vì sao gọi cuộc cách mạng tân hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để

Tại sao Cách mạng Tân Hợi không triệt để? Nếu bạn cũng có cùng băn khoăn đó thì hãy theo dõi bài viết dưới đây của Trường học của thương gia để được giải đáp.

 Vì Sao Cách Mạng Tân Hợi Không Triệt Để
Tại sao Cách mạng Tân Hợi không triệt để?

Câu hỏi: Vì sao Cách mạng Tân Hợi không triệt để?

Bạn đang xem: vì sao gọi cuộc cách mạng tân hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để

A. Lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ chuyên chế của Trung Quốc.

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển và có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á.

C. Không bảo vệ được quyền lợi của người lao động, không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

D. Chưa thực sự xóa bỏ giai cấp phong kiến, chưa đụng chạm đến các nước đế quốc, chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho dân cày

Đáp án đúng là D. Cách mạng Tân Hợi (1911) là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì nó chưa thực sự xóa bỏ giai cấp phong kiến, chưa đụng chạm đến các nước đế quốc, chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất. ruộng đất cho nông dân.

 Vì Sao Cách Mạng Tân Hợi Không Triệt Để
Tại sao Cách mạng Tân Hợi không triệt để?

Kiến thức liên quan  – Tại sao Cách mạng Tân Hợi không triệt để

Nguyên nhân của Cách mạng Tân Hợi

 • Cách mạng Tân Hợi là do mâu thuẫn sâu sắc giữa nhân dân ta với chế độ phong kiến, đế quốc.
 • Vì triều đình Mãn Thanh hèn nhát cản trở sự phát triển của đất nước, trao quyền khai thác đường sắt cho bọn đế quốc, bán rẻ lợi ích của dân tộc.

Hoàn cảnh của Cách mạng Tân Hợi 1911

 Vì Sao Cách Mạng Tân Hợi Không Triệt Để
Tại sao Cách mạng Tân Hợi không triệt để?

Đầu thế kỷ XX, Trung Quốc bị phong kiến ​​Mãn Thanh và đế quốc ngoại bang áp bức. Nhân dân Hoa kiều đã đứng lên đấu tranh giành độc lập và dân quyền ở khắp các tỉnh.

Tôn Trung Sơn là lãnh tụ của phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc. Ông từ châu Âu trở về Nhật Bản để thành lập Đồng minh hội vào tháng 8 năm 1905. Đồng minh xã là chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc, bao gồm tiểu tư sản, địa chủ, tiểu tư sản, đại biểu công nông và các thành viên bất mãn với nhà Thanh. .

Dựa trên học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn, Đồng minh Hội đã đưa ra Cương lĩnh chính trị: “Độc lập dân tộc, dân quyền, tự do, nhân dân hạnh phúc”.

Mục tiêu của quân Đồng minh là lật đổ Mãn Châu, thành lập Trung Hoa Dân Quốc, khôi phục Trung Quốc và thực hiện quyền bình đẳng về ruộng đất cho nông dân. Đồng minh đã lãnh đạo phong trào cách mạng Trung Quốc theo con đường dân chủ tư sản.

Xem thêm: al(oh)3 >

Sự phát triển của Cách mạng Tân Hợi năm 1911

Cách mạng có những diễn biến chính sau:

 • Ngày 9 tháng 5 năm 1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt”, nhằm trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc. Đây là sự phản bội lợi ích của đất nước và nhân dân Trung Quốc. Sự kiện này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong giai cấp tư sản và quần chúng nhân dân, tạo động lực cho cách mạng.
 • Ngày 10-10-1911, tại Vũ Xương, Đồng minh tổ chức khởi nghĩa chống quân Mãn Thanh, mở màn cho cuộc khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng ra các tỉnh miền Trung và miền Nam Trung Quốc, giành nhiều thắng lợi.
 • Ngày 29 tháng 12 năm 1911, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc triệu tập tại Nam Kinh và tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân Quốc. Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng thống lâm thời và đứng đầu Chính phủ lâm thời. Hiến pháp tạm thời được thông qua, công nhận các quyền tự do dân chủ và bình đẳng của mọi công dân. Tuy nhiên, Quốc hội không giải quyết vấn đề ruộng đất của nông dân mà chỉ thực hiện theo Chương trình của Đồng minh.
 • Sau khi ép vua nhà Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn phải từ chức theo thỏa thuận với Viên Thế Khải - một thượng thư của triều đình Mãn Thanh. Một số nhà lãnh đạo Đồng minh ủng hộ cuộc đàm phán này, tin rằng cuộc cách mạng đã thành công.
 • Tháng 3 năm 1912, Viên Thế Khải tuyên bố nhậm chức Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Cách mạng Tân Hợi 1911 kết thúc. Chế độ phong kiến ​​quân phiệt tái lập chính quyền, tiếp tục bóc lột và áp bức nhân dân Trung Quốc.

Kết quả của Cách mạng Tân Hợi

 • Kết quả là hệ thống phong kiến ​​của triều đình Mãn Thanh ở Trung Quốc thời kỳ này đã bị lật đổ.
 • Trung Hoa Dân quốc ra đời chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế lâu đời ở Trung Quốc.
 • Công nhận các quyền tự do dân chủ và bình đẳng của mọi công dân. Tuy nhiên, về cơ bản cuộc cách mạng này không mang lại kết quả triệt để.

Bản chất cách mạng của Tân Hợi

Cách mạng Tân Hợi năm 1911 là cuộc khởi nghĩa của nhân dân Trung Quốc lật đổ chế độ phong kiến ​​Mãn Thanh, chống lại sự xâm lược của các nước đế quốc. Đây là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.

Tuy nhiên, cách mạng Tân Hợi không phải là cuộc cách mạng dân chủ tư sản triệt để vì:

 • Cách mạng không thể tiêu diệt hoàn toàn chế độ phong kiến. Nhà Thanh vẫn giữ quyền lực ở Bắc Kinh và các khu vực phía bắc.
 • Cách mạng không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho dân. Ruộng đất nằm trong tay địa chủ và tư sản.
 • Cách mạng không thể đuổi các nước đế quốc ra khỏi Trung Quốc. Các nước đế quốc tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, chiếm đoạt lãnh thổ và lợi ích kinh tế của Trung Quốc.

Ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi

 Vì Sao Cách Mạng Tân Hợi Không Triệt Để
Tại sao Cách mạng Tân Hợi không triệt để?
 • Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản đầu tiên có đường lối và giai cấp lãnh đạo cụ thể.
 • Cách mạng đã chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế, lật đổ triều đại Mãn Thanh, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Ngoài ra, cuộc cách mạng còn mang lại tự do và bình đẳng cho người dân Trung Quốc. Đối với các nước trên thế giới, thắng lợi của Cách mạng Tân Hợi 1911 đã cổ vũ tinh thần đấu tranh đòi quyền dân chủ của nhân dân thế giới.

Hạn chế của Cách mạng Tân Hợi

Cách mạng Tân Hợi 1911 là cuộc cách mạng dân chủ tư sản không triệt để. CM này có những hạn chế như:

 • Không giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
 • Không xóa bỏ hoàn toàn giai cấp phong kiến ​​mà chỉ nhân nhượng
 • Chưa đánh đuổi được quân xâm lược, chưa dám đấu tranh cho quyền lợi dân tộc
 • CM còn yếu về chỉ đạo và tổ chức.

Cách mạng Tân Hợi đã ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào?

Việt Nam là một nước bị phong kiến ​​và đế quốc thực dân cùng áp bức. Cách mạng Tân Hợi đã khơi dậy tinh thần, ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam cũng như các nước châu Á. Đồng thời, cách mạng Tân Hợi cũng là bài học quý báu về phương pháp lãnh đạo và giải quyết vấn đề cho Đảng ta trong các cuộc cách mạng sau này.

Xem thêm: fecl2 koh

Bài viết trên đây Trương Kinhdoanhcongnghe câu hỏi đã được trả lời Tại sao Cách mạng Tân Hợi không triệt để? Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn học tốt!