Tôi thông thường dành riêng 2 giờ thường ngày nhằm tiến hành những sinh hoạt vui chơi giải trí. Tôi thông thường nghe nhạc, coi TV hoặc đùa bóng chuyền. Tôi cũng mến lên đường phượt nằm trong mái ấm gia đình vô vào cuối tuần và ngủ hè. Nếu tôi có rất nhiều chi phí rộng lớn, tôi tiếp tục lên đường sắm sửa thông thường xuyên.

– Tôi thông thường dành riêng 3 giờ thường ngày cho những sinh hoạt vui chơi giải trí. Tôi thông thường coi TV, đùa cầu lông và xem sách tối đa. Tôi cũng chơi trò chơi bên trên PC, đùa piano, thư giãn giải trí …

Pronunciation

5. Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. Listen lớn kiểm tra your answers and repeat. (Hoàn trở nên những kể từ bên dưới những tranh ảnh với /br/ hoặc /pr/. Nghe nhằm đánh giá những câu vấn đáp của em và tái diễn.)

Bài nghe:

Unit 1 lớp 8: A Closer Look 1 | Hay nhất Giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 mới

1. apricot (quả đào)2. bridge (cây cầu)
3. bracelet (vòng treo tay)4. bread (bánh mì)
5. princess (công chúa)6. president (tổng thống)
7. present (món quà)8. broccoli (bông cải xanh)

6. Listen and repeat. (Nghe và tái diễn.)

Bài nghe:

1. She loves making apricot jam.

2. My dad likes making bread in his không tính phí time.

3. Hien is our club president.

4. Mai keeps all her bracelets in a beautiful box.

5. You will need a brush if you want lớn paint your room.

6. This is a wonderful present. Thanks so sánh much!

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy mến thực hiện mứt moi.

2. Ba tôi mến thực hiện bánh mỳ vô thời hạn rảnh rỗi.

3. Hiền là quản trị câu lạc cỗ của Shop chúng tôi.

4. Mai lưu lại toàn bộ vòng đeo tay cô ấy vô một chiếc vỏ hộp xinh đẹp mắt.

5. Quý khách hàng tiếp tục cần thiết một cây thanh hao quét tước nếu như bạn thích nện 1 căn chống.

6. Đây là 1 trong những phần quà tuyệt vời! Cảm ơn rất rất nhiều!

Tham khảo những bài xích giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 1 khác:

  • Từ vựng Unit 1: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài xích.

  • Getting Started (phần 1→4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Listen and read. 2. Find words/phrases in the box …

  • A Closer Look 1 (phần 1→6 trang 8-9 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Look at the following … 2. Complete the table …

  • A Closer Look 2 (phần 1→6 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the conversation in … 2. Tick the appropriate …

  • Communication (phần 1→4 trang 11 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Read the following article … 2. Can you understand …

  • Skills 1 (phần 1→5 trang 12 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. What are the benefits of using computer … 2. Read the text …

  • Skills 2 (phần 1→5 trang 13 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. What vì thế you usually … 2. Listen lớn the radio …

  • Looking Back (phần 1→6 trang 14 SGK Tiếng Anh 8 mới) 1. Which one is the … 2. Rearrange the letters …

  • Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 8 mới) In a small group decide on a leisure activity …

Đăng bởi: Key English

Xem thêm: nacl ra na

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 8 – Sách Mới