tìm giá trị phân số của một số cho trước

Sau đó là những bài bác luyện TOÁN về GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ giành riêng cho học sinh lớp 6. Trước Lúc thực hiện bài bác luyện, nên xem xét lại lý thuyết trong những bài bác liên quan:

Bạn đang xem: tìm giá trị phân số của một số cho trước

Nên xem:

✨ Bài học tập GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ.

Các dạng bài bác luyện thông thường gặp:

🤔 Muốn mò mẫm $\Large \frac{m}{n}$ của một vài $a$ mang lại trước, tớ tính:

$$\frac{m}{n} \cdot a$$

🤔 Muốn mò mẫm một vài lúc biết $\Large \frac{m}{n}$ của chính nó bởi vì $b$, tớ tính:

$$b : \frac{m}{n}$$

Trong đó: $m \in \mathbb{N}$ và $n \in \mathbb{N}^*$

Bài luyện 1: Tính:

a) $\Large \frac{3}{7}$ của 140;

b) $\Large \frac{2}{5}$ của 32;

Bài luyện 2: An với 215 ngàn đồng. An sử dụng $\Large \frac{3}{5}$ số chi phí cơ để sở hữ công cụ tiếp thu kiến thức.

a) An tiếp tục sử dụng từng nào chi phí để sở hữ công cụ học tập tập?

b) Số chi phí An còn sót lại là bao nhiêu?

Bài luyện 3: Tuấn với 21 viên bi. Tuấn mang lại Dũng $\Large \frac{3}{7}$ số bi của tớ. Hỏi Tuấn còn sót lại từng nào viên bi?

Bài luyện 4: Đoạn đường tàu Hà Thành – TP. Hải Phòng lâu năm 102 km. Một xe pháo lửa bắt nguồn từ Hà Thành đã đi được được $\Large \frac{3}{5}$ quãng lối. Hỏi xe pháo lửa còn cơ hội TP. Hải Phòng từng nào ki-lô-mét?

Bài luyện 5: Trên đĩa với 25 trái ngược táo. Mai ăn $\Large \frac{1}{5}$ số táo cơ. Lan ăn tiếp $\Large \frac{1}{4}$ số táo còn sót lại. Hỏi bên trên đĩa còn bao nhiêu trái ngược táo?

Bài luyện 6: Một ngôi trường học tập với 1200 học viên. Số học viên với học tập lực khoảng rung rinh $\Large \frac{5}{8}$ tổng số, số học viên khá rung rinh $\Large \frac{1}{3}$ tổng số, còn sót lại là học viên xuất sắc. Tính số học viên xuất sắc của ngôi trường này.

Bài luyện 7: Một ngôi trường học tập với 1200 học viên. Số học viên với học tập lực khoảng rung rinh $\Large \frac{5}{8}$ tổng số, số học viên khá bởi vì $\Large \frac{2}{3}$ số học viên khoảng, còn sót lại là học viên xuất sắc. Tính số học viên xuất sắc của ngôi trường này.

Bài luyện 8: Tìm một vài, biết:

a) $\Large \frac{2}{3}$ của số này đó là 120;

b) $\Large \frac{1}{5}$ của số này đó là $\Large \frac{7}{10}$.

Bài luyện 9: Tìm lượng của một trái ngược dưa, hiểu được $\Large \frac{3}{4}$ trái ngược dưa cơ nặng trĩu 3 kilogam.

Bài luyện 10: An, Bình và Cường hùn chi phí mua sắm công cộng một cái máy tính đuc rút. Số chi phí Bình hùn vô là 160 ngàn đồng và bởi vì $\Large \frac{2}{3}$ số chi phí tuy nhiên An tiếp tục hùn vô. Còn số chi phí Cường hùn vô bởi vì $\Large \frac{1}{3}$ số chi phí An tiếp tục hùn. Hỏi cái máy tính có mức giá từng nào tiền?

Bài luyện 11: Một nhà máy sản xuất tiếp tục triển khai được $\Large \frac{4}{7}$ plan và còn cần tạo ra tăng 360 thành phầm nữa mới nhất hoàn thiện plan cơ. Tính số thành phầm nhà máy sản xuất được phó bám theo plan.

Bài luyện 12: Một tổ người công nhân cần trồng một vài cây vô 3 mùa. Đợt loại nhất tổ cơ trồng $\Large \frac{1}{3}$ số km. Đợt loại nhị tổ trồng $\Large \frac{3}{7}$ số km còn sót lại cần trồng. Đợt loại thân phụ tổ trồng không còn 160 cây. Tính tổng số km tuy nhiên tổ người công nhân cơ cần trồng.

Bài luyện 13: Một bể với nước chứa chấp cho tới $\Large \frac{2}{5}$ dung tích bể. Cần mang lại chảy tiếp vô bể 600 lít nước nữa thì tràn bể. Tính dung tích của bể.

Bài luyện 14: Khối 6 của một ngôi trường trung học cơ sở với 3 lớp, bao gồm tổng số 120 học viên. Số học viên lớp 6A bởi vì $\Large \frac{1}{2}$ tổng số học viên nhị lớp 6B và 6C. Lớp 6B với thấp hơn lớp 6C 6 học viên. Tính số học viên từng lớp.

Đáp án những bài bác tập:

Bài luyện 1:

a) $\Large \frac{3}{7}$ của 140 bằng:

$$\frac{3}{7} \cdot 140 = 3 \cdot trăng tròn = 60$$

b) $\Large \frac{2}{5}$ của 32 bằng:

$$\frac{2}{5} \cdot 32 = \frac{64}{5}$$

Bài luyện 2:

a) Theo đề bài bác, An tiếp tục sử dụng $\Large \frac{3}{5}$ của 215 ngàn đồng để sở hữ công cụ tiếp thu kiến thức.

Ta có:

$$\frac{3}{5} \cdot 215 = 3 \cdot 43 = 129$$

Vậy An tiếp tục sử dụng 129 ngàn đồng để sở hữ công cụ tiếp thu kiến thức.

b) Số chi phí An còn sót lại là:

215 – 129 = 86 (nghìn đồng)

Bài luyện 3: Số bi Tuấn mang lại Dũng là $\Large \frac{3}{7}$ của 21 viên bi.

Ta có:

$$\frac{3}{7} \cdot 21 = 3 \cdot 3 = 9$$

Vậy Tuấn tiếp tục mang lại Dũng 9 viên bi.

Do cơ, số bi Tuấn còn sót lại là:

21 – 9 = 12 (viên bi)

Bài luyện 4:Quãng lối xe pháo lửa đã đi được được là $\Large \frac{3}{5}$ của 102 km.

Ta có:

$$\frac{3}{5} \cdot 102 = \frac{306}{5}$$

Vậy xe pháo lửa đã đi được được $\Large \frac{306}{5}$ km.

Do cơ, xe pháo lửa còn cơ hội TP. Hải Phòng một khoảng cách là:

102 – $\Large \frac{306}{5}$ = $\Large \frac{510}{5}$ – $\Large \frac{306}{5}$ = $\Large \frac{204}{5}$ (km).

Bài luyện 5: Số táo Mai tiếp tục ăn là $\Large \frac{1}{5}$ của 25 trái ngược táo.

Ta có:

$$\frac{1}{5} \cdot 25 = 5$$

Vậy Mai tiếp tục ăn 5 trái ngược táo.

Do cơ số táo còn sót lại sau thời điểm Mai tiếp tục ăn là: $25 – 5 = 20$ (quả táo).

Suy đi ra số táo Lan tiếp tục ăn là $\Large \frac{1}{4}$ của trăng tròn trái ngược táo.

Ta có;

$$\frac{1}{4} \cdot trăng tròn = 5$$

Vậy Lan tiếp tục ăn 5 trái ngược táo.

Do cơ, số táo còn sót lại bên trên dĩa là:

25 – 5 – 5 = 15 (quả táo)

Bài luyện 6: Số học viên khoảng là $\Large \frac{5}{8}$ của 1200 học viên.

Ta có:

$$\frac{5}{8} \cdot 1200 = 750$$

Vậy với 750 học viên khoảng.

Số học viên khá là $\Large \frac{1}{3}$ của 1200 học viên.

Ta có:

$$\frac{1}{3} \cdot 1200 = 400$$

Vậy với 400 học viên khá.

Suy đi ra số học viên xuất sắc là:

1200 – 750 – 400 = 50 (học sinh)

Bài luyện 7:

Ta có:

$$\frac{5}{8} \cdot 1200 = 750$$

Vậy số học viên khoảng là 750 học viên.

Suy đi ra, số học viên khá bởi vì $\Large \frac{2}{3}$ của 750 học viên.

Ta có:

$$\frac{2}{3} \cdot 750 = 500$$

Vậy với 500 học viên khá.

Xem thêm: mg hno3 ra n2o

Suy đi ra số học viên xuất sắc là:

1200 – 750 – 500 = 50 (học sinh).

Bài luyện 8:

a) $\Large \frac{2}{3}$ của số này đó là 120

Số cần thiết mò mẫm là:

$$120 : \frac{2}{3} = 180$$

b) $\Large \frac{1}{5}$ của số này đó là $\Large \frac{7}{10}$

Số cần thiết mò mẫm là:

$$\frac{7}{10} : \frac{1}{5} = \frac{7}{2}$$

Bài luyện 9: Ta có:

$$3 : \frac{3}{4} = 3 \cdot \frac{4}{3} = 4$$

Vậy trái ngược dưa cơ nặng trĩu 4 kilogam.

Bài luyện 10: Theo đề bài bác, $\Large \frac{2}{3}$ số chi phí An tiếp tục hùn vô bởi vì 160 ngàn đồng.

Ta có:

$$160 : \frac{2}{3} = 240$$

Vậy An tiếp tục hùn vô 240 ngàn đồng.

Suy đi ra, số chi phí Cường hùn bởi vì $\Large \frac{1}{3}$ của 240 ngàn đồng.

Ta có:

$$\frac{1}{3} \cdot 240 = 80$$

Vậy Cường tiếp tục hùn 80 ngàn đồng.

Giá tiền bạc cái máy tính bởi vì với số chi phí cả thân phụ các bạn tiếp tục hùn vô, cơ là:

240 + 160 + 80 = 480 (nghìn đồng).

Bài luyện 11:

Cách 1:

Số phần plan ko hoàn thiện là:

$$1 – \frac{4}{7} = \frac{3}{7}$$

Suy đi ra $\Large \frac{3}{7}$ plan bởi vì với 360 thành phầm.

Ta có:

$$360 : \frac{3}{7} = 840$$

Vậy số thành phầm nhà máy sản xuất được phó bám theo plan là 840 thành phầm.

Cách 2:

Gọi x là số thành phầm nhà máy sản xuất được phó bám theo plan.

Khi cơ, số thành phầm nhà máy sản xuất tiếp tục triển khai là:

$$\frac{4}{7} \cdot x$$

Suy đi ra số thành phầm ko triển khai là:

$$x – \frac{4}{7}\cdot x = x \cdot \left(1 – \frac{4}{7}\right)$$

$$= x \cdot \frac{3}{7}$$

Theo đề bài bác thì với 360 thành phầm ko hoàn thiện, nên tớ có:

$$x \cdot \frac{3}{7} = 360$$

Suy ra:

$$x = 360 : \frac{3}{7} = 840$$

Vậy số thành phầm nhà máy sản xuất được phó bám theo plan là 840 thành phầm.

Bài luyện 12: Gọi x là tổng số km tuy nhiên tổ cơ cần trồng.

Khi cơ, số cây xanh ở lần thứ nhất là:

$$\frac{1}{3} \cdot x$$

Suy đi ra số km còn sót lại sau lần thứ nhất là:

$$x – \frac{1}{3}\cdot x = \frac{2}{3} \cdot x$$

Số cây xanh ở lần thứ nhị là:

$$\frac{3}{7} \cdot \left(\frac{2}{3} \cdot x\right) = \frac{2}{7}\cdot x$$

Suy đi ra số cây xanh ở lần thứ thân phụ là:

$$x – \frac{1}{3} \cdot x – \frac{2}{7} \cdot x = \frac{8}{21} \cdot x$$

Theo đề bài bác thì số cây xanh ở lần thứ thân phụ là 160 cây nên tớ có:

$$\frac{8}{21} \cdot x = 160$$

Suy ra:

$$x = 160 : \frac{8}{21} = 420$$

Vậy tổng số km tuy nhiên tổ người công nhân cơ cần trồng là 420 cây.

Bài luyện 13:

Số phần dung tích bể chưa tồn tại nước là:

$$1 – \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

Vậy $\Large \frac{3}{5}$ dung tích bể là 600 lít nước.

Ta có:

$$600 : \frac{3}{5} = 1000$$

Vậy dung tích bể là 1000 lít nước.

Bài luyện 14: Gọi $x$ là số học viên lớp 6B.

Vì lớp 6B với thấp hơn lớp 6C 6 học viên nên số học viên lớp 6C là: $x + 6$

Do cơ tổng số học viên nhị lớp 6B và 6C là: $x + (x + 6) = 2x + 6$

Số học viên lớp 6A bởi vì $\Large \frac{1}{2}$ tổng số học viên nhị lớp 6B và 6C nên số học viên lớp 6A là:

$$\frac{1}{2}\cdot (2x + 6)$$

Vậy tổng số học viên khối 6 của ngôi trường cơ (tính bám theo x) là:

$$\frac{1}{2}\cdot(2x + 6) + (2x + 6) = \frac{3}{2}\cdot (2x + 6)$$

Theo đề thì tổng số học viên khối 6 của ngôi trường này đó là 120 học viên nên tớ có:

$$\frac{3}{2}\cdot (2x + 6) = 120$$

Suy ra:

$$2x + 6 = 120 : \frac{3}{2} = 80$$

Vì $2x +6 = 80$ nên $2x = 80 – 6 = 74$

Vì $2x = 74$ nên $x = 74 : 2 = 37$$

Vậy lớp 6B với 37 học viên.

Suy đi ra số học viên lớp 6C là: $37 + 6 = 43$ (học sinh)

Số học viên lớp 6A là: $120 – 37 – 43 = 40$ (học sinh).

Chú ý: Các em rất có thể giải bài bác luyện này bởi vì cách thức “số phần bởi vì nhau” và cách thức “tổng – hiệu” và đã được học tập ở đái học tập. Tuy nhiên, cơ hội “đặt x” như bên trên mang lại tớ một câu nói. giải “sáng sủa” và với hạ tầng rộng lớn là chỉ vận dụng một cách tiến hành này cơ.

Xem thêm: c + hno3 đặc nóng