vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 128

Câu 1, 2, 3, 4 trang 57 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 5 luyện 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 57 bài xích 128 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 5 luyện 2. 1. Tính

1. Tính :

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 128

2 giờ 45 phút ⨯ 5

8 phút 37 giây ⨯ 6

3,17 phút ⨯ 4

2. Tính :

12 giờ 64 phút : 4

31,5 giờ : 6

7 giờ 5 phút : 5

22 giờ 12 phút : 3

3. Tính :

a. (6 giờ 35 phút + 7 giờ 4 phút) : 3

b. 63 phút 4 giây – 32 phút 16 giây : 4

c. (4 phút 18 giây + 12 phút 37 giây) ⨯ 5

d. (7 giờ – 6 giờ 15 phút) ⨯ 6

4. Tại một trạm để ý bên trên cầu, người tao tính được rằng khoảng cứ 50 giây thì với cùng 1 xe hơi chạy qua loa cầu. Hỏi vô một ngày với từng nào lượt xe hơi chạy qua loa cầu ?

1. Tính

2. Tính

3. Tính

a. (6 giờ 35 phút + 7 giờ 4 phút) : 3

= 13 giờ 39 phút : 3

Xem thêm: cu+h2so4 loãng

= 4 giờ 33 phút

b. 63 phút 4 giây – 32 phút 16 giây : 4

= 63 phút 4 giây – 8 phút 4 giây

= 55 phút

c. (4 phút 18 giây + 12 phút 37 giây) ⨯ 5

= 16 phút 55 giây ⨯ 5

= 80 phút 275 giây

= 84 phút 35 giây

d. (7 giờ – 6 giờ 15 phút) ⨯ 6

= (6 giờ 60 phút – 6 giờ 15 phút) ⨯ 6

= 45 phút ⨯ 6

= 270 phút = 4 giờ 30 phút

4.

Tóm tắt

50 giây ⟶ 1 xe hơi chạy qua

1 ngày ⟶ ? xe hơi chạy qua

1 ngày = 24 ⨯ 60 ⨯ 60 = 86400 giây

Số xe hơi chạy qua loa cầu vô một ngày là :

86400 : 50 = 1728 (ô tô)

Đáp số : 1728 dù tô

Xem thêm: al(oh)3 >