tinh thần yêu nước của nhân dân ta hồ chí minh

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Ngữ văn lớp 7 – Cánh diều – Cô Trang Thủy (HAY NHẤT)
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta – Ngữ văn lớp 7 – Cánh diều – Cô Trang Thủy (HAY NHẤT)

Bạn đang xem: tinh thần yêu nước của nhân dân ta hồ chí minh

Văn bản này được coi là mẫu mực về minh chứng, tiêu biểu cho phong cách chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, lập luận hùng hồn, có dẫn chứng (lịch sử, xã hội) vừa cụ thể, vừa khái quát.
Mở đầu văn bản, tác giả khẳng định và nêu rõ vấn đề cần chứng minh: “Nhân dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn”, Hai câu tiếp theo làm nổi bật luận điểm. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta rất nồng nàn, là “truyền thống quý báu” và có sức mạnh “vô cùng mạnh mẽ, vĩ đại, vượt qua mọi hiểm nguy, khó khăn, nhấn chìm cả bọn bán nước, cướp nước”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã so sánh tinh thần yêu nước của nhân dân ta với hình ảnh “làn sóng”. Các từ láy: “sôi nổi”, “củng cố”, “cực mạnh, to lớn”, “vượt qua”, “nhấn chìm tất cả” – ca ngợi, khẳng định sức mạnh của lòng yêu nước nồng nàn Việt Nam. dân tộc ta trong trường kỳ lịch sử “từ xưa đến nay”, trong hoàn cảnh hiểm nghèo: “Tổ quốc bị xâm lăng”.
Ở phần thứ hai của văn bản, tác giả đưa ra hàng loạt dẫn chứng lịch sử, xã hội để chứng minh, làm rõ tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân ta. Trong quá khứ có những trang sử vẻ vang về thời đại Bà Trưng, ​​Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... Phương pháp liệt kê hàng loạt dẫn chứng; Những tấm gương vừa khái quát vừa tiêu biểu, mở ra một trường liên tưởng về lịch sử hào hùng chống xâm lược của dân tộc trong tâm trí người đọc. Những câu: “Chúng ta có quyền tự hào..,” “chúng ta phải ghi nhớ” đã thể hiện rõ cảm xúc khi dẫn chứng. Cảm xúc dạt dào, lập luận hùng hồn, lập luận chặt chẽ, đó chính là phong cách của Bác Hồ: “Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các anh hùng dân tộc, những người tiêu biểu cho một dân tộc anh hùng”.
Từ lịch sử đã qua, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn ra nhiều tấm gương chứng minh tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân ta hiện nay, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Có một câu làm thay đổi tư duy rất hay: “Đồng bào ta ngày nay cũng xứng đáng không kém tổ tiên ta ngày xưa”. Các dẫn chứng được bố cục và trình bày trong 3 câu dài, có kết cấu liệt kê, trùng điệp: “từ… đến…”. Cách viết đó đã nói rõ lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và tinh thần hăng hái tham gia kháng chiến của nhân dân ta là vô tận.
– Lứa tuổi: “từ cụ già tóc bạc đến trẻ nhỏ”.
- Đồng bào khắp nơi: “từ kiều bào đến đồng bào vùng tạm chiếm, từ đồng bào miền xuôi đến miền xuôi…”.
Bác Hồ khẳng định đồng bào ta “đều có một lòng yêu nước thiết tha, căm thù giặc”.
– Tiền tuyến, hậu phương: “từ bộ đội ngoài mặt trận… đến cán bộ công nhân viên chức ở hậu phương…, từ các bà… đến các mẹ bộ đội…”. Lòng yêu nước nồng nàn được thể hiện một cách phong phú, đa dạng và nhiều màu sắc: hoặc “những ngày đói khổ bám trụ diệt giặc” hoặc “nhịn nhanh ủng hộ bộ đội”, hoặc “khuyên chồng con tòng quân, nhưng tình nguyện giúp đỡ phương tiện đi lại”, hay “chăm sóc, thương yêu bộ đội như con đẻ”.
– Đồng bào, các tầng lớp xã hội: “từ nam nữ công nông… đến đồng điền…”, hoặc “thi đua tăng gia sản xuất…”, hoặc “hiến ruộng” cho Nhà nước”.
Trong câu kết, Bác nhận xét, khẳng định hùng hồn: “Những nghĩa cử cao đẹp đó tuy khác nhau về việc làm, nhưng giống nhau ở nhiệt tình yêu nước”.
Các dẫn chứng vừa cụ thể, vừa khái quát, tiêu biểu, toàn diện và có sức thuyết phục.
Kết thúc văn bản, Hồ Chí Minh ví chủ nghĩa yêu nước “như báu vật” và chỉ ra những biểu hiện của lòng yêu nước, hoặc “bày trong tủ kính, trong lọ pha lê, nhìn rõ mồn một”, hoặc “giấu kín trong rương, rương”. “. Bác chỉ rõ nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân là phải “ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của mọi người được thực hành trong các công việc yêu nước và công cuộc kháng chiến”.
Hồ Chủ tịch khẳng định và biểu dương lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần anh dũng bất khuất, ý chí chống xâm lược là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Bài viết đã bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho mỗi chúng ta. Chúng ta học nghệ thuật dẫn chứng của Bác: cách đặt vấn đề, cách chọn dẫn chứng và trình bày dẫn chứng, lập luận và tình cảm liên kết hài hòa, thuyết phục.

Xem thêm: Cách chơi đánh đề trăm trận trăm thắng

Bạn đang xem bài viết: Phân tích bài Chủ tịch Hồ Chí Minh Tinh thần yêu nước của nhân dân ta . thông tin bởi hoisinhvatchanh.org.vn được chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Xem thêm: baco3 hno3

Đánh giá bài viết này