tìm số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. trả lời: số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là số

Trong chương trình Toán lớp 2, các em đã được làm quen với khái niệm và cách nhận biết số chẵn, số lẻ. Thế nào là số chẵn, thế nào là số lẻ, chắc hẳn bất cứ học sinh nào cũng có thể trả lời được. Vậy theo em số chẵn lớn nhất có 2 chữ số là bao nhiêu? 0 là số chẵn hay là số dòng? Hãy cùng viethanbinhduong.edu.vn khám phá và giải đáp về số chẵn, số lẻ trong bài viết dưới đây.

số lẽ, số chẵn là gì
Số lẻ là gì? Số chẵn là gì?

Số chẵn là gì? Số chẵn là gì?

Bạn đang xem: tìm số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau. trả lời: số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là số

Một số x được gọi là số chẵn nếu nó được biểu diễn bởi công thức x = 2i, trong đó i là một số nguyên bất kỳ. Các số chẵn sẽ được ký hiệu đại số bằng 2i. Hoặc số chẵn có thể là số nguyên chia hết cho 2 và không có số dư (số dư bằng 0).

Ở một số tài liệu khác, số chẵn được định nghĩa là các số có tận cùng bằng 0, 2, 4, 6 hoặc 8.

số chẵn là gì
Các số chẵn có tận cùng bằng 2, 4, 6, 8

Ví dụ

 • Số khối: 2, 8, 14, 64, 32, 150, 76,…
 • Số chẵn lớn nhất có 2 chữ số là 98.
 • Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là 99998.

Số lẻ là gì? Số lẻ là gì?

số lẻ
Khái niệm số lẻ

Số lẻ được định nghĩa là số nguyên không chia hết cho 2 và có số dư. Tức là số lẻ là số mà khi chia cho 2 thì dư 1.

Số lẻ là số có tận cùng bằng các chữ số 1, 3, 5, 7, 9. Số lẻ được biểu diễn theo công thức x = 2i + 1, với i là số nguyên bất kỳ.

Ví dụ

 • Các số lẻ: 1, 5, 13, 55, 147, 529,…
 • Số lẻ tối thiểu: 1
 • Số lẻ lớn nhất có 2 chữ số: 99

Sự thật thú vị về số chẵn và số lẻ

Tập hợp nào là số chẵn và số lẻ?

Số chẵn, số lẻ là các số thuộc tập hợp các số nguyên (kí hiệu: Z). Tập hợp tất cả các số chẵn và tập hợp các số lẻ có thể được định nghĩa như sau:

Vì tập hợp các số nguyên là vô hạn nên ta không thể xác định đâu là số lẻ lớn nhất, đâu là số chẵn lớn nhất.

Quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số chẵn, số lẻ

* Đối với phép cộng và phép trừ

 • Tổng và hiệu của hai số chẵn sẽ là một số chẵn:

Số chẵn ± Số chẵn = Số chẵn (Ví dụ: 2 + 2 = 4, 6 + 4 = 10, 8 – 4 = 4, ...)

 • Tổng và hiệu của một số chẵn và một số lẻ sẽ là một số lẻ:

Số chẵn ± Số lẻ = Số lẻ (Ví dụ: 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9, 11 – 4 = 7,...)

 • Tổng và hiệu của hai số lẻ bằng một số chẵn:

Số lẻ ± Số lẻ = Số chẵn (Ví dụ: 3 + 5 = 8, 5 + 9 = 14, 21 – 5 = 16,...)

* Đối với phép nhân

 • Tích của hai số chẵn bằng một số chẵn:

Số chẵn x Số chẵn = Số chẵn Ví dụ (4 x 4 = 16, 42 x 2 = 84,...)

 • Tích của một số chẵn và một số lẻ bằng một số chẵn:

Số chẵn x Số lẻ = Số chẵn Ví dụ (4 x 3 = 12, 23 x 2 = 46,...)

 • Tích của hai số lẻ sẽ là một số lẻ:

Số lẻ x Số lẻ = Số lẻ (Ví dụ: 3 x 3 = 9, 15 x 5 = 75,...)

Số thập phân là chẵn hay lẻ?

Thực tế, số thập phân không chẵn cũng không lẻ. Vì số thập phân không thuộc tập hợp các số nguyên.

Ví dụ: Bạn sẽ không thể kết luận 2/3 là số lẻ chỉ vì mẫu số của nó là 9. Bạn cũng không thể kết luận 0,6 là số chẵn vì số tận cùng của nó là 6.

Xem thêm: na2co3+ba(oh)2

Chỉ các số nguyên có thể là số lẻ hoặc số chẵn. Như vậy, có thể kết luận rằng số thập phân hoặc phân số không chẵn cũng không lẻ.

0 là chẵn hay lẻ?

số chẵn là gì
0 là số chẵn hay số lẻ?

Nếu không phân biệt được số 0 là số chẵn hay số lẻ thì đáp án đúng là số chẵn.

Dựa vào đặc điểm của số chẵn

Như Thegiomay đã chia sẻ trong phần “số chẵn là gì” thì số chẵn sẽ được biểu diễn bởi công thức x = 2i.

Ví dụ, 8 là một số chẵn vì chúng ta có thể chia nó thành 8 = 2 x 4.

Như vậy theo công thức trên ta biểu diễn được số 0 như sau: 0 = 2 x 0. Vậy số 0 chắc chắn là số chẵn.

Dựa vào đặc điểm của số lẻ

Theo nội dung trong mục “Số lẻ là gì” thì số lẻ được biểu diễn bởi công thức: x = 2i + 1.

Ví dụ, số 3 là số lẻ vì nó được biểu diễn là: 3 = 2 x 1 + 1.

Tuy nhiên số 0 sẽ không được biểu diễn ở dạng trên nên có thể kết luận 0 là số chẵn.

Theo phương pháp giả định

Để chứng minh phương pháp này, bạn sẽ đưa ra một kết luận và sau đó chứng minh rằng kết luận này là đúng.

* Giả sử 0 là số lẻ:

Như chúng ta đã biết, mọi số lẻ sẽ được biểu diễn theo công thức: x = 2i + 1 (i là số nguyên).

Với x = 0 ta áp dụng công thức trên như sau: 0 = 2i + 1 => i = -0,5.

Tuy nhiên i = -0,5 không phải là số nguyên nên 0 không phải là số lẻ.

* Giả sử 0 là số chẵn:

Các số chẵn được biểu diễn bằng công thức: x = 2i.

Với x = 0, ta có thể áp dụng công thức trên như sau: 0 = 2i => i = 0.

Ta thấy i = 0 là số nguyên nên kết luận 0 là số chẵn.

>>> Tham khảo bài viết: Trêu hay giễu? Từ nào viết đúng chính tả? Phân biệt “tr” & “ch”

Đây là thông tin mà thegioimay tóm tắt khái niệm Số chẵn là gì? , số lẻ là gì, cách nhận biết và trả lời số 0 là chẵn hay lẻ. Qua những chia sẻ trên, hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về tướng số và bổ sung thêm nhiều kiến ​​thức bổ ích.

Xem thêm: khso4 + khco3

Đánh giá