tính chất cơ bản của phân số lớp 6

Giải toán lớp 6 tập dượt 2 bài bác 3 trang 10, 11, 12 SGK về tính hóa học cơ bạn dạng của phân số. Hướng dẫn thực hiện bài bác tập dượt 11, 12, 13, 14 trang 11, 12 SGK toán lớp 6 tập dượt 2.

Lý thuyết bài bác 3: Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số

1. Tính hóa học cơ bạn dạng của phân số

Bạn đang xem: tính chất cơ bản của phân số lớp 6

– Nếu tao nhân cả tử và khuôn cảu một phân số với và một sô vẹn toàn không giống 0 thì tao được một phân số mới nhất vì như thế phân số tiếp tục mang lại.

\[ \frac{a}{b} = \frac{a.m}{b.m} \] với m \[ \in \] Z và m ≠ 0

– Nếu tao phân tách cả tử và khuôn của một phân số mang lại và một ước công cộng của tất cả chúng ta được một phân số mới nhất vì như thế phân số tiếp tục mang lại.

\[ \frac{a}{b} = \frac{a:n}{b:n} \] với n \[ \in \] ƯC(a;b)

Lưu ý: Nếu tao nhân cả tử và khuôn của một phân số với -1 thì tao được một phân số vì như thế nó sở hữu tử và khuôn theo lần lượt là đối số của tử số và khuôn số của phân số tiếp tục mang lại.

Nói cách tiếp theo, nếu như tao thay đổi vệt cả tử và khuôn của một phân số thì được phân số vì như thế phân số tiếp tục mang lại.

2. Ví dụ

Ta có:

\[ \frac{1}{2} = \frac{1.2}{2.2} = \frac{2}{4} \]; \[ \frac{2}{7} = \frac{2.7}{7.7} = \frac{14}{49} \]; \[ \frac{6}{8} = \frac{6;2}{8;2} = \frac{3}{4} \]; \[ \frac{9}{15} = \frac{9:3}{15:3} = \frac{3}{5} \].

Trả tiếng thắc mắc bài bác 3 trang 9 SGK toán lớp 6 tập dượt 2

Câu căn vặn 1 Bài 3 trang 9 SGK toán lớp 6 tập dượt 2

Giải quí vì như thế sao:

\[ \frac{-1}{2} = \frac{3}{-6} \]; \[ \frac{-4}{8} = \frac{1}{-2} \]; \[ \frac{5}{-10} = \frac{-1}{2} \].

Giải:

\[ \frac{-1}{2} = \frac{3}{-6} \] vì (-1).(-6) = 2.3 = 6;

\[ \frac{-4}{8} = \frac{1}{-2} \] vì như thế (-4).(-2) = 8.1 = 8;

\[ \frac{5}{-10} = \frac{-1}{2} \] vì như thế 5.2 = (-10).(-1) = 10

Câu căn vặn 2 Bài 3 trang 10 SGK toán lớp 6 tập dượt 2

Điền số phù hợp vô dù vuông:

Giải:

\[ \frac{-1}{2} = \frac{(-1).(-3)}{2.(-3)} = \frac{3}{-6} \]; \[ \frac{5}{-10} = \frac{5:(-5)}{10:(-5)} = \frac{-1}{2} \].

Câu căn vặn 3 Bài 3 trang 10 SGK toán lớp 6 tập dượt 2

Viết từng phân số tại đây trở nên một phân số vì như thế nó và sở hữu khuôn dương:

\[ \frac{5}{-17}\];

\[ \frac{-4}{-11} \];

\[ \frac{a}{b} \](a, b ∈ Z, b < 0).

Giải:

Áp dụng nhân tử và khuôn mang lại -1 tao được đáp số. Hoặc nhân tử và khuôn mang lại nằm trong một số trong những âm ngẫu nhiên đều được.

\[ \frac{5}{-17} = \frac{-5}{17} \] \[ \frac{-4}{-11} = \frac{4}{11} \] \[ \frac{a}{b} = \frac{-a}{-b} \] (a, b ∈ Z, b < 0 nên -b > 0)

Giải bài bác tập dượt Bài 3 trang 11 SGK toán lớp 6 tập dượt 2

Bài 11 trang 11 SGK toán lớp 6 tập dượt 2

Điền số phù hợp vô dù trống rỗng.

Giải:

Hai đẳng thức đầu có khá nhiều đáp án, tao chỉ việc lấy cả tử số và khuôn số nằm trong nhân với cùng một số không giống 0 tiếp tục đi ra phân số cần thiết thám thính, chẳng hạn:

\[ \frac{1}{4} = \frac{2}{8} \] \[ \frac{-3}{4} = \frac{-9}{12} \] \[ 1 = \frac{2}{2} = \frac{-4}{-4} = \frac{6}{6} = \frac{-8}{-8} = \frac{10}{10}\]

Bài 12 trang 11 SGK toán lớp 6 tập dượt 2

Điền số phù hợp vô dù vuông.

Giải:

Xem thêm: Có nên chơi tại nhà cái Bk8 không? Cách đăng ký BK8 đơn giản

a) \[ \frac{-3}{6} = \frac{(-3):3}{6:3} = \frac{-1}{2} \]

b) \[ \frac{2}{7} = \frac{2.4}{7.4} = \frac{8}{28} \]

c) \[ \frac{-15}{25} = \frac{(-15):5}{25:5} = \frac{-3}{5} \]

d) \[ \frac{4}{9} = \frac{4.7}{9.7} = \frac{28}{63} \]

Bài 13 trang 11 SGK toán lớp 6 tập dượt 2

Các số sau là từng nào phần của một giờ:

a) 15 phút;  b) một phần hai tiếng ;    c) 45 phút;

d) đôi mươi phút;  e) 40 phút;    g) 10 phút;     h) 5 phút.

Giải:

Một giờ vì như thế 60 phút, vậy tao chỉ việc lấy số phút phân tách mang lại 60 là biết số phút cơ cướp từng nào phần của một giờ.

a) 15 phút = \[ \frac{15}{60} = \frac{15:15}{60:15} = \frac{1}{4} \] giờ.

b) một phần hai tiếng = \[ \frac{30}{60} = \frac{30:30}{60:30} = \frac{1}{2} \] giờ.

c) 45 phút = \[ \frac{45}{60} = \frac{45:15}{60:15} = \frac{3}{4} \] giờ.

d) đôi mươi phút = \[ \frac{20}{60} = \frac{20:20}{60:20} = \frac{1}{3} \] giờ.

e) 40 phút = \[ \frac{40}{60} = \frac{40:20}{60:20} = \frac{2}{3} \] giờ.

g) 10 phút = \[ \frac{10}{60} = \frac{10:10}{60:10} = \frac{1}{6} \] giờ.

h) 5 phút = \[ \frac{5}{60} = \frac{5:5}{60:5} = \frac{1}{12} \] giờ.

Bài 14 trang 11 – 12 SGK toán lớp 6 tập dượt 2

Đố: Ông đang được răn dạy con cháu điều gì?

Điền số phù hợp vô dù vuông để sở hữu nhị phân số đều nhau. Sau cơ, viết lách những chữ ứng với những số tìm kiếm ra vô những dù ở nhị mặt hàng bên dưới nằm trong, em tiếp tục vấn đáp được thắc mắc bên trên.

Giải:

– Trước không còn, điền những số vô dù vuông. Ta có:

– Sau cơ, viết lách chữ ứng với từng dù vuông vô nhị mặt hàng bên dưới (ví dụ: số 7 ứng với chữ C, số đôi mươi ứng với chữ O) tao được:

Vậy ông đang được răn dạy con cháu là: “Có công trau Fe sở hữu ngày nên kim

Xem thêm: cu có tác dụng với hcl không