tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bạn đang xem bài viết ✅ Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Soạn Lịch Sử 8 trang 92 ✅ tại trang web Pgdphurieng.edu.vn Bạn có thể kéo xuống đọc từng phần hoặc click nhanh vào mục lục để truy cập thông tin mình cần một cách nhanh chóng nhất.

Soạn Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững kiến ​​thức về tình hình châu Âu trong những năm 1918 – 1939. Đồng thời, các em có thể giải nhanh các bài tập Lịch Sử 8 chương II trang 92.

Bạn đang xem: tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Công việc Lịch Sử 8 Bài 17 Trước khi đến lớp, các em nhanh chóng nắm vững những gì sẽ học trên lớp vào ngày hôm sau, hiểu sơ qua nội dung. Khi cô giáo đứng lớp giảng bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến ​​thức hơn so với các em chưa soạn bài.

Lý thuyết về Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

I. Châu Âu những năm 1918 - 1929

1. Châu Âu những năm 1918

Một. Các tính năng phổ biến

– Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất và ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, Châu Âu có nhiều thay đổi:

  • Một số quốc gia mới xuất hiện từ sự tan rã của Đế quốc Áo-Hung và sự thất bại của Đức
  • 1918-1923: Nền kinh tế suy sụp, sự thống trị của giai cấp tư sản không ổn định do cao trào cách mạng bùng nổ.

– 1924 -1929: Chính phủ tư sản các nước dập tắt phong trào cách mạng, ổn định nền thống trị, phát triển nhanh về kinh tế.

2. Cao trào cách mạng 1918-1923. Quốc tế Cộng sản được thành lập.

Một. Cao trào cách mạng 1918-1923

* Lý do

- Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga.

* Cách mạng tháng 11-1918 ở Đức

1918 Nước Đức khủng hoảng vì bại trận.

- 9/11/1918, tổng bãi công nổ ra ở Béclin, dẫn đến khởi nghĩa vũ trang. Chế độ quân chủ bị lật đổ. Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập. Nhưng cuoojsu và kết quả lại rơi vào tay giai cấp tư sản. Cách mạng tháng 11 năm 1918 chỉ lật đổ chế độ chủ quan và thành lập nền cộng hòa tư sản.

– Ngoài cao trào cách mạng ở Đức, phong trào cách mạng còn dâng lên mạnh mẽ ở Hung-ga-ri và các nước châu Âu khác => Nhiều đảng cộng sản được thành lập như ĐCS Hung-ga-ri (1918), ĐCS Pháp (1920), ĐCS Anh (1920), …

b. ngày quốc tế cộng sản

* Tình huống

– Cao trào cách mạng ở nhiều nước châu Âu nói riêng và trên thế giới nói chung, sự ra đời của các đảng cộng sản ở các nước này đòi hỏi phải có VPQT để lãnh đạo cách mạng đi đúng hướng. Phải.

-Với sự hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga, ngày 2-3-1919 Quốc tế Cộng sản được thành lập tại Mát-xcơ-va.

* Chiến dịch (1919-1943)

- Đã tiến hành 7 kỳ đại hội, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kỳ.

– Tại Đại hội II (1920) thông qua Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin, Bác Hồ đã tìm thấy ở đó con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam, theo hướng cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Tại Đại hội VII (7-1935), Quốc tế Cộng sản đã xác định chủ nghĩa phát xít là kẻ thù chung của nhân dân thế giới. nguy cơ chiến tranh.

– 1943 tự giải tán do tình hình thế giới thay đổi

* Công lao: thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới.

II. Châu Âu những năm 1929-1939.

1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 và hậu quả của nó.

* Lý do:

– Cuộc khủng hoảng kinh tế do sản xuất hàng loạt, chạy theo lợi nhuận 1924-1929.

Cùng với đó là sự phát triển quá mức của chủ nghĩa tư bản.

* Hậu quả: nền kinh tế tư bản bị tàn phá nặng nề, nhân dân chết đói, hàng chục triệu người thất nghiệp.

– Nhiều nông dân bị mất đất do hậu quả của cuộc Đại suy thoái đã phải làm việc cật lực để kiếm sống qua ngày

– Nhiều nông dân bị mất đất do hậu quả của cuộc Đại suy thoái đã phải làm việc cật lực để kiếm sống qua ngày

Xem thêm: mg + hno3 ra nh4no3

* Tác động đến nước Đức

Khủng hoảng tàn phá nghiêm trọng trong nước. Giai cấp tư sản đã đưa Hitler lên nắm quyền. Ngày 30 tháng 1 năm 1933, Hitler trở thành Thủ tướng và sau đó biến nước Đức thành lò lửa chiến tranh.

2. Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít và chiến tranh (1929-1933)

Trước nguy cơ chủ nghĩa phát xít và chiến tranh thế giới, dưới sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, phong trào thành lập Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít lan rộng ở nhiều nước tư bản châu Âu:

– Ở Pháp: Đảng Cộng sản Pháp đã kịp thời vận động công nhân xuống đường đấu tranh làm thất bại âm mưu lật đổ chính quyền, thiết lập chế độ phát xít. Tháng 6-1935, Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít được thành lập gồm Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội và nhiều chính đảng, tổ chức.

- Tháng 5/1936, Mặt trận nhân dân Pháp thắng cử và lên cầm quyền. Chính mặt trận nhân dân Pháp đã thi hành một số chính sách tiến bộ trong những năm 1936-1939.

– Ở Tây Ban Nha: Tháng 2/1936, mặt trận nhân dân cũng giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử và chính phủ mặt trận nhân dân được thành lập.

Giải bài tập SGK Lịch Sử 8 Bài 17 trang 92

Bài 1 (trang 92 SGK Lịch Sử 8)

Hãy nêu tình hình chung của các nước tư bản châu Âu trong những năm 1918 -1929.

câu trả lời gợi ý

– Trong những năm 1918-1923, các nước châu Âu kể cả bên thắng và bên thua đều bị suy sụp về kinh tế.

– Do ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, cao trào cách mạng đã nổ ra mạnh mẽ ở các nước tư bản chủ nghĩa trong những năm 1918-1923 (tiêu biểu là ở Đức).

– Kết quả: Đảng cộng sản ra đời ở các nước tư bản châu Âu. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế để lãnh đạo cách mạng - Quốc tế củng cố sự thống trị ⇒ Nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng.

Bài 2 (trang 92 SGK Lịch Sử 8)

Quốc tế Cộng sản đã có những đóng góp gì cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm 1919-1943?

câu trả lời gợi ý

- Quốc tế Cộng sản đã tổ chức 7 kỳ đại hội, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kỳ phát triển của cách mạng thế giới.

– Trước nguy cơ chủ nghĩa phát xít phát triển, Quốc tế Cộng sản đã kêu gọi nhân dân các nước thành lập Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít.

=> Quốc tế Cộng sản đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự thống nhất và phát triển của phong trào cách mạng thế giới.

Bài 3 (trang 92 SGK Lịch Sử 8)

Nêu hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đối với các nước tư bản châu Âu?

câu trả lời gợi ý

- Kinh tế: phá huỷ các thành phần kinh tế, kéo lùi sức sản xuất...

– Xã hội: thất nghiệp gia tăng, phong trào đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ.

– Chính trị: Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở nhiều nước (Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản).

– Quan hệ quốc tế: xuất hiện hai khối đế quốc đối lập, nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới mới.

Bài 4 (trang 92 SGK Lịch Sử 8)

Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?

câu trả lời gợi ý

– Ở Đức: giai cấp tư sản cầm quyền ủng hộ, dung túng chủ nghĩa phát xít, đưa Hitle lên cầm quyền. Phong trào cách mạng không đủ mạnh để đẩy lùi chủ nghĩa phát xít.

– Ở Pháp: Đảng Cộng sản Pháp đã kịp thời vận động các đảng phái, đoàn thể vào một mặt trận chung - mặt trận nhân dân Pháp. Chủ trương của mặt trận phù hợp với lợi ích của đại đa số nhân dân.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này Lịch Sử 8 Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) Soạn Lịch Sử 8 trang 92 thuộc về Pgdphurieng.edu.vn Nếu thấy bài viết hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá để giới thiệu website đến mọi người. Chân thành cảm ơn.

Xem thêm: kmno4 phân hủy