xã hội phong kiến ở châu âu đã được hình thành như thế nào

Câu hỏi:

Xã hội phong kiến ​​châu Âu được hình thành dựa trên giai cấp nào?

Bạn đang xem: xã hội phong kiến ở châu âu đã được hình thành như thế nào

A. Tăng lữ quý tộc và nông dân
B. Địa chủ và nông dân
C. Chủ nô và nô lệ
D. Lãnh chúa và nông nô

Đáp án đúng D.

Xã hội phong kiến ​​châu Âu được hình thành trên cơ sở lãnh chúa phong kiến ​​và nông nô, lãnh chúa phong kiến ​​là những người xuất thân từ tầng lớp quý tộc, tướng lĩnh và nông nô được gộp vào nhóm này. là lực lượng sản xuất chính.

Giải thích tại sao lựa chọn D là đúng

Lãnh chúa phong kiến ​​là những người xuất thân từ tầng lớp quý tộc và tướng lĩnh. Họ được chia cho nhiều đất đai, của cải và quyền lợi. Họ nắm mọi quyền lực trong tay. Họ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cấp dưới của mình.

Ngược lại, những người đó phải cống nạp, nộp thuế cho nhà chúa. Nói chung, các lãnh chúa sẽ có quyền lực vô hạn đối với những vùng đất mà họ cai trị.

Giai cấp nông nô là giai cấp được bao gồm trong nhóm với tư cách là lực lượng sản xuất chính. Họ sống và làm việc trong lãnh địa riêng của lãnh chúa và họ phải phụ thuộc vào họ. Lãnh chúa sẽ cấp cho mỗi người một mảnh đất. Họ sẽ phải sản xuất trên mảnh đất đó và nộp thuế cho lãnh chúa.

Mặc dù nông nô là lực lượng sản xuất và lao động chính, nhưng cuộc sống của họ rất khốn khổ. Cuộc sống của chúng gắn chặt với mối chúa, hoàn toàn phụ thuộc vào mối chúa. Họ hoàn toàn không có quyền lực hay tài sản.

Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến

- Xã hội phong kiến ​​phương Đông hình thành sớm, nhưng phát triển chậm, quá trình khủng hoảng, suy vong kéo dài.

– Xã hội phong kiến ​​châu Âu hình thành muộn hơn, kết thúc sớm hơn, nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản.

Cơ sở kinh tế - xã hội của xã hội phong kiến

Xem thêm: mg hno3 ra n2o

*Cơ sở kinh tế: kinh tế chủ yếu là nông nghiệp

+ Ở phương Đông, sản xuất nông nghiệp khép kín ở các công xã nông thôn.

+ Châu Âu: khép kín trong lãnh địa phong kiến

* Xã hội phong kiến ​​có 2 giai cấp cơ bản:

+  Phương Đông: địa chủ và nông dân cầm cố.

Châu Âu là lãnh chúa và nông nô.

* Bóc lột bằng thuế:  Tuy nhiên ở châu Âu, sau thành thị trung đại đã có nền kinh tế công thương nghiệp phát triển và dân cư thành thị ra đời.

Nhà nước phong kiến

– Chế độ quân chủ nhưng khác nhau về cấp độ và thời gian

Thể chế nhà nước do vua đứng đầu.

- Ở phương Đông, vua chúa chuyên quyền gia tăng quyền lực - tập trung quyền lực ngay từ đầu.

Xem thêm: fe3o4 + hno3 đặc

- Phương Tây từ phân quyền sang tập trung hóa.