viết đoạn văn khoảng 10 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật chị dậu qua đoạn trích tức nước vỡ bờ

Viết đoạn văn ngắn khoảng 10-12 câu bày tỏ cảm nghĩ của em về nhân vật gà trống trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ ️ trong đoạn văn có sử dụng một câu ghép để chỉ định ‼️
Mọi người viết hay chút đi vì mình phải nộp bài này 45'

Xem thêm: kmno4 phân hủy

Bạn đang xem: viết đoạn văn khoảng 10 câu nêu cảm nhận của em về nhân vật chị dậu qua đoạn trích tức nước vỡ bờ