văn bản tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

tập làm văn Tuyên bố thế giới về sự tồn tại của quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em Dưới đây được sưu tầm và giới thiệu để các bạn hiểu rõ hơn về Tuyên ngôn thế giới về quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em, làm tài liệu tham khảo giúp học tốt Ngữ Văn lớp 9.

Tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Tuyên bố thế giới về sự tồn tại của quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Soạn thảo Tuyên bố thế giới về sự tồn tại của quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Câu hỏi 1

Bạn đang xem: văn bản tuyên bố thế giới về sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em gồm 17 phần, ngoài phần tuyên bố về mục đích tham dự Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em và nhận thức về nhu cầu, quyền được chăm sóc và phát triển của trẻ em, tài liệu được tổ chức thành ba phần:

- Phần Thách thức: phân tích thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới (trẻ em trước chiến tranh và bạo lực, trẻ em đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh, ma túy...);
– Phần Cơ hội: Chỉ ra những điều kiện thuận lợi của bối cảnh quốc tế trong việc thúc đẩy chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em;
– Nhiệm vụ: Xác định nhiệm vụ mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế cần thực hiện vì sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

Ba phần của văn bản này có liên quan chặt chẽ với nhau. Hai phần đầu là cơ sở, là cơ sở để rút ra nội dung ở phần sau.

câu 2

Ở phần “thách thức”, Tuyên ngôn đã nêu lên thực trạng cuộc sống của trẻ em trên toàn thế giới một cách cụ thể và đầy đủ. Đó là tình trạng lâm nguy, cuộc sống lầm lũi về nhiều mặt.

– Là nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của nạn phân biệt chủng tộc, bị nước ngoài xâm lược, chiếm đóng, thôn tính.
– Chịu đựng những thảm họa nghèo đói, khủng hoảng kinh tế, vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, suy thoái môi trường.
Nhiều trẻ em chết mỗi ngày vì suy dinh dưỡng và bệnh tật.

câu 3

Bối cảnh quốc tế hiện nay có những điều kiện thuận lợi cơ bản để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Những điều kiện thuận lợi này được chỉ ra trong phần “Cơ hội”, cụ thể là:

– Sự liên kết về phương tiện và tri thức giữa các quốc gia: công ước về quyền trẻ em;
– Hợp tác và đoàn kết quốc tế mở ra khả năng giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh, giải trừ quân bị và nâng cao phúc lợi trẻ em.

Xem thêm: al hno3 no2

câu 4

Phần “sứ mệnh” của tuyên bố đã nêu ra nhiều điểm mà mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế cần nỗ lực phối hợp hành động. Nhiệm vụ được vạch ra rất cụ thể và toàn diện: từ tăng cường sức khỏe, dinh dưỡng đến phát triển giáo dục trẻ em, từ đối tượng cần quan tâm hàng đầu (trẻ khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt). đặc biệt khó khăn) để trẻ em có quyền bình đẳng nam nữ, khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội.

câu hỏi 5

Tuyên bố cho chúng ta thấy tầm quan trọng, tính cấp bách, mang tính toàn cầu của sứ mệnh vì sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Với tinh thần vì tương lai nhân loại, Tuyên bố đã đề ra những nhiệm vụ và chiến lược hành động toàn diện cho mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế. Công việc này cũng đòi hỏi sự quan tâm của từng gia đình, từng cá nhân trong từng cộng đồng.

II. Bài tập – Tuyên bố thế giới về sự tồn tại của quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Nêu những nhận xét của bản thân về sự quan tâm đến trẻ em ở địa phương.

Ví dụ: Ở nước ta, vấn đề bảo vệ và chăm sóc trẻ em đã được Đảng quan tâm chỉ đạo cụ thể. Nhà nước, sự tham gia tích cực của nhiều tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân. (Có thể liệt kê các hoạt động vì trẻ em: tiêm chủng miễn phí, khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, mọi trẻ em đều được đến trường, các tổ chức xã hội bảo vệ trẻ em, các tổ chức và hoạt động nhân đạo vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…).

Đây là bài tập làm văn Tuyên bố thế giới về sự tồn tại của quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em Chúc may mắn với bài luận của bạn!

Xem thêm: c hno3 đặc